Leasing operacyjny a leasing finansowy – czym się różnią?

Aby rozwijać swoją jednoosobową działalność potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie mamy odłożonej gotówki na dokonanie większych zakupów? Rozwiązaniem może być wówczas leasing, czyli swoistego rodzaju „najem na firmę” potrzebnego wyposażenia i sprzętów.

W leasing można wziąć przede wszystkim samochód, ale nie tylko. Leasingować można także sprzęt komputerowy, czy maszyny produkcyjne. Podstawową zaletą leasingu jest możliwość płacenia za użytkowany przedmiot w ratach, ale także możliwość ujęcia części wydatków związanych z leasingiem w kosztach podatkowych firmy.

Leasing finansowy…

Rozróżniamy dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Jeżeli zdecydujemy się na ten pierwszy i w leasing finansowy weźmiemy np. samochód to stanie się on składnikiem majątkowym firmy i będziemy musieli dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej. Co to w praktyce oznacza? W przypadku leasingu finansowego kosztem podatkowym będą comiesięczne odpisy, bieżące koszty użytkowania samochodu oraz część raty leasingowej. Dlaczego tylko część? Rata w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową, stanowiącą spłatę wartości leasingowanego przedmiotu i odsetkową, która jest wynagrodzeniem leasingodawcy. Dla przedsiębiorcy korzystającego z tego rodzaju leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty.

…i leasing operacyjny

W przypadku leasingu operacyjnego nasz przykładowy samochód nie zostanie zaliczony do majątku firmowego, nie dokonuje się zatem od niego odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku do kosztów podatkowych zaliczyć można wartość opłaty wstępnej, okresowe raty leasingowe oraz koszty eksploatacji leasingowanego przedmiotu. W leasingu operacyjnym nie ma podziału na odsetki i kapitał, a w kosztach rozlicza się raty leasingowe w całości.

Kiedy i jak zaksięgować leasing?


Podstawą do rozliczenia raty leasingowej w kosztach podatkowych firmy jest faktura, którą co miesiąc otrzymujemy od leasingodawcy. Na fakturze za leasing finansowy rata powinna być rozdzielona na część kapitałową i odsetkową, aby można było zaliczyć do kosztów tylko odsetki. W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów wliczamy całą kwotę widniejącą na fakturze.

Jak rozliczać leasing

Koszty związane z leasingiem wpisujemy do KPiR zawsze w momencie ich faktycznego zapłacenia, niezależnie od tego czy dostaliśmy już do dyspozycji leasingowany przedmiot czy nie (czasem jest tak, że najpierw spłacamy kilka rat, a dopiero potem dostajemy do użytkowania przedmiot leasingu).

Chcesz rozliczać leasing w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.