Od 24 stycznia 2018 roku działa rejestr BDO za, którego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Czym jest rejestr BDO oraz jakie podmioty będą się w nim znajdować?

BDO

Czym jest BDO?

Marszałek województwa zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, będzie prowadził rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr BDO to nic innego jak rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.  Jest to narzędzie, które pozwala na gromadzenie informacji o podmiotach wprowadzających jak wcześniej zaznaczyłem „produktów, produktów w opakowaniach oraz o podmiotach gospodarujących odpadami.  Rejestr BDO będzie wykorzystywany głównie przez organy administracji państwowej oraz inspekcję ochrony środowiska.
BDO będzie także dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca dokonujący usług transportu odpadów będzie mógł starać się o wpis do BDO. Po dokonaniu wpisu, będzie on zwolniony z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów.

Obowiązki związane z Bazą Danych o Odpadach

Zgodnie art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, podmioty będące:

  • wprowadzającym sprzęt,
  • autoryzowanym przedstawicielem,
  • zbierającym zużyty sprzęt,
  • prowadzącym zakład przetwarzania,
  • prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
  • prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
  • organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Są zobowiązani do złożenia w terminie do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze. Zgłoszenia należało dokonań poprzez  wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego minimum informacji w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Co za tym idzie podmioty są zobowiązane do zaktualizowania danych zawartych w nowym rejestrze z podziałem na 6 grup sprzętu Nowy rejestr obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
Natomiast podmioty działające w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które rozpoczynają swoją działalność czyli nie były wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŚ, są zobowiązane przesłać do GIOŚ kopię wniosku o wpis do rejestru sporządzonego w formie pisemnej.

Jak dokonać wpisu do BDO?

Przedsiębiorca chcący uzyskać wpis do bazy danych powinien złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Wnioski można pobrać w formie edytowalnego dokumentu z strony bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (kliknij tutaj).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu