Kto płaci podatek u źródła? Jakie są jego stawki?

Przedsiębiorca, który był zobowiązany do pobrania podatku u źródła, ma obowiązek sporządzenia, i złożenia informacji IFT-1R/2R. Czym jest i kogo obowiązuje podatek u źródła?

 • Podatek u źródła pobierany jest od przychodów uzyskiwanych na trenie polski przez osoby lub jednostki zagraniczne
 • Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na wypłacającym wynagrodzenie
 • Po zakończeniu roku „wypłacający” ma obowiązek złożenia informacji IFT-1R/2R

Swoboda w zawieraniu umów z kontrahentami, pozwala przedsiębiorcy na wybieranie usług dopasowanych do swoich potrzeb. Oznacza to także, że nie jest ważne miejsce siedziby działalności kontrahenta. W przypadku zakupu usług od zagranicznego kontrahenta, u polskiego przedsiębiorcy może dojść do obowiązku rozliczenia podatku u źródła.

Czym jest podatek u źródła?

Ustawa o podatku dochodowym PIT oraz CIT określa od jakich czynności pobierany i rozliczany jest podatek dochodowy w Polsce. Do podstawowych źródeł przychodów opodatkowanych w Polsce można zaliczyć na przykład przychody z:

 • działalności wykonywanej osobiście;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • stosunku służbowego lub z stosunku pracy;

Natomiast zagraniczne nie mające na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Katalog dochodów osiąganych na terytorium Polski został wymieniony w art. 3 ust. 2b ustawy o PIT. Za dochody uzyskiwane na terytorium polski przez osoby zagraniczne uważa się między innymi dochody z:

„tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;”

W uproszczeniu można powiedzieć, że podatek u źródła (WHT) jest pobierany od wypłacanego wynagrodzenia osobie lub jednostce zagranicznej. Która ma obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego z źródeł przychodów uzyskiwanych na terytorium naszego kraju.

Art. 29. 1. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

Stawki podatku u źródła

Ustawa o podatku dochodowym zakłada dwie podstawowe stawki podatku:

 • 20% podatku, od przychodów między innymi z tytułu odsetek; z praw autorskich i praw pokrewnych; za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego; z opłat za usługi widowiskowej; świadczeń usług doradczych, księgowych badań rynku; usług reklamowych, prawnych; gwarancji i poręczeń;
 • 10% – z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z tytułu biletów lotniczych

Cały katalog usług objętych podatkiem u źródła jest wymieniony w art. 29 ustawy o PIT oraz w art. 21 ustawy o CIT

Ważne by zaznaczyć, że przepisy ustawy o PIT i CIT należy stosować z uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy międzynarodowe mogą zakładać obniżenie stawki podstawowej np. do 5% lub mogą określać zwolnienie z obowiązku rozliczenia podatku u źródła.

podatek u źródła

Podatek u źródła w praktyce

Przedsiębiorca, który będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego podmiotu, powinien sprawdzić czy charakter zakupionej usługi mieści się w definicji z art 29 ustawy o PIT (analogicznie art. 21 CIT). Jeżeli tak, wówczas powinien sprawdzi czy umowa międzynarodowa z danym krajem zakłada obniżenie stawki podatku.

Należy wówczas pamiętać, że zastosowanie zwolnienia lub obniżenia stawki podatku jest możliwe jeżeli posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta. Mówiąc w skrócie, certyfikat rezydencji określa rezydencję, czyli gdzie podmiot opodatkowuje całość swoich dochodów.

Dla przykładu, Polski rezydent w Polsce opodatkowuje całość dochodów. Zagraniczny rezydent opodatkowuje swoje dochody w kraju swojej rezydencji.

Po ustaleniu stawki podatku, Polski przedsiębiorca powinien wypłacić wynagrodzenie pomniejszone o potrącony podatek. Więcej informacji na temat podatku u źródła znajdują się na tej stronie.

Potrzebujesz wsparcia w rozliczaniu podatku u źródła?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.