Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności wykorzystuje pojazd, do którego zakupuje paliwo zobligowany jest do przygotowania i złożenia wykazu za korzystanie ze środowiska. Czy opłata środowiskowa zawsze wiąże się z uiszczeniem wpłaty na rzecz urzędu marszałkowskiego?

Opłata środowiskowa – z jakiego zakresu przedsiębiorca dokonuje jej zapłaty?

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wniesienia opłaty środowiskowej z tytułu:

 • wprowadzania gazów i płynów do powietrza,
 • poboru wód,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowania odpadów.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Jeżeli właściciel firmy w swojej działalności używa samochodu, pobiera wodę, czy też posiada kotłownię zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze środowiska w terminie do 31 marca za rok ubiegły. Termin ten jest równoznaczny z dokonaniem opłaty wynikającej ze sporządzonego wykazu.

W przypadku korzystania z pojazdu w działalności nie ma znaczenia czy jest on w majątku trwałym firmy, czy jest to pojazd leasingowy, czy też użytkowany na podstawie kilometrówki. Liczy się bowiem fakt zakupu paliwa, który uwzględniamy w wykazie.

Gdzie składamy przygotowane sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Przygotowane zestawienie przedsiębiorca składa do urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Jeżeli z przygotowanego sprawozdania wynika obowiązek dokonania opłaty środowiskowej to wpłaty tej dokonuje na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego również w terminie do 31 marca.

Nie ma obowiązku wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, jeżeli ich roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Pieniążki i sadzonka

Opłata środowiskowa – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku weszła nowa regulacja prawna dotycząca składania informacji o korzystaniu ze środowiska. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, jeżeli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, to w takim wypadku przedsiębiorca nie ma obowiązku składać wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana ta dotyczy już sprawozdań przygotowywanych za rok 2016. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Jakie grożą nam sankcje za nie złożenie wykazu za korzystanie ze środowiska?

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązku złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska w odpowiednim terminie podlega karze grzywny. Dodatkowo w takich przypadkach marszałek danego województwa wymierza samodzielnie opłatę, która ustalana jest na podstawie własnego uznania lub na podstawie opinii kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wyliczenie opłaty – jakie dane będą nam potrzebne?

Informacje o aktualnych stawkach oraz formularzach znajdziemy zawsze w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opłatę za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza obliczamy w sposób następujący:

Opłata = ilość paliwa × jednostkowa stawka opłat

Ilość paliwa wskazanego w litrach na fakturach kosztowych należy przeliczyć na Mg (tony). W tym celu należy posłużyć się Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które określa zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przeliczone na jednostkę masy, mając na uwadze to, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
 • gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

Jednostkowa stawka opłat wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i uzależniona jest od następujących danych składniowych:

 • daty pierwszej rejestracji pojazdu lub posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO,
 • rodzaju paliwa: benzyna silnikowa, gaz płynny propan-butan, olej napędowy, biodiesel.

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tytułu użytkowania pojazdu w działalności gospodarczej wpłacamy na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu, który korzysta ze środowiska. Wszystkie pozostałe opłaty środowiskowe wpłacamy na konto urzędu marszałkowskiego właściwego na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłaty tej nie wnosi się, jeżeli jej roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Dodatkowo, jeżeli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza wartości 100 zł to wówczas nie ma obowiązku składania do urzędu marszałkowskiego wykazu za korzystanie ze środowiska.

Księgowi inFaktu pomogą w przygotowaniu sprawozdania

Klienci inFakt korzystający z usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego w kwestii przygotowania sprawozdania za korzystanie ze środowiska mogą liczyć na swojego księgowego, który taki wykaz może przygotować oraz wysłać do właściwego urzędu marszałkowskiego. Sporządzenie sprawozdania za korzystanie ze środowiska wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 150 zł netto zgodną z cennikiem.

Dla Państwa wygody załączamy uproszczony kalkulator, który pomoże w dokonaniu obliczenia opłaty środowiskowej.

Opłata środowiskowa za rok 2016

Dodatkowo na stronach urzędów marszałkowskich danych województw zamieszczona została aplikacja do naliczania opłat, tzw. Ekopłatnik, dzięki której możemy przygotować takie sprawozdanie. Zamieszczona jest tam również instrukcja dotycząca możliwości wysłania deklaracji przez ePUAP.

Przykładowo dla województwa małopolskiego informacje te znajdują się tutaj.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W inFakcie pracuje jako Starszy Specjalista ds. księgowości w Dziale Obsługi Przedsiębiorcy i Księgowego. Prywatnie pasjonatka podróży i wycieczek górskich.