VAT 7

VAT-7 to deklaracja podatkowa, którą przedsiębiorca sporządza i składa w urzędzie skarbowym w ciągu roku. Ten obowiązek najlepiej przekazać wykwalifikowanym księgowym, którzy dbają o poprawność zapisów w formularzu VAT-7 i składają deklarację w określonych terminach. Dzięki przedsiębiorca ma pewność, że podejmowane działania są w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Co to jest deklaracja VAT?

Prosta kalkulacja matematyczna pozwala na ustalenie różnicy pomiędzy podatkiem VAT należnym (wynikającym ze sprzedaży) oraz naliczonym (ustalonym na podstawie kosztów). Deklaracja VAT natomiast, określa wysokość kwoty podatku VAT, jaką na podstawie tej kalkulacji należy zapłacić do Urzędu Skarbowego, albo jaka przysługuje do zwrotu.

Wypełnioną deklarację VAT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym. Jeżeli jednak ostateczny termin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się kolejny dzień roboczy. W tym samym terminie należy zapłacić podatek VAT wynikający z tej deklaracji.

Kto składa deklaracje VAT?

Obowiązek składania deklaracji VAT mają przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Rodzaj deklaracji zależy od tego, w jakich okresach rozliczany jest podatek VAT, co można ustalić za pomocą odpowiedniego wypełnienia deklaracji VAT-R (służącej do rejestracji VAT i aktualizacji danych). Przedsiębiorcy mogą rozliczać VAT:
  • miesięcznie – wówczas składają deklarację VAT-7,
  • kwartalnie – wówczas składają deklarację VAT-7K (jeśli mają status małego podatnika).
Ponadto, firmy które nie mają statusu małego podatnika również mogą składać deklarację co kwartał i jest do deklaracja VAT-7D. Przy czym tacy przedsiębiorcy wpłacają VAT co miesiąc, mimo tego, że deklarację składają co kwartał.

W jaki sposób złożyć deklarację VAT?

Deklarację VAT należy przekazać do urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Można tego dokonać osobiście – odwiedzając właściwy urząd skarbowy, pocztą lub przez Internet. Trzecia opcja, czyli internetowa, jest najciekawsza, ponieważ od jesieni 2012 r. nie ma konieczności podpisywania deklaracji VAT-7 bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Aby złożyć deklarację VAT-7 droga elektroniczną wystarczy pobrać odpowiedni druk oraz powiązane z nim aplikacje ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Formularz VAT-7 zawiera zarówno dane standardowe, jak np. okres rozliczeniowy, właściwy urząd, czy informacje na temat podatnika, jak również informacje charakterystyczne dla potrzeb podatku VAT, z których wynika kwota do zapłaty lub do zwrotu.

W inFakcie deklaracja VAT-7 utworzy się automatycznie

Nie musisz znać zasad tworzenia deklaracji VAT-7 – wystarczy, że korzystasz inFakt.pl. W aplikacji stworzenie VAT-7 jest niezwykle proste i intuicyjne. W tym celu wystarczy:
  • wystawiać faktury przychodowe,
  • dodawać koszty firmowe.
Na podstawie tych danych, inFakt automatycznie stworzy zgodną z prawem deklarację VAT-7, na której znajdą się wyliczenia podatku VAT, w tym kwoty do zapłaty lub do zwrotu. Tak wygenerowaną deklarację można wydrukować i złożyć w urzędzie skarbowym.

Jak wypróbować wspominane opcje? Po prostu załóż darmowe konto, a przyznamy Ci 30-dniowy okres próbny korzystania z Programu do Księgowości w inFakcie. W tym czasie przekonasz się, jak szybka, wygodna i intuicyjna usługa online.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Deklaracja VAT-7

Deklaracja VAT-7 jest formularzem, który służy przedsiębiorcom do okresowego obliczania kwoty VAT do zapłaty lub zwrotu

VAT 7 2011

Rozliczanie podatku VAT nakłada na przedsiębiorców wiele różnych obowiązków polegających na prowadzeniu odpowiednich ewidencji, naliczaniu podatku, składaniu deklaracji podatkowych oraz zapłacie tego podatku

Deklaracja VAT-7K

Każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT musi regularnie rozliczać się z VAT-u składając w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz

VAT 7 formularz

Złożenie formularza VAT-7 jest jedynym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych

VAT-7K

Deklaracja VAT-7K służy do okresowego obliczania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku

pokaż więcej tematów

Druk VAT 7

Podatek VAT należy do grupy podatków, które w polskim prawie ulegają bardzo częstym modyfikacjom

VAT 7 online

Rejestracja jako podatnik VAT pozwala na oszczędności podczas dokonywania zakupów firmowych, ale wiąże się też z obowiązkami

Rejestr sprzedaży VAT

Każdy czynny podatnik podatku VAT co miesiąc lub kwartał składać we właściwym Urzędzie Skarbowym deklarację VAT 7 w celu rozliczenia podatku VAT

Rejestr zakupów VAT

Jednym z obowiązków firm będących podatnikami VAT, jest prowadzenie ewidencji księgowych, w tym ewidencji zakupu i ewidencji sprzedaży VAT

VAT 7 do wypełnienia

Dokonywanie terminowych wpłat podatku od towarów i usług nie jest jedynym obowiązkiem ciążącym na czynnych podatnikach VAT

Zwrot VAT

Dzięki zmianom w przepisach podatkowych, zwrot VAT może być dla firmy formą pomostowego finansowania lub pomóc w spłacie kredytu

VAT 7 interaktywny

Deklaracja VAT-7 to standardowy formularz, którym przedsiębiorcy co miesiąc rozliczają VAT