Lista Urzędów Skarbowych w Polsce, które rozliczają nierezydentów


19 grudnia 2017 3 min. czytania

US właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych, to jednostki do których podatnicy w niedługi czasie będą kierować dokumentację. Zbliża się koniec roku, a z początkiem nowego będzie konieczność złożenia między innymi PIT-ów pracowniczych.

US właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Zgodnie z § 5. ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych:

 1. w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole,
 2. w województwie kujawsko-pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,
 3. w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie,
 4. w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze,
 5. w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście,
 6. w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście,
 7. w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
 8. w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu,
 9. w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
 10. w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku,
 11. w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku,
 12. w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach,
 13. w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach,
 14. w województwie warmińsko-mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie,
 15. w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto,
 16. w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

US właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Ponadto w przypadku uzyskiwanych przez wyżej wymienionych podatników, dochodów (przychodów):

 1. z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich – właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni wyżej, ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego,
 2. innych niż wymienieni wyżej – właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na:

a) miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,

b) miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,

c) miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. a lub b.

Co więcej jeżeli podatnik  prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z różnych tytułów na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Wyjątek stanowi sytuacja w której podatnik uzyskuje dochody (przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, od których płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Wówczas właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania albo adres płatnika.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu