Korekta JPK – jak ją zrobić i kiedy jest konieczna?

Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT to obowiązek wszystkich czynnych płatników podatku od towarów i usług. Plik sporządza się na podstawie rejestru sprzedaży i zakupów VAT i czasem zdarza się w nim pomyłka. W takim przypadku niezbędna jest korekta JPK.

Kiedy skorygować Jednolity Plik Kontrolny i jak przygotować korektę? Co w takim przypadku z deklaracją? Czy każda korekta JPK jest wynikiem pomyłki lub niedopatrzenia? Jakie są kary za błędny JPK? Przeczytaj, jeżeli interesują Cię odpowiedzi na te pytania.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Korekta JPK – kiedy należy ją złożyć?

Zmiany w rejestrze VAT powodują konieczność złożenia korekty JPK, dlatego powodów, z których składamy korektę, może być wiele.

Najczęściej spotykanymi przyczynami korygowania JPK VAT są:

 • błędy uniemożliwiające identyfikację kontrahenta (np. zły NIP, adres),
 • nieprawidłowości w datach albo numerach faktur (i innych dokumentach księgowych),
 • pomyłki w polach obejmujących wyliczenie podatku należnego lub naliczonego.

Czy każda korekta JPK to skutek błędu człowieka?

Nie zawsze korekta JPK VAT spowodowana jest oczywistym błędem w obliczeniach czy niepoprawnym przepisaniu np. numeru FV. Czasem trzeba skorygować plik, ponieważ została wystawiona faktura korygująca, a tę sporządza się nie tylko ze względu na pomyłki, ale np. po udzieleniu rabatu po sprzedaży. Dlatego zdarzają się sytuacje, kiedy firma otrzyma (lub wystawi) faktury korygujące już po zamknięciu miesiąca i wysyłce JPK VAT.

I to – w niektórych przypadkach – powoduje konieczność skorygowania JPK. Napisaliśmy „w niektórych przypadkach”, ponieważ to nie jest tak, że wystawienie korekty do faktury równa się korekcie JPK. Skorygowanie JPK zależy od daty zaksięgowania faktury korygującej.

I tak, korektę JPK składa się w przypadku:

 • wystawienia faktury korygującej sprzedaż, zwiększającej podstawę opodatkowania.

Zgodnie z przepisami, taka korekta musi być zaksięgowana na pierwotnym zdarzeniu, a więc trzeba skorygować rejestr VAT, a co za tym idzie – również JPK VAT.

Korekta JPK nie jest konieczna, gdy wystawiono fakturę korygującą:

 • sprzedaż, zmniejszającą podstawę opodatkowania,
 • zakup, zmniejszającą podstawę opodatkowania,
 • zakup, zwiększająca podstawę opodatkowania VAT.

Ww. korekty księguje się do okresu bieżącego, więc i kwoty wynikające z korekt będą uwzględnione w bieżącym JPK VAT.

Korekta JPK a deklaracja VAT

Deklaracja VAT powinna być spójna z wysłanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Dlatego, jeżeli korygujemy deklarację i ta korekta łączy się ze zmianą w którejś pozycji JPK VAT, to należy skorygować również JKP VAT.

Przykład: Adamowi wyszło, że podatek należny do zapłacenia jest 1 000 zł niższy od naliczonego. W związku z tym ma prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty. W deklaracji VAT zaznaczył, że chce, aby urząd skarbowy zwrócił mu 700 zł na konto bankowe, a 300 zł przeniósł na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego. Adam wysłał deklarację, ale po pewnym czasie zmienił zdanie.

Zdecydował, że wygodniej dla niego będzie, jeśli urząd postąpi na odwrót – 700 zł przeniesie na następny okres rozliczenia VAT, a 300 zł odeśle na jego rachunek w banku. I taką korektę deklaracji VAT przesłał do fiskusa. Czy musi sporządzać korektę JPK? Nie, ponieważ pod kątem poprawności sporządzonego pierwotnie JPK VAT ta zmiana (korekta) w deklaracji nie ma znaczenia.

Zatem, nie każda korekta deklaracji powoduje konieczność składania korekty JPK. Choć – w praktyce – niemal 100% przyczyn korygowania deklaracji, wiąże się z obowiązkiem korygowania pliku.

Kiedy złożyć korektę JPK – terminy

Podatnik ma 14 dni na przesłanie korekty JPK od:

 • zmiany danych w rejestrze VAT (np. po otrzymaniu faktury korygującej od sprzedawcy),
 • stwierdzenia, że przesłany JPK VAT był błędny (np. podatnik zorientował się, że wprowadził błędną nazwę kontrahenta).

Kara za błędny JPK

Ustawa przewiduje, że firmy, które prześlą niepoprawny plik JPK, mogą być ukarane karą grzywny 500 zł za każdy błąd. Światełkiem w tunelu dla wszystkich obawiających się poprawności wysłanych JPK VAT jest fakt, że zgodnie z tym samym przepisem:

 1. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego, że przesłany JPK VAT jest niepoprawny, naczelnik wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując błędy.
 2. Podatnik ma 14 dni (licząc od doręczenia wezwania) na dosłanie korekty JPK albo wykazanie, że plik nie zawiera błędów.

Dopiero kiedy przedsiębiorca zignoruje wezwanie ze skarbówki, powinien się liczyć z karą finansową.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"