Ujmowanie kosztów NKUP w rachunku zysków i strat.

Przedsiębiorcy bardzo często mają wątpliwości odnośnie tego, czy poprawnie sporządzili rachunek zysków i strat za dany rok. Co stanie się na przykład wówczas, kiedy kosztów NKUP nie ujęło się w tym rachunku? Czy w związku z tym powinno się je wyłączać w momencie sporządzania zeznania podatkowego za ten rok? Aby mieć możliwość poprawnego ustalenia dochodu lub straty podatkowej, należy w ewidencji księgowej wyodrębnić koszty bilansowe NKUP. Są to te, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Poza tym trzeba wyodrębnić również przychody bilansowe PNP czyli takie, które nie podlegają podatkowi. Takie koszty są po prostu zwolnione z podatku dochodowego lub takie, które nie stanowią przychodu dla celów tego podatku. Jak tego dokonać? Otóż przeważnie trzeba wprowadzić oddzielne konto dotyczące ewidencji analitycznej, która prowadzona jest do danego konta syntetycznego kosztów lub przychodów, jakie następnie ujmowane są w księgach rachunkowych. Wtedy jednostka chcąc ustalić wysokość dochodu czy straty, jak również kwestii takich jak chociażby podstawa opodatkowania oraz wysokość należnego podatku dochodowego, będzie musiała wyłączyć z kosztów bilansowych koszty NKUP. Z kolei z przychodów trzeba będzie wyłączyć przychody PNP. Pamiętać trzeba jednak o tym, że w taki sposób postępuje się tylko i wyłącznie dla potrzeb dokonywania rozliczeń podatku dochodowego. Rachunek zysków i strat to miejsce, w którym wykazać trzeba oddzielnie przychody i koszty, a także zyski i straty. Wykazać tam należy również obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego zarówno w stosunku do bieżącego jak i poprzedniego roku obrotowego. W rachunku wykazuje się wszystkie koszty i przychody bilansowe, obojętnie czy wywierają one jakiś wpływ na rozliczenie podatkowe czy też nie. Trzeba zatem pamiętać o tym, że wszelkie koszty oraz przychody, które zostały ujęte w księgach rachunkowych muszą także zostać wykazane na rachunku zysków i strat. Chodzi oczywiście o ten sam rok. Mało tego, nie można zapominać o tym, iż kwota wyniku finansowego, która zostanie zaprezentowana w rachunku zysków i strat będzie musiała być identyczna jak kwota tego wyniku, która została wykazane w pasywach bilansu. Ustala się ją na koncie 86, które nosi nazwę „Wynik finansowy”. Pamiętajmy o tym, iż rachunek zysków i strat to informacja o tym, jaki jest wynik finansowy danej jednostki w danym roku. Nie rozbija się tu zatem o informowanie o dochodzie czy stracie podatkowej. W zasadzie to zarówno koszty NKUP jak i przychody PNP nie są w jakiś szczególny sposób wyszczególnione w takim sprawozdaniu finansowym. Jednak istnieje jeszcze coś takiego jak informacja dodatkowa. To tam znajduje się miejsce na to, aby dokonać rozliczenia głównych pozycji, które będą różniły podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. To właśnie tam istnieje możliwość przedstawienia w sposób szczegółowy kosztów, które zostały uwzględnione w księgach rachunkowych, ale które nie stanowią kosztów podatkowych (NKUP) oraz niepodatkowych przychodów (PNP).

Zobacz również

KPIR ZUS

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość składek ZUS oraz zaksięgować je w KPiR? Skąd uzyskać pomoc oraz gdzie szukać informacji na ten temat? InFak

KPIR Online

Księgowość jest bez wątpienia jednym z najważniejszych działów każdej firmy

pokaż więcej tematów

KPIR Program

Prawidłowo prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów, zwana w skrócie KPiR, służy przede wszystkim do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego

KPIR Wzór

Prowadzenie KPiR to konieczność dla większości osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

KPIR darmowy program

Zakładając działalność gospodarczą, każdy z przedsiębiorców musi podjąć decyzję o wyborze sposobu prowadzenia księgowości i formy opodatkowania swojej firmy

KPIR Przykład

Na czym polega prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Poznaj zalety programów działających online

KPIR excel

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest podstawowym narzędziem księgowym służącym ustaleniu dochodu oraz rozliczeniu podatku dochodowego