Tarcza Antykryzysowa – komu należy się zwolnienie ze składek ZUS i jak o nie wnioskować?


20 kwietnia 2020 2 min. czytania

Tarcza antykryzowa daje możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS. Kto może z tego zwolnienia skorzystać? Jakie są warunki?

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za okres marzec-maj 2020 r.

Dla kogo zwolnienie?

 • osób wykonujących pozarolniczą działalność,
 • płatników składek.

Jakie warunki należy spełnić?

samozatrudniony:

 • osiągnął przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 15 681 zł;
 • rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

płatnik składek, który:

był zgłoszony jako płatnik składek i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

był zgłoszony jako płatnik składek i zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

W przypadku Płatników, którzy zgłosili od 10 do 49 do ubezpieczenia społecznego, zwolnienie przysługuje w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek.

Jakie obowiązki?

Należy złożyć odpowiedni wniosek (RDZ) drogą tradycyjną, za pośrednictwem poczty, w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty) lub drogą elektroniczną (ZUS PUE). Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. przekazujemy do 30 czerwca 2020 r.

Limit zwolnienia

Ustawa wskazuje, że w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

UWAGA – tarcza 2.0. przewiduje, iż ze zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy opłacili składkę za marzec – opłacona składka zostanie zwrócona.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu