JPK VAT – do kiedy wysyłać plik i jakie kary grożą za spóźnienia?

Wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych to jedna z głównych powinności podatników. Ci, którzy jej nie spełnią, narażają się na konsekwencje finansowe. Do kiedy masz czas, aby przesłać JPK VAT? Co grozi za przekroczenie terminu i jak można próbować uniknąć konsekwencji? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Co to jest JPK VAT?

Jednolity Plik Kontrolny VAT to zestawienie transakcji zakupu i sprzedaży VAT w danym okresie, plik musi być spójny z deklaracją VAT. JPK VAT wysyła się wyłącznie drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów, skąd jest przekazywany do organów podatkowych. Taka forma dostarczania danych weszła w Polsce w życie w 2016 r. Z początku obejmowała tylko niektórych podatników, ale z czasem rząd poszerzył grono zobligowanych do przesyłania cyfrowej ewidencji.

Kto wysyła JPK VAT?

Obecnie, do przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych VAT co miesiąc, zobowiązani są wszyscy czynni płatnicy podatku od towarów i usług. Co więcej – plik trzeba wysyłać nawet za okresy, w których przedsiębiorca nie odnotował żadnych transakcji obciążonych VAT-em.

Podobnie jest z podatnikami rozliczającymi się z VAT kwartalnie. Ci, co prawda składają deklarację (na druku VAT-7K) co trzy miesiące, ale JPK VAT muszą wysyłać co miesiąc.

JPK VAT – do kiedy należy wysłać Jednolity Plik Kontrolny?

Co do zasady – wysyłka JPK VAT do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc to termin graniczny. Chyba że 25 wypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin przekazania pliku wydłuża się do pierwszego dnia roboczego po 25.

JPK VAT terminy wysyłki w 2020 r.

Poniżej, poczynając od maja, wypisaliśmy do kiedy trzeba przesłać JPK VAT.

Plik za:

 • kwiecień wyślij do 25 maja,
 • maj – do 25 czerwca,
 • czerwiec – do 27 lipca,
 • lipiec – do 25 sierpnia,
 • sierpień – do 25 września,
 • wrzesień – do 26 października,
 • październik – do 25 listopada,
 • listopad – do 28 grudnia,
 • grudzień – do 25 stycznia 2021 r.

Jak wysłać JPK VAT?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, JPK jest plikiem elektronicznym w formacie XML. Dane wsadowe powinny być zaciągnięte z ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Można je wprowadzać do JPK VAT ręcznie, choć prawie nikt nie korzysta z tej opcji. Po pierwsze – łatwo wtedy o pomyłkę, po drugie – manualne wprowadzenie danych jest niepotrzebną startą czasu.

Najłatwiej jest:

 • skorzystać ze swojego programu do faktur i księgowości (np. aplikacji inFakt),
 • użyć aplikacji Klient JPK 2.0 udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Po wysłaniu JPK VAT zawsze pobierz UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Będziesz miał pewność, że plik znalazł się na serwerze Ministerstwa Finansów.

Kara za niezłożenie JPK VAT

Niezłożenie JPK VAT traktowane jest jako wykroczenia albo przestępstwo skarbowe – zależy od wagi występku. Zgodnie z art. 80. § 1 kodeksu karnego skarbowego, za niezłożenie w terminie JPK VAT, trzeba liczyć się z karą grzywny do 120 stawek dziennych.

Wysokość jednej stawki dziennej w 2020 r. to od 86,67 do 34 668 zł, dlatego najwyższy wymiar kary to ponad 4 mln zł (nie należy przerażać się, widząc maksymalną wartość grzywny, ponieważ wielkość kary zależy od kwalifikacji i wartości przewinienia).

Kto podlega karze?

Kara grzywny nakładana jest na osobę, która w firmie odpowiada za sprawy finansowe lub sprawozdawcze. W praktyce najczęściej chodzi o właściciela JDG, zarząd lub wspólników spółki, wyznaczonych kierowników w firmie – to zależy od zapisów w umowie między stronami.

Czy można uniknąć konsekwencji niezłożenia JPK VAT?

Nieraz zdarza się, że podatnik na długo przed datą wysyłki JPK wie, że nie będzie mógł przesłać pliku w terminie. W takiej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu wysyłki JPK VAT. Pismo z uzasadnieniem należy skierować do naczelnika urzędu skarbowego i przesłać przed terminem złożenia JPK VAT.

Przesunięcie terminu wchodzi w grę w uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przypadkach (np. w sytuacji, kiedy księgowa, która na co dzień zajmuje się wysyłką plików, jest przez dłuższy czas chora).

Niezłożenie JPK VAT a czynny żal

Pojęcie czynnego żalu oznacza dobrowolne przyznanie się do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Co ważne – aby czynny żal był skuteczny, musi zostać złożony przed terminem, w którym urząd skarbowy dowiedział się o wykroczeniu (przestępstwie).

Złożenie czynnego żalu polega na wysłaniu pisemnego oświadczenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W piśmie należy przyznać się do niewypełnienia obowiązku podatkowego i przekonać urzędników, że działanie nie było celowe (np. w momencie wysyłki JPK VAT zawiódł dostawca internetu, a my nie zorientowaliśmy się o tym fakcie od razu).

Jednocześnie należy jak najszybciej wysłać przeoczony Jednolity Plik Kontrolny.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"