Podatek u źródła pytania i odpowiedzi

Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, regulujące definicję przychodów uzyskanych na terytorium Polski oraz rozwijające katalog czynności od, których należy pobierać podatek u źródła w dalszym ciągu budzą wiele wątpliwości u przedsiębiorców oraz księgowych. W nawiązaniu do przeprowadzonego szkolenia odnośnie rozliczania podatku u źródła w dzisiejszym artykule przedstawiam pytania zadane przez uczestników wraz z odpowiedziami.

Podatek u źródła – pytania i odpowiedzi

1. Czy przy usługach opłata za reklamę, prowizje od sprzedaży, usługi masażu są opodatkowane podatkiem u źródła. Firma niemiecka wystawia fakturę na firmę Polską. Usługa wykonana na terenie Niemiec przez polską firmę, która ma siedzibę w Polsce.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 – opłata za reklamę będzie objęta podatkiem u źródła w wysokości 20% wynagrodzenia. Natomiast usługi masażu oraz pośrednictwa handlowego nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 29 ust.1. Pomimo tego, że usługi są świadczone na terytorium Niemiec, art. 3. ust 2b pkt.7 precyzuje, że za dochody uzyskane na terytorium Polski uważa się przychody uzyskiwane przez rezydentów zagranicznych „niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia”

2. Czy prowizja od sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem u źródła?

Ustawa o podatku dochodowym nie precyzuje definicji „usług pośrednictwa” a co za tym idzie nie wymienia w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem u źródła prowizji od sprzedaży. Przez co wypłacona prowizja z tytułu pośrednictwa handlowego nie będzie objęta podatkiem u źródła. Takie stanowisko zostało także potwierdzone w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych np. ILPB1/415-1025/13-4/AA, BPBI/2/4510-251/15MS, IBPB-1-3/4510-510/16/SK

3. Czy wypłacając wynagrodzenie kancelarii z Niemiec za usługi prawnicze należy pobrać podatek u źródła w Polsce? Czy może być zwolnione jeśli posiadamy certyfikat rezydencji lub opodatkowanie w Niemczech?

Usługi prawnicze zostały wymienione w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem u źródła w wysokości 20% wartości wynagrodzenia. Umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a Niemcami a art. 7 określono, że „Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład” . Warunkiem zastosowania zwolnienia z obowiązku poboru podatku jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej. 
podatek u źródła

4. Czy usługi marketingowe, pośrednictwa w sprzedaży płacone osobom fizycznym z Wielkiej Brytanii podlegają podatkowi u źródła?

Definicja usług marketingowych jest dość obszerna, świadczone usługi mogą zawierać usługi reklamy, zarządzania które są objęte podatkiem u źródła. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy świadczone usługi marketingowe mieszczą się w katalogu wymienionym w art. 29 ust. 1 pkt 5 oraz lub czy są usługami o charakterze podobnym do wymienionych usług.

5. Klient prowadzący jednoosobową DG zakupił ubezpieczenie od firmy LLoyds. Czy to oznacza, że powinien zapłacić w WLK. Brytanii podatek u źródła?

W indywidualnej interpretacji podatkowej 0114-KDIP2-1.4010.132.2017.1.AJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że świadczenie usług ubezpieczeniowych mieści się w otwartym katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop (analogicznie art. 29 ust. 1 pkt. 5) jako świadczenie o podobnym charakterze do „gwarancji” wprost wymienionej w tym przepisie.” Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy o podwójnym opodatkowaniu zakłada, że „Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie” – warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

6. Czy certyfikat należy posiadać w oryginale, czy wystarczy, że będziemy mieli taki, który np google czy FB udostępniają w internecie?

Oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej w wersji elektronicznej jest akceptowanym zaświadczeniem przez urzędy. Zarówno FB oraz Google na swojej stronie zamieszcza oryginał dokumentu elektronicznego. Natomiast jeżeli kontrahent zamieści np. scan oryginału w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej,  to takie zaświadczenie zostanie odrzucone.

7. Czy usługa pośrednictwa ( pozyskanie klientów) wykonana przez niemieckiego kontrahenta podlega pod podatek u źródła? A jeżeli kontrahent niemiecki nie jest vatowcem?

Jak wcześniej zaznaczyłem (pkt. 2) usługi pośrednictwa nie są objęte podatkiem u źródła. Dla celów podatku u źródła nie jest ważny status VAT kontrahenta.

8. Czy zakup oprogramowanie typu Adobe, płacąc za jego dostęp miesięczne wynagrodzenie należy traktować jako objęte podatkiem u źródła?

Warto pamiętać, że firma Adobe posiada różne rozwiązania a co za tym idzie różne licencje na dany produkt. Jeżeli jesteśmy ostatecznym odbiorcą oprogramowania oraz wykorzystujemy programy jedynie na własny użytek, nie czerpiąc z tego dochodów nie powstanie obowiązek poboru podatku. Natomiast w przypadku nabycia licencji w celu np. rozpowszechnianie oprogramowania może powstać obowiązek podatkowy.

