Kiedy konieczny jest remanent początkowy? Co ująć w spisie, a czego nie wpisywać?

Spis z natury kojarzy się przede wszystkim ze spisem wykonywanym na koniec roku. Warto pamiętać o tym, że także przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do KPiR spisu z natury – nawet, jeśli jest on zerowy.

Czym jest spis z natury?

Spis z natury to dokument będący wykazem składników majątkowych. Remanent powinien zawierać:

 • towary handlowe i materiały
 • półwyroby i wyroby gotowe
 • braki i odpady użytkowe
 • towary będące własnością przedsiębiorcy, ale w dniu sporządzania spisu z natury będące poza firmą.

W remanencie na koniec roku nie należy ujmować środków trwałych ani wyposażenia. Więcej o tym, jak przeprowadzić remanent na koniec roku.

Spis z natury a rozpoczęcie działalności

Spis z natury wykonuje się jednak nie tylko na koniec roku, ale między innymi także w dzień rozpoczęcia działalności.

Sytuacja dotyczy towarów i materiałów, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę jeszcze przed założeniem firmy.

Z kolei towary nabyte przez podatnika w dniu rozpoczęcia działalności wpisuje się już w kolumnie 10 KPiR w rubryce „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”. O tym, jak rozliczyć zniszczenie towaru w firmie, pisaliśmy dla Was wcześniej.

Jak sporządzić spis z natury na początku działalności_

Czego do spisu z natury nie wpisujemy

Należy jednak wiedzieć, że do spisu z natury nie wpisuje się takich składników majątku, jak: komputery, laptopy, telefony czy samochody. Wpisuje się je do ewidencji wyposażenia firmy lub ewidencji środków trwałych. O tym, jak amortyzować środki trwałe, dowiecie się z naszego artykułu.

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy)
 • datę sporządzenia spisu
 • numer kolejny pozycji
 • szczegółowe określenie składników majątku
 • jednostkę miary
 • ilość materiałów i towarów stwierdzoną w czasie spisu
 • dokładną cenę
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury
 • wartość pomniejszenia
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela.

Brak składników majątku – co wtedy?

A co w sytuacji, gdy na dzień rozpoczęcia działalności nie dysponujemy omawianymi składnikami majątkowymi? Okazuje się, że wcale nie zwalnia to przedsiębiorcy z konieczności sporządzenia spisu. Informację o spisie z natury, którego wartość jest zerowa, także należy uwzględnić w KPiR  (pierwszy wpis do książki).

Wycena elementów zawartych w spisie z natury

Wyceny materiałów i towarów handlowych dokonuje się na podstawie cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

W przypadku podatników VAT, którzy mieli prawo do odliczenia podatku od zakupionego towaru, wyceniamy go w cenach netto.

Chcesz mieć porządek w dokumentach w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie w inFakcie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.