zwrot vat

Każdy podatnik VAT w miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach ma obowiązek wykazywania podatku od zakupów i sprzedaży. Jeżeli podatek od zakupów okaże się wyższy od należnego, przedsiębiorca może otrzymać zwrot nadwyżki. Czytaj dalej

jak księgować wynagrodzenia

Przedsiębiorca, który wypłaca wynagrodzenia po zakończonym miesiącu, staje przed dylematem: pod jaką datą zaksięgować listę płac? Czy jest ona kosztem w miesiącu, za który jest wypłacana, czy też dopiero w dniu faktycznej wypłaty? Co oznacza stwierdzenie „postawienie do dyspozycji pracownika”? Wreszcie: co zrobić, jeśli pracownik nie stawił się po odbiór pieniędzy? Czytaj dalej

pokaż więcej postów