Zryczałtowany podatek dochodowy jako forma rozliczania z fiskusem

Zryczałtowany podatek dochodowy, czyli potoczny ryczałt, to jedna z form opodatkowania, dostępna m.in. dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy na ryczałcie płacą podatki od całego swojego przychodu, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.

Dzięki relatywnie niskim stawkom ryczałtu, na wybór tej formy opodatkowania chętnych byłoby pewnie wielu przedsiębiorców. Jednakże ryczałt ewidencjonowany nie jest dostępny dla wszystkich podatników. Jak dokładanie funkcjonuje zryczałtowany podatek dochodowy i które firmy mogą z niego korzystać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Zryczałtowany podatek dochodowy – kto może?

Aktem prawnym regulującym ryczałt ewidencjonowany jest ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy jest dostępny dla:

 • działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 • osób prowadzących działalność w formie spółki jawnej albo cywilnej.

Jednocześnie trzeba spełnić kryterium przychodowe: z ryczałtu mogą skorzystać podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 250 000 euro.

A zatem, na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w 2020 mogą rozliczać się JDG i spółki, których przychody w 2019 były niższe niż 1 093 350 zł.

Kto nie może być na ryczałcie?

Ustawa wyklucza pewne rodzaje działalności z możliwości rozliczania na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Jeżeli:

 • opłacasz podatek na zasadzie karty podatkowej,
 • prowadzisz lombard lub aptekę,
 • kupujesz lub sprzedajesz wartości dewizowe,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów (innych niż np. lekarz, pielęgniarka, położona, tłumacz – listę wszystkich zawodów znajdziesz w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy),
 • działasz w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • świadczysz usługi np. reklamowe, ochroniarskie, pośrednictwa finansowego (cały katalog usług wymieniony jest w Załączniku 2 do ustawy),

to nie możesz rozliczać się na ryczałcie, nawet jeżeli spełniasz kryterium formy prowadzonej działalności i przychodowe.

Jak i gdzie zgłosić chęć rozliczania się na zasadzie ryczałtu?

Przedsiębiorcy, którzy chcą być na ryczałcie od początku działania swojej firmy, mogą taką wolę zadeklarować na dwa sposoby:

 • zaznaczyć na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 jako formę opodatkowania,
 • zgłosić pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego (nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności).

Załóżmy, że podatnik rozliczał się do tej pory na zasadach ogólnych, ale przekalkulował, że bardziej opłaca mu się ryczałt. Co może wtedy zrobić?

W takim przypadku przedsiębiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Wniosek należy wysłać do naczelnika urzędu skarbowego albo aktualizując formularz CEIDG-1.

Zryczałtowany podatek dochodowy – podstawa opodatkowania

W przypadku ryczałtu ewidencjowanego, podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o podatek od towarów i usług w przypadku podatników VAT. Nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu.

Nie oznacza to, że nie ma wydatków, których będąc na ryczałcie, odliczyć nie można.

Ustawa dopuszcza odliczenia:

 • straty z działalności gospodarczej poniesionej w okresie korzystania z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o PIT,
 • wydatków określonych w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o PIT (czyli kosztów opłaconych składek ZUS, darowizn, korzystania z internetu do wysokości 760 zł).

Co więcej, w związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa, wprowadzono specjalne zasady odliczania darowizn dla podatników, którzy wesprą podmioty walczące z COVID-19.

Mogą oni liczyć na odliczenie:

 • 200% wartości darowizny (w przypadku darowizn przekazanych do 30 kwietnia 2020),
 • 150% wartości darowizny (dla darowizn wpłaconych w maju),
 • kwoty odpowiadającej wartości darowizny (dla darowizn przekazanych od 1 czerwca do 30 września 2020).

Stawki ryczałtu ewidencjowanego

Zryczałtowany podatek dochodowy ma pięć podstawowych stawek: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Wybór progu zależy od charakteru prowadzonej działalności. W art. 12 ust 1 ustawy znajdziemy całą gamę usług i świadczeń, które można podciągnąć pod poszczególne stawki ryczałtu.

Pokrótce wygląda to następująco:

 • 3% to stawka dla działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych ze sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%), handlowej i usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • 5,5% to ryczałt przewidziany dla przychodów z robót budowlanych oraz prowizji ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej i znaczków pocztowych,
 • 8,5% to próg dla przedsiębiorstw świadczących usługi wychowania przedszkolnego i związane z działalnością ogrodów zoologicznych lub botanicznych,
 • 17% obejmuje przychody z usług agencji pracy tymczasowych, usług fotograficznych, licencjonowania oprogramowania, pośrednictwa sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek,
 • 20% jest stawką stosowaną dla wolnych zawodów – m.in. lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych, weterynarzy, tłumaczy.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"