Ryczałt czy VAT?

Przedsiębiorcom zakładającym firmę może się wydawać, że stają przed dylematem – ryczałt czy VAT? Tak naprawdę jednak wybierać wcale nie trzeba. Żeby to wyjaśnić, zacznijmy od krótkiego omówienia obu podatków.

Z czym wiąże się rozliczanie na zasadach ryczałtu?

Otóż ryczałt wraz z zasadami ogólnymi, liniówką oraz kartą podatkową jest formą opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Ryczałt nakazuje płacenie podatku jako procentu od przychodów bez możliwości odliczenia kosztów. Stawki ryczałtu wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% lub 17% i są zależne od rodzaju prowadzonej działalności.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać choćby osoby prowadzące działalność gastronomiczną, budowlańcy, agenci turystyczni, przedstawiciele wolnych zawodów. Plusem ryczałtu są uproszczone formalności księgowe. Przedsiębiorca nie jest bowiem zobligowany do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Do rozliczeń wystarczy mu ewidencja przychodów.

Obliczony na jej podstawie podatek trzeba wpłacić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Obowiązującym terminem na dopilnowanie tego zobowiązania jest 20. dzień miesiąca następujący po rozliczanym okresie (miesiącu lub kwartale). Z zastrzeżeniem, że z ryczałtu kwartalnego mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 euro.

Ryczałt ma również swoje minusy. Przede wszystkim to brak możliwości korzystania z części ulg podatkowych, niedostępność kwoty wolnej od podatku, a także niemożność wspólnego rozliczania z małżonkiem. Korzystanie z ryczałtu wymaga złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28.

inFakt Smart

Ty wystawiasz faktury w aplikacji. inFakt prowadzi Twoją księgowość. Już za 99 zł / miesiąc.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Podatek VAT – co trzeba o nim wiedzieć

VAT (z ang. Value Added Tax) jest z kolei podatkiem od towarów i usług. Został wprowadzony w Polsce w 1993 r. To danina doliczana do każdej sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23% i dotyczy zdecydowanej większości transakcji.

Firmy będące czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek regularnego rozliczania tego podatku. Wymaga to składania deklaracji:

  • VAT-7 – jeżeli przedsiębiorca rozlicza się miesięcznie,
  • VAT-7K – przy rozliczeniach kwartalnych.

Deklarację VAT trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną). W tym samym terminie trzeba zapłacić VAT wynikający z dokumentu.

Dla kogo rejestracja VAT, a dla kogo zwolnienie?

Dla niektórych przedsiębiorców konieczność zostania VAT-owcem wynika wprost z przepisów. Decydujące są tu dwa kryteria – charakter działalności oraz wielkość sprzedaży. W pierwszym przypadku do rejestracji VAT zobligowane są m.in. firmy, które sprzedają towary objęte akcyzą, świadczą usługi jubilerskie, nieposiadające siedziby na terytorium Polski.
 VAT-owcem musi zostać również przedsiębiorca, którego sprzedaż w ubiegłym roku przekroczyła 150 tys. zł. Dla rozpoczynających działalność w trakcie roku ten limit obliczany jest proporcjonalnie do czasu istnienia firmy.

Do rozliczania VAT nie jest zobligowany każdy przedsiębiorca. W pewnych przypadkach można skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako VAT-owiec. Prawo do zwolnienia z VAT dzieli się na dwa rodzaje, ze względu na:

  • limit sprzedaży (wspomniane już 150 tys. zł wartości sprzedaży w minionym roku podatkowym),
  • charakter sprzedaży (m.in. usługi związane z edukacją, służbą zdrowia, psychologią, pośrednictwem finansowym).

Przedsiębiorca, którego dotyczy zwolnienie z VAT może, ale nie musi z niego korzystać. Jeżeli stwierdzi, że bardziej opłacalna jest dla niego rejestracja VAT, ma do niej prawo.

Ryczałt czy VAT – wybór nie jest konieczny

Co jednak najistotniejsze, rozliczanie VAT nie jest w żaden sposób zależne od wybranej formy podatku dochodowego. Oba podatki różnią się między sobą zarówno w kontekście wymaganych formalności, jak i rozliczeń. Nie są one ze sobą powiązane, a co za tym idzie nie ma tu konieczności wyboru – ryczałt czy VAT.

Przedsiębiorca może być zarówno ryczałtowcem, który jest czynnym podatnikiem VAT, jak również prowadzić działalność na ryczałcie i jednocześnie być „nievatowcem”. Przy zakładaniu firmy nie trzeba zastanawiać się nad tym, czy wybrać ryczałt czy VAT. Opodatkowanie ryczałtem nie wyklucza bycia VAT-owcem.

inFakt ułatwia rozliczanie ryczałtu

W aplikacji inFaktu łatwo rozliczysz podatki w swojej firmie samodzielnie lub zlecisz to Księgowemu. Nasze rozwiązanie możesz przetestować za darmo.

inFakt Smart

Ty wystawiasz faktury w aplikacji. inFakt prowadzi Twoją księgowość. Już za 99 zł / miesiąc.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"