Osoby zakładające działalność gospodarczą zazwyczaj mają prawo wyboru spośród czterech form opodatkowania. Każda z osób analizuje swoją sytuację i wybiera rozwiązanie dla siebie najkorzystniejsze. W tym artykule chciałabym się zastanowić nad tym – kiedy ryczałt się opłaca?

Cechy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt jest specyficzną formą opodatkowania, przy której wysokość ponoszonych kosztów nie ma znaczenia. Podatnik rozliczający się na ryczałcie opłaca podatek według odpowiedniej stawki od przychodu, a nie od dochodu czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Jedynymi wydatkami, które mogą być odliczane na bieżąco są składki ZUS.

Kolejna ważna rzecz o której należy pamiętać wybierając tą formę do rozliczenia w działalności gospodarczej, jest to że podatnik nie może rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W wielu przypadkach rozwiązania te, mogą dać podatnikowi widoczne korzyści finansowe w postaci zwrotu podatku w zeznaniu rocznym.

Kolejna istotna kwestia, to ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym. Podatnik może odliczyć m.in.:

  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę z tytułu krwiodawstwa,
  • ulgę abolicyjną,
  • darowizny,

ale np. nie skorzysta z ulgi prorodzinnej.

Na koniec wspomnę o limitach przychodów. Mianowicie rozliczenie na ryczałcie w okresach miesięcznych jest możliwe, gdy przychód podatnika nie przekracza kwoty 250.000 EUR, natomiast w przypadku kwartału przychód nie może przekroczyć 25.000 EUR.

Aplikacja + księgowy

Zleć księgowość

Ty dodajesz faktury, Twój księgowy prowadzi księgowość

Zleć księgowość swojej firmy

Kiedy ryczałt się opłaca?

Według mnie na trzy ważne rzeczy trzeba szczególnie zwrócić uwagę zastanawiając się nad ryczałtem – wysokość kosztów, przychodów oraz właściwa stawka dla danych usług, czy towarów.

Jeśli koszty są stosunkowo nieduże w odniesieniu do osiąganego przychodu, to warto rozważyć rozliczenie na ryczałcie.

Przykład 1 – Podatnik będzie osiągał miesięczny przychód w wysokości 10000 zł i koszty 100 zł (podane kwoty są kwotami netto). Zastanawia się nad doborem odpowiedniej formy opodatkowania. Bierze pod uwagę zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt (właściwa stawka to 17%). Wyliczenia w odniesieniu do poszczególnych form są następujące:

  • 18% * (10000 – 100) = 1782 – przy zasadach ogólnych
  • 19% * (10000 – 100) = 1881 – przy podatku liniowym
  • 17% * 10000 = 1700 – przy ryczałcie

zatem przy takiej sytuacji najkorzystniejszy jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład 2 – Podatnik będzie osiągał miesięczny przychód w wysokości 10000 zł i koszty 6000 zł (podane kwoty są kwotami netto). Zastanawia się nad doborem odpowiedniej formy opodatkowania. Bierze pod uwagę zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt (właściwa stawka to 8,5%). Wyliczenia w odniesieniu do poszczególnych form są następujące:

  • 18% * (10000 – 6000) =  720 – przy zasadach ogólnych
  • 19% * (10000 – 6000) = 760 – przy podatku liniowym
  • 8,5% * 10000 = 850 – przy ryczałcie

zatem przy takiej sytuacji najkorzystniejsze są zasady ogólne.

Podsumowując należy stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to kiedy ryczałt się opłaca, natomiast powyżej wskazałam na co zwrócić uwagę, aby dobrze ocenić swoją sytuację i podjąć właściwą decyzję. Ponadto jeśli sytuacja podatnika się zmieni, to podatnik ma możliwość zmiany formy opodatkowania.