Deklaracja środowiskowa – co jest i kto ma obowiązek ją składać?

Deklaracja środowiskowa (nazywana też zeznaniem, sprawozdaniem albo informacją o korzystaniu że środowiska) to jedna z powinności wielu przedsiębiorców. Do sporządzania zeznań zobowiązani są właściciele firm, którzy w jakiś sposób korzystają ze środowiska.

Definicja „korzystania ze środowiska” obejmuje prozaiczne i codzienne czynności, dlatego prawie każdy przedsiębiorca korzysta ze środowiska i tym samym musi przygotowywać deklaracje. Co powinno zawierać zeznanie? Kiedy trzeba opłacić opłatę środowiskową? Sprawdźmy.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Kto składa deklarację środowiskową?

Kwestia deklaracji środowiskowych i powinności z tym związanych, uregulowane jest w ustawie Prawo ochrony środowiska. W przepisie przeczytamy, że do przygotowania deklaracji zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska.

Korzystanie ze środowiska jest rozumiane jako:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (np. poprzez spalanie paliw),
 • emisję gazów cieplarnianych,
 • składowanie odpadów.

Reasumując – deklaracja środowiskowa to obowiązek niemal każdego przedsiębiorcy. Nie ma znaczenia, czy temat dotyczy dużej spółki, czy jednoosobowej działalności. Jednakże warto podkreślić, że zeznanie muszą przygotowywać wszyscy właściciele firm, ale nie każde zeznanie trzeba złożyć w urzędzie i nie każde wiąże się z koniecznością zapłaty.

Jak przygotować zeznanie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska deklaracja środowiskowa powinna składać się z wykazu zbiorczego oraz trzech wykazów szczegółowych o:

 • rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 • wielkości emisji gazów cieplarnianych,
 • rodzajach i ilości składowanych odpadach.

Zbiorczy wykaz jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Pozostałe przygotowywane są zgodnie z rodzajem działalności i sposobem korzystania ze środowiska.

W deklaracji przedsiębiorcy wykazują ilości odpadów i przy okazji samodzielnie wyliczają wysokość ewentualnej opłaty. Do obliczeń potrzebne będzie obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. W 2020 stawki zostały określone w obwieszczeniu, które można znaleźć tutaj.

W przypadku korzystania w firmie z samochodu, stawka zależy od:

 • rodzaju paliwa (benzyna, gaz itd.),
 • rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy, traktor itp.),
 • daty zarejestrowania auta,
 • posiadanych certyfikatów (EURO 1, EURO 2, EURO 3 itd.).

Dla samochodów osobowych najtaniej wychodzi korzystanie z biodesla a najdroższa jest benzyna.

Począwszy od 2020 r. przedsiębiorcy używający urządzeń, które emitują gazy i pyły do powietrza, oprócz deklaracji środowiskowej muszą składać raport do KOBiZE. Żeby wprowadzić raport do systemu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami należy najpierw założyć konto na stronie internetowej instytucji.

Jak wygląda deklaracja?

Wzory wykazu zbiorczego i wykazów szczegółowych można pobrać ze strony internetowej http://www.biznes.gov.pl.

Deklaracja środowiskowa dotycząca ilości paliwa nazywa się wykazem zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Na pierwszej stronie należy podać dane firmy (nazwa, NIP), telefon kontaktowy, rok za który wypełniane jest zeznanie i miejsce korzystania ze środowiska

Kolejne strony to tabele, w których wprowadza się dane dotyczące konkretnych sposobów korzystania ze środowiska. Wypełnia się tylko te pola, które dotyczą danej firmy.

Wyliczając opłatę za korzystanie z samochodu mnoży się stawkę za jednostkę paliwa przez ilość zużytego paliwa. Ilość spalonego bierze się z faktur. Problem może przysporzyć fakt, że na fakturze paliwo wyrażone jest w litrach a w deklaracji należy podać ilość w megagramach (Mg).

Żeby przeliczyć litry na megagramy, potrzebujemy znać gęstość poszczególnych paliw. W rozporządzeniu Ministra Klimatu z 19 grudnia 2019 przeczytamy, że gęstość:

 • benzyny silnikowej to 0,755 kg/l,
 • gazu płynnego propanu-butanu to 0,5 kg/l,
 • sprężonego gazu ziemnego to 0,74 kg/m3,
 • oleju napędowego to 0,84 kg/l,
 • biodiesla to 0,84 kg/l.

W pierwszej kolejności trzeba ilość paliwa (w litrach) pomnożyć przez gęstość i to, co wyjdzie podzielić przez 1000. Ostateczny wynika to ilość paliwa w megagramach.

Przykład: Adam prowadzi firmę, w której wykorzystuje samochód osobowy na benzynę. Z faktur za 2019 r. wynika, że zużył on 2 000 l benzyny. Żeby przeliczyć to na megagramy, musi dokonać działania:

2 000 x 0,755 = 1 510

1 510 / 1000 = 1,51 Mg

Oznacza to, że auto Adama w 2019 r. zużyło 1,51 Mg paliwa. Wystarczy cofnąć się do obwieszczenie w sprawie cen, wybrać rok rejestracji pojazdu (oraz ewentualne certyfikaty) i wyliczyć opłatę.

Generalnie – w zależności od wskazanych parametrów, opłata za tę ilość benzyny wyniesie od około 10 do 120 zł. Ta najwyższa wartość dotyczy starszych aut zarejestrowanych przed 1992 r., a umówmy się, że niewiele osób wykorzystuje takie w firmie. Także te opłaty nie są tak wysokie, jak pozornie mogłoby się wydawać.

Tą samą metodą przedsiębiorca musi wypełnić wszystkie pola wykazu, które go dotyczą i na samym końcu podsumować. Kwota, która wyjdzie to wartość opłaty. Z tym że – nie zawsze trzeba ją płacić, o czym piszemy niżej.

Terminy i opłaty

Wykazy z informacją o korzystaniu ze środowiska trzeba złożyć do 31 marca za rok poprzedni. Deklaracje składa się na adres urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Jeżeli chodzi o opłaty to wygląda to tak, że jeżeli opłata wyliczona dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł, to nie trzeba jej uiszczać (wystarczy złożenie deklaracji). Natomiast w przypadku gdy opłata jest mniejsza niż 100 zł, to nie tylko nie trzeba nic płacić, ale i nie ma obowiązku składanie deklaracji.

W sytuacji, kiedy obowiązek zapłacenia zaistnieje (tj. opłata będzie wyższa od 800 zł), to należną kwotę należy wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego do 31 marca.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"