Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe dla zatrudnionych?

W 2019 weszła w życie ustawa w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mamy tutaj na myśli Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli instrument za pomocą którego zatrudnieni w firmach Polacy będą oszczędzali na swoją przyszłość.

Jak mówiła ówczesna minister finansów, Teresa Czerwińska, PPK będą prywatnym i dobrowolnym systemem gromadzenia oszczędności emerytalnych. Ile będą wynosiły wpłaty i jak przystąpić do programu? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe jest powszechnym programem oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych, kiedy oszczędzający wejdzie w wiek emerytalny. Co istotne – zgromadzone pieniądze są prywatną własnością i podlegają dziedziczeniu w przypadku śmierci zatrudnionego.

Wpływy na konto oszczędzającego będą pochodziły z trzech źródeł – od niego samego, od jego pracodawcy i ze Skarbu Państwa. Pracownik i pracodawca, oprócz kwot podstawowych (obowiązkowych), będą mogli dokonywać także wpłat dodatkowych. Zatrudniony będzie miał możliwość zrezygnowania z programu.

Każdy pracodawca (z drobnymi wyjątkami) zatrudniający choćby jedną osobę musi wybrać instytucję finansową, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników.

PPK obejmie nie tylko pracowników etatowych, ale wszystkich podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Dlatego do programu mogą dołączyć np. osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy agencyjnej.

Które firmy nie muszą przystąpić do PPK?

 1. Przedsiębiorstwa, w których funkcjonuje PPE, czyli Pracowniczy Program Emerytalny i pracodawca odprowadza składki podstawowe w wysokości minimum 3,5% wynagrodzenia, a do PPE przystąpiło co najmniej 25% pracowników.
 2. Mikroprzedsiębiorstwa (tj. firmy zatrudniające maksimum 9 pracowników rocznie), w przypadku kiedy wszyscy pracownicy złożą oświadczenia, że chcą dołączyć do programu. Deklaracje rezygnacji trzeba odnawiać co 4 lata.
 3. Zgodnie z przepisami, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej nie może sam siebie dołączyć do PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy obowiązują?

PPK jest wdrażany etapami. Jako pierwsze do uruchomienia PPK zostały zobligowane największe przedsiębiorstwa, później stopniowo muszą dołączać coraz mniejsze firmy.

Pierwszy plan przygotowany przez rząd przedstawiał się następująco:

 • firmy zatrudniające co najmniej 250 osób – 1 lipca 2019,
 • od 50 do 249 pracowników – 1 stycznia 2020,
 • od 20 do 49 pracowników – 1 lipca 2020,
 • pozostałe przedsiębiorstwa – 1 stycznia 2021.

Jednakże epidemia koronawirusa spowodowała, że termin dla II tury (tj. dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób) został przesunięty. Obecnie te przedsiębiorstwa mają czas do 27 października 2020 na wybór i zawarcie umowy z firmą, która będzie zarządzała PPK, a graniczny termin zapisania pracowników do programu to 10 listopada.

Tarcza Antykryzysowa wspiera też pracodawców, którzy do programu przystąpili jeszcze przed stanem epidemii. Zgodnie z przepisami, firmy mające przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar pracy (przez koronawirusa) nie muszą przez ten czas finansować wpłat do PPK.

Szacuje się, że programem zostanie objętych łącznie 11,5 mln obywateli.

Ile pieniędzy trzeba będzie wpłacać do PPK?

Wpłaty na konto programu będą pochodziły z trzech miejsc: od państwa, pracodawcy i pracownika.

Wkład Skarbu Państwa to jednorazowe zasilenie konta kwotą powitalną w wysokości 250 zł i coroczne dopłaty na 240 zł. Żeby otrzymywać dopłaty, należy spełniać warunek – kwota wszystkich wpłat pracownika i pracodawcy (w danym roku) musi być równa co najmniej sumie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. W 2020 r. ta kwota wynosi 546 zł.

Wpłaty podstawowe pracodawcy wynoszą 1,5% wynagrodzenia pracownika. Zatrudniający może dobrowolnie powiększyć je maksymalnie o 2,5%.

Wkład pracownika to 2% wynagrodzenia. Dodatkowo może dopłacać kolejne 2% wynagrodzenia. Zatrudnieni, którzy dostają pensję mniejszą niż 1,2 wartości minimalnego wynagrodzenia, mogą dokonywać wpłat podstawowych poniżej 2%, ale nie mogą zejść poniżej 0,5% wynagrodzenia.

Podstawą do naliczania wpłat podstawowych oraz dodatkowych finansowanych przez pracownika i pracodawcę jest podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak zapisać się do PPK?

Pracownicy od 18 do 55 roku życia przystępują do PPK automatycznie, zapisuje ich pracodawca. Jeżeli nie chcą być w programie, muszą złożyć specjalną deklarację rezygnacji. Zatrudnieni, którzy mają więcej niż 55 lat przystępują do Pracowniczych Planów Kapitałowych na swój wniosek, który składają u pracodawcy. Osoby powyżej 70 roku życia nie mają w ogóle możliwości, aby przystąpić do PPK.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"