Podatek u źródła – czym jest i jakie usługi obejmuje?<

Przedsiębiorcy, którzy kupują produkty lub usługi od zagranicznych podmiotów powinni sprawdzić, czy dotyczy ich podatek u źródła. Jak go obliczyć? Jakie usługi są nim objęte? Czym jest Certyfikat Rezydencji Podatkowej? Sprawdź wszystkie potrzebne informacje.

Czym jest podatek u źródła?

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów uzyskanych na terenie Polski osiąganych przez zagranicznych rezydentów podatkowych.

ico

Jakie czynności objęte są podatkiem u źródła?

Art. 29 ustawy o PIT (0raz art. 21 ustawy o CIT), precyzuje katalog czynności objętych podatkiem u źródła.

ico

Czy jest możliwe zwolnienie z podatku u źródła?

Jest to możliwe. Przepisy ustawy o podatku dochodowym stosuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania między umawiającymi się krajami. Z umów może wynikać obniżona stawka podatku lub zwolnienie z poboru podatku.

ico

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

To dokument potwierdzający rezydencję podatkową sprzedawcy, który należy mieć, aby skorzystać z obniżonej stawki podatku lub prawa do zwolnienia z obowiązku poboru podatku.

ico

Co to jest ubruttowienie?

Jeżeli podatnik nie potrąci podatku u źródła z wypłacanego wynagrodzenia, jest zobowiązany do rozliczenia podatku ze swoich środków. Ubruttowienie polega na rozliczeniu podatku u źródła ze środków kupującego a następnie wykazanie w informacji IFT.

ico

Do kiedy rozliczyć podatek u źródła?

Podatek u źródła w przypadku osób fizycznych należy wpłacić do 20 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym wypłacono wynagrodzenie objęte podatkiem u źródła.

ico

Dowiedz się więcej:

Podatek u źródła – czy nie musisz zapłacić?

Certyfikaty rezydencji podatkowej 2017