Podatek u źródła – od jakich usług go opłacać?

Polskie firmy, które prowadzą interesy z kontrahentami z innych krajów, powinny pamiętać, że istnieje coś takiego jak podatek u źródła. To należność, która dotyczy płatności międzynarodowych pomiędzy przedsiębiorstwami o różnych rezydencjach podatkowych.

Które usługi opodatkowane są u źródła? Co się zmieniło i zmieni w 2020 w kwestii podatku u źródła? Jak interpretować należytą staranność? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym wpisie.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Co to jest podatek u źródła?

Podatek u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax) jest specyficzną formą podatku pobieraną przy płatnościach transgranicznych. Podatek pobiera się od płatności za niektóre usługi niematerialne, licencje, odsetki i dywidenda. Podatnikiem jest firma, która otrzymuję wpłatę, jednak płatkiem jest przedsiębiorstwo dokonujące wpłaty.

Płatnik oblicza i pobiera opłatę od podatnika i przekazuje ją do urzędu skarbowego. Podatnik otrzymuję wynagrodzenie netto (tj. pomniejszone o kwotę podatku, która została zatrzymana w kraju płatnika). Zatem źródłem podatku jest państwo, w którym powstał dochód (przychód).

Modelowym przykładem sytuacji, w której podatek u źródła występuje, są kampanie reklamowe Google Ads. Polska firma, która kupi od tej irlandzkiej spółki usługi reklamowe, powinna pobrać WHT i przekazać do polskiego urzędu skarbowego. Przykład w prosty sposób wyjaśnia jak „działa” podatek u źródła, choć ukazana sytuacja jest mocno hipotetyczna. To dlatego, że w przedstawionym przypadku łatwo można uniknąć obowiązku opłacania WHT, ale o tym napiszemy więcej w dalszej części artykułu.

Co obejmuje podatek u źródła?

Jak wspomnieliśmy wyżej, podatek u źródła, pobierany jest tylko od płatności za wybrane towary i usługi. Podatek u źródła ma dwie stawki: 10% i 20% od wartości przychodów. Katalog przedmiotowy podatku można znaleźć w ustawach o CIT i PIT.

Zgodnie z przepisami, stawka 10% obejmuje przychody z:

 • tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Natomiast stawka 20% dotyczy przychodów z tytułu:

 • odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Podsumowując – podatek u źródła opłaca się głównie od przychodów z licencji, praw autorskich, odsetek i różnych usług niematerialnych.

Jak uniknąć podatku u źródła?

Patrząc przez pryzmat obecnie (maj 2020 r.) obowiązujących przepisów podatku u źródła można w dość prosty sposób uniknąć. Wynika to z zapisu, który znajduje się w przytoczonych ustawach. Mówi on, że przepisy o podatku u źródła stosuje się „z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu”.

Oznacza to, że umowy międzynarodowe (pomiędzy Polską a innymi państwami) o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie przed krajowymi przepisami. Trzeba jedynie udowodnić, że kontrahent jest obcym rezydentem podatkowym, przedstawiając certyfikat rezydencji podatkowej. Tak np. robią rodzime firmy, które wykupują kampanie Google Ads i uzyskają od Google Ads certyfikat rezydencji podatkowej.

Niestety, przepisy dotyczące podatku u źródła mają się wkrótce zmienić na niekorzyść, ale o tym niżej.

Zasady płatności podatku u źródła w 2020 r.

Zmiany w podatku u źródła miały wejść w życie w 2019. Z racji licznych uwag co do ich zasadności, część z nich weszła w życie, tak jak zapowiadano, a część odroczono. Najświeższe informacje z Ministerstwa Finansów mówią, że ostatecznym terminem wprowadzenia w życie wszystkich nowych regulacji jest 1 lipca 2020.

Istotą nowy przepisów jest dłuższa i trudniejsza droga do uzyskania zwolnienia podatkowego albo możliwości opłacania obniżonych składek w przypadku, kiedy płatność jednemu kontrahentowi przekroczy 2 000 000 zł rocznie. Obecnie wystarczy mieć certyfikat rezydencji podatkowej potwierdzający, że kontrahent płaci podatki w kraju, który ma podpisaną umowę z Polską.

Plany ustawodawców zakładają, że zwolnienie albo obniżona stawka, będą stosowane na trzy sposoby:

 • poprzez opłacenie pełnej stawki podatku i późniejsze staranie się o jego zwrot,
 • złożenie fiskusowi oświadczenia, że płatnik posiada dokumenty, które nie kwestionują podstaw do zastosowania preferencyjnej stawki,
 • uzyskanie opinii fiskusa (który wyda ją po weryfikacji warunków zwolnienia), że takie zwolnienie przysługuje płatnikowi.

Co się zmieniło w 2019?

Jak nadmieniliśmy, część z przepisów weszła w życie w 2019 r. Nowa zasada, która obowiązuje od 2019 to zachowanie należytej staranności. Niestety, nie ma sztywnej definicji, na czym ma polegać należyta staranność przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku.

Resort Finansów w swoich objaśnieniach pisze o „uwzględnieniu racjonalności i rzeczywistych dostępnych możliwości”. Tym samym można przyjąć, że należyta staranność sprowadza się do szczegółowej weryfikacji transakcji, kontrahenta i dokumentów.  

Procedura powinna skupić się na uzyskaniu:

 • certyfikatu rezydencji,
 • oświadczenia beneficial owner (potwierdzenia statusu rzeczywistego właściciela wypłacanych należności).

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"