Przedsiębiorca w momencie założenia działalności gospodarczej wybiera formę opodatkowania według której dokonuje rozliczenia. Zmiana formy opodatkowania jest co do zasady możliwa raz w roku do 20 stycznia. Jak jej dokonać?

Przypomnę, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej wypełnia druk CEIDG i wybiera jedną z opcji :

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Zasady ogólne to rozwiązanie dostępne dla wszystkich podatników, natomiast przy pozostałych formach należy pamiętać o wykluczeniach.
zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania – termin

Podatnik w celu dokonania zmiany musi zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze innej formy opodatkowania. Aby zmiana była skuteczna musi być dokonana najpóźniej do 20 stycznia włącznie.

Na czym polega zawiadomienie naczelnika US?

Duża liczba osób uważa, że wystarczająca jest aktualizacja wniosku CEIDG. Wszystko byłoby w porządku, gdyby te informacje sukcesywnie były przekazywane do urzędów skarbowych. Niestety tak się nie dzieje i oznacza, to że aktualizacja tego druku nie jest wystarczająca. Naczelnik urzędu skarbowego musi od podatnika otrzymać pismo z informacją o zmianie. Ta czynność daje pewność podatnikowi, że US wie o zmianie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć oświadczenie w US i zaktualizować druk CEIDG-1.