9. Firma w Polsce współpracuje z firmą Adobe z Irlandii. Otrzymuje fakturę za pobieranie zdjęć na zasadzie korzystania z licencji. Płatność jest automatycznie pobierana kartą. Firma przedstawiła nam certyfikat rezydencji. Czy jest to objęte podatkiem u źródła?

Podobnie jak w przykładzie 8, dla określenia obowiązku poboru podatku będzie sprawdzenie jak wykorzystywane są zdjęcia. Jeżeli zdjęcia są wykorzystywane jedynie na własny użytek np. zamieszczenie na ulotkach reklamowych, dodawanie zdjęć do bezpłatnych artykułów wówczas nie powstanie obowiązek poboru podatku. Natomiast w przypadku gdy zdjęcia są wykorzystywane do tworzenia np. stron www dla naszego klienta, wówczas powstanie obowiązek poboru podatku. Umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a Irlandią Płd. zakłada obniżenie podatku do 10% natomiast umowa między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zakłada obniżenie do 5% wartości wypłacanego wynagrodzenia.

10. Klient zajmuje się organizacją koncertów i dokonuje zakupu podkładów muzycznych z Niemiec. Czy są to prawa autorskie i są objęte podatkiem u źródła?

Dokonując zakupu podkładów muzycznych warto zapoznać się z warunkami zamówienia, bądź regulaminem. W mojej ocenie klient dokonuje nabycia praw autorskich / utworu pozwalających na wykorzystywanie podkładów muzycznych na organizowanych koncertach i jest obarczone obowiązkiem potrącenia podatku. Dodatkowo umowa z Niemcami zakłada obniżenie stawki podatku dla należności licencyjnych do 5%. [„Określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (…)]

11. Czy bilety lotnicze są zwolnione z podatku u źródła? 

Podatek u źródła pobiera się od przychodów zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej z wyłączeniem przychodów z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadanie biletu lutniczego przez pasażera.

12. Jaka jest właściwy urząd skarbowy w sprawie opodatkowania osób zagranicznych?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.20o5 w sprawie właściwości organów podatkowych w art. 5.1 oraz art. 6.1 wymienia właściwe urzędy w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych / prawnych.

13. Firma Google Ireland Limited przelewa nam pieniądze za udostępnienie powierzchni reklamowej na naszym portalu . Posiadamy certyfikat rezydencji . Nie potrącamy podatku u źródła. Czy mamy obowiązek składania deklaracji IFT -2R?

 W opisanym przykładzie nie powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła oraz złożenia informacji IFT. Jeżeli zagraniczny kontrahent wypłaca nam wynagrodzenie, wówczas jest to przychód polskiego przedsiębiorstwa opodatkowany według wybranej przez przedsiębiorstwo formy opodatkowania. W danej transakcji nie powstanie podatek u źródła. Informacja IFT, jest to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, w tym przypadku wypłacone wynagrodzenie jest dla zagranicznego kontrahenta kosztem.

14. Czyli płacimy 20% mniej niż na fakturze do USA?

Jeżeli mamy obowiązek pobrania podatku u źródła wówczas wypłacamy wynagrodzenie pomniejszone o wartość podatku, który następnie wpłacamy do US i wykazujemy w odpowiedniej deklaracji oraz informacji po zakończonym roku podatkowym.

15. Czy podatek u źródła płacony jest w tej samej walucie w której była wypłata dla kontrahenta czy w PLN  jakim kursie?

Podatek płacony jest w walucie PLN. Do przeliczenia wartości na PLN należy stosować średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu przez nierezydenta.

16. W której rubryce wykazać zwolniony dochód w deklaracji IFT-2R dotyczący reklamy na fb?

W informacji IFT-2/2R wartość przychodu zwolnionego od przychodu należy wykazać w kolumnie d. Natomiast ujęcie transakcji reklamy na FB ujmujemy w kolumnie d wiersz D.7 pole 57

17. Czy korzystanie z usług Booking.com oraz SIX rodzi obowiązek podatku u źródła czy można gdzieś pobrać certyfikat tych firm tak jak w przypadku Google

Świadczone usługi polegają na pośrednictwie. Jak zaznaczyłem w pkt. 2 usługi pośrednictwa nie mieszczą się w katalogu czynności obarczonych podatkiem u źródła.

18. Będę poprzez sklep Google i inne sklepy oferujące dostęp do aplikacji na telefony komórkowe sprzedawać apkę swojego autorstwa. W jaki sposób w tym przypadku rozliczać podatek u źródła?

W opisanym przykładzie nie powstanie obowiązek poboru podatku, gdyż przychód będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według wybranej przez nas metody rozliczania podatku dochodowego. Podatkiem u źródła objęte są wypłacane przez nas wynagrodzenia (oczywiście jeżeli mieszczą się katalogach wymienionych w art. 29 ust. 1).