Leasing KPiR

Coraz popularniejszym sposobem na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego przez przedsiębiorcę staje się leasing. Nie ma w tym przypadku znaczenia typ działalności oraz branża, w której działa firma. Podejmując decyzję o wyborze leasingu warto jednak zwrócić uwagę na szereg kwestii odnoszących się do jego rozliczenia.

Co to jest leasing?

Najprościej rzecz ujmując leasing jest formą wypożyczenia pojazdu od firmy leasingowej na uzgodnionych wcześniej warunkach. Najczęściej spotykane rodzaje leasingu to:
 • Leasing operacyjny.
 • W tym systemie przedsiębiorca w pewnym sensie wynajmuje samochód od leasingodawcy, który jednak pozostaje jego właścicielem. Ten rodzaj leasingu wiążę się z koniecznością wniesienia jednorazowej opłaty wstępnej, a także opłacaniem faktur za raty leasingowe przez wynikający z umowy czas. Po jego upływie przedsiębiorca może (choć nie musi) wykupić pojazd za określoną kwotę lub procent jego wartości.
 • Leasing finansowy.
 • To model, w którym choć auto zalicza się do majątku przedsiębiorcy i dokonuje on odpisów amortyzacyjnych to właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca. Samochód staje się własnością przedsiębiorcy z dniem opłacenia ostatniej raty – chyba, że inny zapis znajduje się w umowie.
Ważnym aspektem odnoszącym się do leasingu jest sposobność odliczenia podatku VAT. W związku z leasingiem możliwe jest odliczenie 60% VAT-u, przy czym suma odliczeń nie może przekroczyć 6 tys. zł. Pozostały, nieodliczony VAT ujmuje się w kosztach uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma prawo odliczyć 60% VAT (maksymalnie 6 tys. zł) dwukrotnie – najpierw w związku z ratami leasingowymi, a drugi raz w związku z wykupem.

Istotne zapisy w umowie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że umowa leasingowe to zwykłe porozumienie handlowe w związku z czym można ja negocjować. Co za tym idzie przedsiębiorca ma szansę na korzystną zmianę niektórych z jej początkowych zapisów. Należy także zwrócić uwagę na wszelkie zapisy jakie znajdują się w dokumencie.

Niejednokrotnie w umowie mogą bowiem zostać zawarte punkty, których przedsiębiorca w ogóle się nie spodziewa. W konsekwencji może on zostać zobligowany do dodatkowej zapłaty za np.:
 • zmianę harmonogramu płatności,
 • wyjazd leasingowanym samochodem poza granice Polski,
 • wysłanie upomnienia w przypadku spóźnienia ze spłatą raty,
 • zwrot samochodu leasingodawcy po terminie.
Tego typu zapisy najczęściej można znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji. Stanowi ona nieodzowny element każdej umowy leasingu.

)

Leasing w KPiR z inFaktem

Rozliczanie VAT-u z faktur oraz wydatków związanych z leasingowanym samochodem ułatwia inFakt.pl. Jak tego dokonać? W tym celu należy skorzystać z funkcji „Zakup pojazdu osobowego” – tej samej, którą w aplikacji wprowadza się do majątku firmy samochody kupione np. za gotówkę. Trzeba tylko pamiętać, aby w opcji „Rodzaj dysponowania” wybrać „Leasing”. Po uzupełnieniu danych pojazdu można rozpocząć wprowadzanie kosztu leasingu do KPiR. Wydatki związane z leasingowanym samochodem wprowadza się funkcjami:
 • Koszty leasingu (raty leasingowe).
 • Koszty paliwa.
 • Koszty pojazdu (inne wydatki, np. części zamienne, serwis).
Każdy z wydatków należy przypisać do wybranego pojazdu firmowego. Oprócz tego, koszt pojazdu dodaje się analogicznie do innych kosztów firmowych. Oznacza to, że trzeba podać dane sprzedawcy, wprowadzić daty, opisać koszt, podać kwoty, ustawić status jako zapłacony lub niezapłacony oraz (opcjonalnie) dodać skan dokumentujący koszt.

Jest to o tyle wygodne, że dodanie do kosztów raty leasingowej jest poprawnie rozliczane pod względem VAT w automatyczny sposób. inFakt odlicza tyle VAT-u, ile przysługuje według polskich przepisów. Po przeprowadzeniu odpowiednich danych wystarczy przejść do zakładki „Księgowość” i wydrukować KPiR z prawidłową zaksięgowanymi informacjami dotyczącymi leasingu.

Chcesz sprawnie księgować raty leasingowe? Wybierz Program do Księgowości zakładając konto i wypełniając dane księgowe. Każdy użytkownik może przetestować usługę przez 30 dni zupełnie za darmo. Szybko przekonasz się, że inFakt.pl idealnie dostosowuje się do potrzeb Twojej firmy.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Jak rozliczyć koszty leasingu

Leasing jest umową cywilnoprawną, w ramach której jedna ze stron umowy oddaje do odpłatnego używania albo używania i czerpania pożytków z określonej rzeczy zwanej przedmiotem leasingu na pewien uzgodniony w umowie leasingu czas, w zamian za ustalone opłaty

Jak księgować leasing?

Przedsiębiorcy kupujący środki trwałe mogą wybierać pomiędzy wieloma źródłami finansowania zakupu

Leasing 2011

Wśród dostępnych na rynku form finansowania inwestycji leasing zajmuje znaczącą pozycję