Podatek ryczałtowy – jakie są stawki i jak go ewidencjonować?

Podatek ryczałtowy jest jednym ze sposobów rozliczania się z fiskusem. Opiera się na tym, że przedsiębiorca płaci podatki od całego swojego przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Prowadząc działalność, która generuje relatywnie niskie koszty i będąc jednocześnie na ryczałcie, można wypracować całkiem przyjemny końcowy wynik finansowy.

Podatnicy zwolnieni są z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, wystarczy prosta ewidencja przychodów. Rozliczać się ryczałtem można już od pierwszego dnia działalności lub zmienić na niego inną formę opodatkowania. Jakie są stawki ryczałtu i kogo obowiązują? O tym przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Czym jest podatek ryczałtowy?

Ryczałt (zwany też ryczałtem ewidencjonowanym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym) jest prostą formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprócz JDG, ryczałt mogą stosować spółki jawne i cywilne.

Poza przedsiębiorcami, na ryczałcie mogą być także osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Chodzi tu o właścicieli lokali i gruntów, wynajmujących i dzierżawiących swoje dobra, a także osoby, które sprzedają przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw.

Możliwość rozliczania się na zasadach podatku ryczałtowego uwarunkowana jest także przychodami przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt jest dostępny dla firm, które w poprzednim roku podatkowym wykazały przychód mniejszy niż 2 mln euro.

Nie licząc wykluczenia przychodowego, w ustawie znajdziemy też cały katalog świadczeń i usług, które wyłączają działalności jako podatników podatku ryczałtowego. Na ryczałcie nie mogą być np. osoby prowadzące apteką, lombard czy przedstawiciele niektórych wolnych zawodów.

Stawki ryczałtu

Ryczałt podatkowy ma 10 stawek: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%. Każdy próg przypisuje się do konkretnych typów działalności.

 • 17% – stosowana w odniesieniu do wolnych zawodów,
 • 15% – przeznaczona m.in dla usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
 • 14% – ma zastosowanie głównie w odniesieniu do działalności medycznej, np. lekarzy czy dentystów,
 • 12% – jest stosowana przede wszystkim przez programistów
 • 10% – dotyczy usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • zależenie od przychodu: 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł – przede wszystkim w odniesieniu do najmu i usług powiązanych,
 • 8,5%  – m.in. dla przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne, dla usług edukacyjnych,
 • 5,5% – ma zastosowanie głównie przy działalności wytwórczej, np. budowlanej,
 • 3% – odnosi się przedsiębiorców prowadzących firmy gastronomiczne (bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu),
 • 2% – dla sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy).

Jak ewidencjonować podatek ryczałtowy?

Przychody firmy można ewidencjonować zarówno w programie komputerowym, jak i papierowo – nie ma żadnych odgórnych narzuceń. Ważne, żeby ewidencja była rzetelna (tj. opierała się na zapisach zgodnych ze stanem rzeczywistym) i prawidłowa.

Prowadzenie ewidencji można zlecić księgowej, biuru rachunkowemu albo przedsiębiorca może sam się tym zajmować.

Ewidencję przychodów należy zacząć prowadzić już od pierwszego dnia, w którym firma podlega opodatkowaniu na zasadzie ryczałtu. Z racji tego, że na ryczałcie nie bierze się pod uwagę kosztów, w ewidencji ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności, koszty się pomija.

Zapisów należy dokonywać w porządku chronologicznym na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów. Należy pamiętać, żeby ewidencję za dany miesiąc uzupełnić najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Rozliczenie miesięczne czy kwartalne?

Co do zasady – przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu, zobowiązani są co miesiąc przesyłać podatek na konto urzędu skarbowego.

Mają na to czas do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym naliczono podatek. Wyjątkiem jest grudzień, ponieważ z zapłatą podatku ryczałtowego za ten miesiąc można się wstrzymać do ostatniego dnia przed końcem terminu składania rocznego zeznania podatkowego.

Jednakże jest pewna pula przedsiębiorców, którzy należny państwu podatek ryczałtowy, mogą płacić tylko raz na kwartał. Dotyczy to właścicieli firm, które generują nieduże przychody. Mówimy tu o limicie za poprzedni rok podatkowy w wysokości 965 440 zł.

Jeżeli przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie, powinien do 20 stycznia złożyć pismo do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku, gdy przegapi termin, musi czekać do stycznia kolejnego roku, gdyż w środku roku podatkowego nie da się zmienić zasad opłacania podatku ryczałtowego.

Zalety ryczałtu ewidencjonowanego

Choć z racji wielu wykluczeń, ryczałt podatkowy jest dostępny dla niewielu firm, to te, które z niego korzystają, mogą dostrzec kilka zalet tej formy opodatkowania.

Najważniejsze z nich to:

 • łatwy sposób wyliczeń, wielu przedsiębiorców na ryczałcie prowadzi księgowość samodzielnie,
 • możliwość odliczenia składek ZUS,
 • przy niedużym przychodzie istnieje opcja opłacania podatku raz na 3 miesiące.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"