Jakie informacje powinien zawierać spis z natury?

Do przeprowadzenia spisu z natury (inwentaryzacji, remanentu) na koniec roku zobligowana jest każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W tym kontekście istotne jest by wiedzieć jak się do niego zabrać oraz jakie konkretnie informacje w nim zamieścić.

Czym jest spis z natury?

W terminologii podatkowej wspominany remanent czy inwentaryzacja nazywane są „spisem z natury składników majątkowych”. Polega to na policzeniu towarów, które firma posiada, a są przeznaczone na handel i na dzień wykonania spisu nie zostały sprzedane. Takie zestawienie powinno zostać przeprowadzone na koniec roku, czyli uwzględniać tylko towary i materiały, które znajdują się w firmie na dzień 31 grudnia.

Jego cel to ustalenie rzeczywistego dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej. Choć wartość spisu z natury na koniec mijającego roku jest jednocześnie spisem na początek kolejnego roku to należy wiedzieć, że:
 • spis na 31 grudnia jest dokumentem kończącym KPiR na dany rok,
 • spis na 1 stycznia to odrębny dokument otwierającym KPiR na nowy rok.
Jako, że wartość remanentu z jednej strony zamyka kończący się rok, a z drugiej otwiera nowy, tym samym wpływa na wynik podatkowy obu tych lat. Ustalając ten wynik do kosztów uzyskania przychodów dolicza się wartość remanentu początkowego, natomiast odejmuje wartość końcowego.

Informacje, które powinien zawierać spis z natury

W myśl przepisów spis powinien zostać przeprowadzony w sposób rzetelny, staranny, a także trwały. Niezwykle istotne jest także to co należy w nim zawrzeć. Informacje jakie powinien zawierać spis z natury to:
 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia,
 • numer kolejny arkusza spisowego,
 • szczegółowe określenie inwentaryzowanego składnika,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę za jednostkę miary,
 • wartość (iloczyn ilości i ceny),
 • łączną wartość spisu,
 • wartość pomniejszenia wynikającego z wprowadzonej w trakcie roku (i nie wyeliminowanej) korekty kosztów z tytułu braku zapłaty,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających i podpis właściciela zakładu (wspólników).
W spisie należy także umieścić klauzulę o ilości pozycji, a także podpisy osób, które w nim uczestniczą.

Trzeba również pamiętać o konieczności wyceny remanentu. Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT wyceniają towary, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, według cen netto. W pozostałych przypadkach wyceny należy dokonać zgodnie z wartością brutto.

Prowadź księgowość w inFakcie – to się naprawdę opłaca

Szukasz odpowiedniego programu, który usprawni prowadzenie księgowości w Twojej firmie? Wypróbuj możliwości, jakie daje inFakt.pl. Pogram do Księgowości inFakt to prosta w obsłudze, szybka i intuicyjna usługa online do samodzielnej księgowości. Korzystając z niej możesz w łatwy sposób:
 • wystawiać faktury przychodowe,
 • dodawać i edytować koszty firmowe,
 • generować KPiR, deklaracje podatkowe i rejestry VAT,
 • sprawdzać kwoty podatków i składek ZUS.
Osoby, które samodzielnie prowadzą księgowość, wartość remanentu na koniec roku muszą ująć w KPiR. Spis może znaleźć się w księdze w formie wyszczególnionych rodzajów towarów bądź materiałów, albo w jednej pozycji (jako suma całości). Jak dokonać tego w inFakcie? W tym celu wystarczy jedynie:
 • przejść do opcji „Księgowość”,
 • wybrać opcję „KPiR”,
 • w polu „Spis z natury” wpisać odpowiednią wartość.
Chcesz wypróbować wspomniane możliwości jakie daje inFakt.pl, a także wypróbować kolejne? Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować Program do Księgowości. W ciągu 30 dni przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

KPIR excel

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest podstawowym narzędziem księgowym służącym ustaleniu dochodu oraz rozliczeniu podatku dochodowego

pokaż więcej tematów

Księga przychodów i rozchodów excel

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest jednym ze sposobów rozliczania podatkowego firmy i obowiązek jej prowadzenia zależy od wybranego sposobu opodatkowania

Darmowy program księgowość kpir

Przedsiębiorcy są bardzo często zainteresowani darmowym programem do prowadzenia księgowości, a przede wszystkim takimi, które prowadzą automatycznie KPiR

Książka przychodów

Książka przychodów, czyli inaczej mówiąc Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR), to ewidencja, która służy jako podstawa do wyliczenia kwoty podatku dochodowego