BDO – rejestracja do bazy. Kto podlega i jak złożyć wniosek?

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, wywołuje wątpliwości wielu przedsiębiorców. Niektórzy nie wiedzą, czy rejestracja do BDO ich obowiązuje, czy nie.

Sprawa jest poważna, ponieważ za brak rejestracji grożą poważne kary. Jeżeli i Ty nie wiesz, czy musisz zapisać się do bazy, przeczytaj poniższy artykuł. Sprawdzisz, czy podlegasz obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru i jak uzyskać taki wpis.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

BDO – rejestracja. Które firmy muszą mieć wpis?

W bazie o odpadach znajdują się dwie kategorie firm.

Pierwsza z nich dotyczy przedsiębiorców, którzy sami muszą złożyć wniosek o wpis. Te działalności wymienione są w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Z kolei podmioty określone w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach są automatycznie rejestrowane do bazy przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

Kto sam musi zgłosić wniosek?

Katalog branż w przytoczonej ustawie jest bardzo duży. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu te działalności, które pojawiają się najczęściej.

Samodzielna rejestracja w BDO obowiązuje zatem:

 • wprowadzających na terytorium kraju oleje, preparaty smarowe, środki zapobiegające zamarzaniu itp.,
 • sprowadzających pojazdy do Polski,
 • zajmujących się punktami demontażu i zbierania pojazdów,
 • zajmujących się szeroko pojętym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (sprowadzeniem do kraju, naprawą, recyklingiem itp.),
 • wprowadzających baterie lub akumulatory.

Uwaga! Obowiązku rejestracji w BDO nie mają wytwórcy odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, które można przeczytać tutaj.

W dokumencie znajdziemy 46 grup opadów wraz z ilościami, po których przekroczeniu, trzeba zarejestrować się w bazie.

Wśród nich są:

 • odchody zwierzęce i odpady (z korka, betonu, drewna, szkła), przeterminowane albo niezdatne do spożycia produkty spożywcze,
 • odpadów opakowaniowych (chodzi tu o opakowania zbiorcze, np. kartony, tektury, opakowania z tworzyw sztucznych),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (to informacja szczególnie istotna na zakładów fryzjerskich i kosmetycznych).

Kogo do rejestru wpiszą automatycznie?

Marszałek Województwa z urzędu zarejestruje w BDO firmy, które posiadają:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Jak się zarejestrować w BDO?

Trzeba wiedzieć, że wniosek o rejestrację w BDO należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Od początku tego roku, rejestracja jest możliwa tylko online, na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

Rejestracja kosztuje:

 • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców,
 • 300 zł dla pozostałych.

Firmy zarejestrowane w BDO zobowiązane są też do uiszczania opłat rocznych, w takiej samej kwocie jak opłata rejestrowa.

Numer rejestracyjny BDO

Urząd ma 30 dni na wpisanie firmy do rejestru od momentu złożenia wniosku. Przedsiębiorcy zostanie nadany numer rejestrowy, który od tej chwili będzie musiał umieszczać na różnych dokumentach dotyczących odpadów (fakturach VAT, kartach przekazania i ewidencji odpadów).

Czy restauracje i sklepy muszą rejestrować się w BDO?

Dla restauratorów i właścicieli mniejszych niedużych sklepów najważniejszym pytaniem jest, czy także ich działalności zaliczają się do podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji. W tym przypadku kluczowe jest określenie, czy zaliczają się one do podmiotów „wprowadzających produkty w opakowaniach”

Zgodnie z art. 8 pkt 23 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przez “wprowadzającego produkty w opakowaniach” rozumie się:

 • wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
 • prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
 • prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Nie każdy sklep i punkt gastronomiczny spełnia te kryteria, ale zarejestrować się w BDO na pewno muszą miejsca, gdzie sprzedawane są własne produkty pakowane w opakowania i pakowane w opakowania produkty zakupione od innych przedsiębiorców. Krótko mówiąc – o wpis do BDO muszą się postarać cukiernie, piekarnie, kawiarnie, cateringi i wszystkie lokale, które oferują swoje produkty pakowane „na wynos”.

Ponadto, wpis do BDO dotyczy też punktów, w których sprzedaje się torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych (najczęściej tzw. torebki foliówki) objęte opłatą recyklingową.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"