Opłata środowiskowa – co obejmuje i jakie są terminy zapłaty

Prowadzenie wielu biznesów ma negatywny wpływ na naturę i klimat. Emisja gazów i pyłów, składowanie odpadów niosą za sobą szkodliwe skutki, z którymi rząd stara się walczyć. To kosztuje, dlatego państwo zdecydowało się wprowadzić opłatę środowiskową, aby przedsiębiorcy dołożyli do tych działań naprawczych.

Jak ustalić, czy działalność firmy podlega pod opłatę środowiskową? Opłata to jedno, jest jeszcze temat corocznego sprawozdania. Jak sporządzić taki dokument? Komu i gdzie dostarczyć? Jakie są terminy? Tego dowiesz się z poniższego tekstu.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Które firmy płacą opłatę środowiskową?

W żadnym przepisie nie znajdziemy zamkniętego katalogu branż, których opłata środowiskowa dotyczy.

Na stronach rządowych można natrafić na informację, że opłacie podlegają:

1.Hodowcy zwierząt i zajmujący się uprawami rolnymi, leśnictwem, rybactwem itp.

2.Przedsiębiorstwa składujące odpady.

3.Emitujący w powietrze gazy i pyły poprzez:

 • spalanie paliw w silnikach,
 • prowadzenie stacji benzynowych,
 • korzystanie z kotłowni,
 • działalność wykorzystującą procesy typu spalanie, spawanie, lakierowanie, malowanie itp.

4.Osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Krótko mówiąc – opłata środowiskowa pobierana jest od wszystkich firm, których działalność wpływa na środowisko i klimat.

Uwaga – na różnych stronach internetowych można spotkać się z informacją, że opłatę środowiskową należy płacić 2 razy do roku. To nieaktualny przepis, począwszy od 2013, tę należność opłaca się jeden raz, za cały poprzedni rok.

Sprawozdanie środowiskowe

Sprawozdanie środowiskowe to coroczna, szczegółowa ewidencja obrazująca zakres korzystania ze środowiska poprzez daną firmę. Przedsiębiorca wykazuje ilość np. spalin lub odpadów i posiłkując się stawkami za poszczególne jednostki, oblicza wartość opłaty.

Stawki co roku obwieszcza Minister Środowiska, można je znaleźć na stronie internetowej resortu.

Sprawozdanie tak naprawdę składa się z czterech wykazów, których wzory też są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Środowiska:

 1. zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
 2. informującego o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza,
 3. z danymi o rodzajach i wielkości emisji gazów cieplarnianych,
 4. z danymi o rodzajach i wielkości składowanych odpadów.

Pierwszy dokument jest najważniejszy i muszą go składać wszyscy przedsiębiorcy. Pozostałe trzy są załącznikami, które wypełnia się tylko w przypadku, kiedy sposób korzystania ze środowiska dotyczy konkretnej firmy.

Sprawozdanie (w wersji elektronicznej lub papierowej) należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do 31 marca za rok poprzedni.

Opłata środowiskowa – terminy

Termin zapłaty opłaty środowiskowej jest taki sam jak ostateczna data złożenia sprawozdania, tj. 31 marca.

Należność uiszcza się na dwa różne rachunki bankowe:

 • opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikającą z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu) wpłaca się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji twojej firmy,
 • należność za korzystanie ze środowiska w inny sposób niż napisaliśmy wyżej, należy wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli z wyliczeń wyjdzie łącznie kwota mniejsza niż 800 zł, nie trzeba w ogóle uiszczać opłaty. Należy pamiętać tylko o obowiązku złożenia wykazu. W przypadku kiedy suma nie przekroczy 100 zł, nie ma nawet konieczności składania wykazu.

Opłata środowiskowa za samochód

Tematem budzącym wątpliwości przedsiębiorców jest kwestia prywatnego samochodu użytkowanego w celach służbowych? Czy za takie auto trzeba płacić opłatę? Tak, jeżeli samochód użytkowany jest w ramach działalności, to należy wykazać to w rocznym sprawozdaniu i uiścić opłatę. Dotyczy to nie tylko aut, które firma ma w leasingu, ale też prywatnej własności właściciela.

Opłatę środowiskową za auto wylicza się na podstawie ilości paliwa, która widnieje na fakturach.

Kary za brak wpłaty

Opłata środowiskowa jest obciążeniem podatkowym i w przypadku braku wpłaty urząd ściągnie ją wraz z odsetkami. Jeżeli nie złożysz wykazu, marszałek województwa sam naliczy opłaty lub podeprze się wynikami kontroli inspektora sanitarnego.

Podobnie będzie, kiedy dane podane w wykazie będą budzić zastrzeżenia – urząd nakaże zapłacić różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z dokumentów a swoich własnych obliczeń. Od ostatecznej decyzji w sprawie wyliczenia opłat można się odwołać w ciągu 14 dni.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"