BDO – które firmy trzeba zarejestrować w Bazie Danych Odpadowych?

BDO czyli Baza Danych Odpadowych to internetowy rejestr firm wytwarzających produkty, produkty w opakowaniach albo wytwarzających odpady lub gospodarujących nimi.

Zgodnie z ustawą, firmy zajmujące się powyższą działalnością, muszą złożyć wniosek o rejestrację w BDO. Jednakże sporo przedsiębiorców ma kłopot, aby rozpoznać, czy ich profil działalności podlega pod wpis do BDO. Jeżeli sam jesteś wśród tych zdezorientowanych właścicieli firm – zapoznaj się z poniższym artykułem.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Po co utworzono Bazę Danych Odpadowych?

Założenie BDO wpisuje się w widoczny w całym kraju trend proekologiczny. Rejestr BDO ma pomóc w walce z nielegalnymi wysypiskami śmieci, zoptymalizować gospodarowanie odpadami i poprawić poziom recyklingu.

Baza danych o odpadach istnieje od 2018 r., jednak głośno zrobiło się o niej pod koniec 2019 wraz z informacją, że BDO od 2020 będzie miało formę elektroniczną (do tego czasu można było „rozliczać się” z odpadów na podstawie papierowej dokumentacji).

Z początku zakładano, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2020, później ten termin przesunięto o pół roku, aż nie nadszedł marzec i epidemia koronawirusa.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po raz kolejny oddaliła bieg sprawy.

Zgodnie z najnowszym przepisem – dopuszcza się  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie.

Właściciele firm muszą jednak pamiętać, żeby do 31 stycznia 2021 dokumenty, które wystawiono papierowo, wpisać do bazy elektronicznej.

Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?

W Bazie Danych Odpadowych powinny znaleźć się firmy, które:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z obszaru UE). 

Jako że powyższa definicja przedsiębiorstw, które muszą być zarejestrowane w BDO jest dość enigmatyczna i rodzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców, ustawodawca przygotował bardziej precyzyjną listę branż, które powinny złożyć wniosek o wpis do BDO.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej listą, w BDO powinno zarejestrować się przedsiębiorcy działający w obszarach:

 1. Pojazdów – wprowadzania po raz pierwszy na teren kraju, prowadzących punkty zbierania pojazdów, punkty demontażu i strzępiarki. Obowiązek nie dotyczy pojazdów historycznych.
 2. Sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wprowadzający go do Polski po raz pierwszy, przetwarzający go i organizujący zbiórki zużytego sprzętu, prowadzących działalność recyklingową i organizujący odzysk takich sprzętów.
 3. Baterii i akumulatorów – wprowadzający te urządzenia na rynek i tworzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.
 4. Opakowań, odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach – eksport odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach albo wytwarzanie, eksport, import opakowań.
 5. Transportu odpadów i działalności w zakresie obrotu odpadami.

Uwaga! Z uwagi na fakt, iż w internecie można znaleźć dużą ilość zapytań sklepów i hurtowni, które nie wiedzą, czy wydając klientom torebki na towar, powinni zarejestrować się w bazie, odpowiadamy – tak, jeżeli sprzedajesz torebki z tworzyw sztucznych (te, za które pobierasz opłatę recyklingową), to musisz złożyć wniosek o wpis do BDO.

Jeżeli przedsiębiorca wciąż nie będzie pewien czy dotyczy go obowiązek rejestracji w BDO, może skorzystać z ankiety, która znajduje się tutaj. Formularz ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa i nie zwalnia firmy z odpowiedzialności za niezłożenie lub błędne złożenie wniosku.

BDO – wpis z urzędu

Oprócz firm, które muszą same złożyć wniosek o wpisanie ich do Bazy Danych Odpadowych, istnieją przedsiębiorstwa, które zostaną zarejestrowane z urzędu.

Zaliczają się do nich firmy, które posiadają:

 • pozwolenie zintegrowane (rodzaj licencji na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną dla instalacji przeznaczonych dla gospodarki odpadami, wykorzystywanych do wytwarzania energii i paliw; pozwolenia są oddzielne dla każdej instalacji w zakładzie,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów (to pozwolenie muszą mieć firmy, których działalność rocznie generuje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 tony lub 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne; mogą to być np. lakiernie, warsztaty samochodowe),
 • zezwolenie na zbierani lub przetwarzanie odpadów,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Nie wszystkie firmy, których działalność obejmuje gospodarkę odpadami, muszą rejestrować się w BDO. Takiej powinności nie mają np.

 • sklepy i hurtownie pakujące towar w torby papierowe,
 • firmy, które wytwarzają odpady komunalne i są objęte systemem odbioru odpadów komunalnych.

Ponadto, w tym Rozporządzeniu Ministra Klimatu znajdziemy 46 grup odpadów i ilości tych odpadów, co do których nie ma obowiązku ewidencji w bazie. W ubiegłym roku takich grup było tylko 18, dlatego firmy, które zarejestrowały się w BDO w 2019 i wcześniej, a nowe rozporządzenie wyłącza ich z konieczności istnienia w bazie, mogą się z niej teraz wyrejestrowywać.

Jakie są kary za brak wpisu do BDO?

Firmy, które nie zarejestrują się w BDO pomimo, że mają taki obowiązek muszą liczyć się z karą administracyjną w wysokości od 5 000 do 1 000 000 zł. Kary grożą nie tylko firmom, które nie zarejestrowały się w bazie, ale i tym, które w BDO są, ale np. gospodarują odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"