Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia obejmuje rzeczowe składniki majątku, które są związane z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością, a nie są uznane (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) za środki trwałe. Jednocześnie ich wartość początkowa musi przekraczać 1 500 złotych.

Ci przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów muszą także prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także: ewidencję wyposażenia.

Co zawiera ewidencja wyposażenia?

W ewidencji wyposażenia przedsiębiorca wykazuje te rzeczowe składniki majątku, których cena nabycia (ewentualnie: koszt wytworzenia) jest większy od kwoty 1 500 złotych, ale mniejszy niż 3 500 zł. Zaliczenie danego składnika majątku do wyposażenia może też wynikać z krótkiego okresu użytkowania. Mogą to być np. narzędzia. Środki, które wpisuje się do ewidencji wyposażenia nie można wpisać do ewidencji środków trwałych (i na odwrót). Przedsiębiorca musi dokonać wpisu przedmiotu do ewidencji wyposażenia najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania.

Przepisy nie regulują, w jaki sposób może być wprowadzona korekta w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji. Przyjmuje się zatem, że można jej dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu (zachowując jego czytelność) i wpisanie obok poprawnych danych.

W jakiej formie prowadzić ewidencję wyposażenia?

Prawo nie określa również, w jakiej formie ma być prowadzona ewidencja wyposażenia. Można zatem używać gotowych druków w wersji elektronicznej lub tradycyjnej. Nie jest nawet wymagane, aby ewidencja była prowadzona w formie tabeli (choć większość osób zachowuje tę formę). Prawo określa jedynie, jakie informacje muszą się znaleźć w ewidencji wyposażenia. Ewidencja wyposażenia musi zawierać:

  • numer wpisu do KPiR kosztu związanego z nabyciem wyposażenia (jeśli przedsiębiorca prowadzi księgę przychodów i rozchodów);
  • cenę zakupu lub koszt wytworzenia;
  • datę likwidacji (datę sprzedaży) wraz z podaniem przyczyny;
  • datę nabycia;
  • kolejny numer wpisu;
  • nazwę wyposażenia;
  • numer faktury;

Jedna ewidencja?

Część przedsiębiorców zastanawia się jednak, czy sprzęt o wartości niższej niż 3 500 zł., a użytkowany w firmie dłużej niż jeden rok wpisać do ewidencji wyposażenia, czy też do ewidencji środków trwałych. Przedmiot o takiej wartości można wpisać w koszty poprzez jeden odpis. W takim wypadku aby móc wliczać w koszty wydatki związane z samochodem, przedsiębiorca będzie musiał prowadzić Ewidencję Przebiegu Pojazdu.

Warto jednak uzyskać poradę księgowego, zanim zastosuje się takie rozwiązanie we własnej firmie. Można za poradę oczywiście zapłacić księgowemu, ale istnieje możliwość uzyskania jej za darmo. Wystarczy zarejestrować się w inFakt. Każdy użytkownik, który wykupił abonament w inFakt, ma możliwość uzyskania porady od doświadczonego księgowego. Może taką poradę otrzymać poprzez e-mail, czat lub infolinie telefoniczną.

Zobacz również

Inwentaryzacja w firmie

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku

pokaż więcej tematów

Jak zaksięgować amortyzację

Pojęciem amortyzacji określane jest zużycie środków trwałych, wszystkich poza gruntami, podczas ich użytkowania

Ewidencja środków trwałych przykład

Czym są środki trwałe? Na czym polega prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych? Poznaj metody amortyzacji i dowiedz się, w jaki sposób księgować środki trwałe w programie InFakt

Amortyzacja

Amortyzacja nierozerwalnie wiąże się z prowadzeniem firmy i rozliczaniem podatku na zasadach ogólnych lub liniowo, gdyż wtedy można rozliczać koszty firmowe