Czy ulga prorodzinna przysługuje przedsiębiorcy rozliczającemu się liniowo?

W przypadku części przedsiębiorców możliwe jest skorzystanie z ulgi podatkowej na wychowanie dzieci. Zależy to jednak od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Dla kogo zatem możliwa jest ulga na dzieci, kto zaś nie ma na nią szans? Ulga rehabilitacyjna – co warto o niej wiedzieć_

Ulga na dzieci – kto ma na nią szansę?

Najszerszy zakres korzystania z ulg został w przepisach przewidziany dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (stawka 12% do 120 000 zł i 32% od nadwyżki). Oczywiście muszą oni spełnić wszelkie warunki pozwalające na zastosowanie danego odliczenia lub preferencji, jednak wszystkie są dla nich dostępne. Dotyczy to również ulgi na dzieci.

uwaga
Z tej nie mogą jednak korzystać przedsiębiorcy opodatkowani kartą, ryczałtem oraz rozliczający się liniowo (o tym więcej poniżej).

Tym samym skorzystanie z ulgi na dzieci możliwe jest, gdy przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych i wychowuje dziecko:

  • małoletnie,
  • uczące się lub studiujące – do 25 roku życia,
  • bez względu na wiek, jeśli otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Odliczenie od podatku przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego albo sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jak to naprawdę jest z tym podatkiem liniowym i ulgą na dzieci?

Przedsiębiorca, który uzyskał wyłącznie dochody z działalności opodatkowanej według stawki liniowej i składa tylko PIT-36L, nie skorzysta z ulgi na dzieci.

Możliwość odliczenia zachowa natomiast przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym, który w ubiegłym roku oprócz dochodów z działalności uzyskał również takie, które są opodatkowane na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji ulga na dzieci możliwa jest do odliczenia w składanym dodatkowo PIT-36 lub PIT-37, w którym wykazuje się dochody opodatkowane według skali.

Jak to wygląda w praktyce? Otóż jeśli właściciel firmy poza dochodami opodatkowanymi liniowo uzyskał dochody np. najmu opodatkowane na ogólnych zasadach, to oprócz PIT-36L złoży w urzędzie skarbowym PIT-36, w którym uwzględni ulgę. Z kolei przedsiębiorca korzystający z „liniówki”, który oprócz dochodów z działalności uzyskał np. dochody z etatu, odliczy ulgę w składanym dodatkowo PIT-37.

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci

Jeśli już wiadomo, kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na dzieci warto wiedzieć jak przedstawia się to kwotowo. Otóż odliczeniu od podatku podlega kwota w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc jeśli przedsiębiorca posiada jedno dziecko. Roczny limit ulgi wynosi tu 1112,04 zł (odliczenie za pełne 12 miesięcy).

A jak to wygląda kwotowo w przypadku posiadania większej liczby dzieci? Otóż możliwe jest odliczenie za każdy miesiąc:

  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga na trzecie dziecko wynosi dziś 2000,04 zł, zaś na czwarte i następne 2700 zł. 

Ponieważ w przypadku rodziców, opiekunów prawnych bądź rodziców zastępczych będących w związku małżeńskim odliczenie dotyczy łącznie obojga z nich, mogą oni konkretną kwotę odliczyć od podatku w równych częściach lub w dowolnie ustalonej proporcji.

Należy przy tym pamiętać, że ulga na dzieci nie dotyczy np. małżeństw wychowujących jedno dziecko, których łączny roczny dochód przekracza 112 tys. zł. Wspomniany limit obowiązuje również samotnych rodziców, którzy wychowują jedno dziecko. Z kolei w przypadku, gdy rodzice dziecka nie są małżonkami (np. pozostają w konkubinacie) to przewidziany limit na każdego z nich wynosi połowę ze 112 tys. zł, a więc 56 tys. zł.

Czasem do odliczenia konieczne są inne dokumenty

W sytuacji korzystania z ulgi na dzieci w rozliczeniu rocznym należy podać liczbę pociech i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.

Na żądanie organów podatkowych przedsiębiorca może być zobowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, np.:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do odliczenia ulgi, muszą pamiętać o dołączeniu załącznika PIT/0 do zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37.

Chcesz rozliczać ulgi i dotacje w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: