Składki ZUS

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest zobowiązany, by odprowadzać składki ZUS. Ich wysokość jest różna w zależności od staży firmy na rynku. Dodatkowo za ich nieterminowe opłacanie grożą konsekwencje.

W JAKIM TERMINIE NALEŻY OPŁACIĆ SKŁADKI ZUS?


Wszyscy właściciele firm zobligowani są dopilnowania comiesięcznego obowiązku opłacania składek ZUS. Każdy przedsiębiorca opłaca składki społeczne i zdrowotne, zaś w przypadku „dużego ZUS-u” również Fundusz Pracy. 

Trzeba tu pamiętać o konkretnych terminach. Zapłaty składek należy dokonać do:
  • 10. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie,
  • 15. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.
W sytuacji, gdy termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, wydłuża się on na najbliższy dzień roboczy. Jak dokonać wpłaty? Można to zrobić przelewem na poczcie, w banku bądź przez Internet. Należy jednak pamiętać, że dla ZUS-u liczy się data zaksięgowania przelewu na jego koncie trzeba więc zadbać, by został on wykonany odpowiednio wcześniej i dotarł najpóźniej w jednym z wymienionych powyżej terminów.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZALEŻY OD STAŻU FIRMY NA RYNKU


Jeśli przedsiębiorca otworzył działalność, nie prowadził firmy przez 5 ostatnich lat oraz nie świadczy usług dla firmy, w której był zatrudniony na etacie w tym samym roku lub poprzednim ma prawo preferencyjnych składek ZUS, czyli tzw. „małego ZUS-u. 

Taka możliwość istnieje przez pełne 24 miesiące. Przez ten czas płacą oni niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są również zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jedynie ubezpieczenie zdrowotne płacą na identycznym poziomie jak inni przedsiębiorcy przedsiębiorcy. W przypadku „małego ZUS-u” społeczne składki ZUS wylicza się od podstawy wymiaru stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy, którzy działają dłużnej nie wspominane pełne 24 miesiące nie mają prawa do preferencyjnych składek. Zobowiązani są do opłacania ich w pełnej wysokości. Muszą także dokonywać wpłat na Fundusz Pracy. Podstawą do wyliczenia składek „dużego ZUS-u” jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU


Jak było wspominanie wszyscy przedsiębiorcy płaca identyczne ubezpieczenie zdrowotne – nie zależy ono bowiem on tego ile czasu firma funkcjonuje. Jak wylicza się składkę zdrowotną? Otóż to 9% z podstawy, którą stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku ogłaszanego przez GUS. 

Istotny jest fakt, że przedsiębiorca może odliczyć składkę zdrowotną od podatku – choć nie w całości. Odliczyć można bowiem 9%, ale 7,75% podstawy. Nie ma możliwości odliczenia pozostałej części składki ZUS, ani zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów.

Co więcej przedsiębiorca nie odliczy również składek zdrowotnych opłacanych za pracowników. Dlaczego tak się dzieje? To efekt tego, że przedsiębiorca tak naprawdę ich nie finansuje, a jedynie opłaca za zatrudnionych. Ma on więc obowiązek pobrania składki zdrowotnej z wynagrodzenia pracownika i wpłata na konto ZUS-u. Należy jednak wiedzieć, że może „wrzucić” je do kosztów uzyskania przychodów.

SPÓŹNIONA ZAPŁATA SKŁADEK ZUS – CO ZA TO GROZI?


Przedsiębiorca powinien pamiętać o konkretnych terminach opłacania składek ZUS. Jeśli bowiem spóźni się z zapłatą może narazić się na karę finansową w postaci odsetek od zaległości podatkowych. 

Naliczanie rozpoczyna się z dniem następującym po ostatecznym terminie zapłaty składek, a kończy w dniu wykonania przelewu wyrównującego zobowiązania. Nie ma konieczności płacenia odsetek jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.

Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego brak wpłaty oznacza utratę świadczeń NFZ-u refundowanych przez ZUS. Z kolei jeśli przedsiębiorca nie opłaci składki wypadkowej, nie ma prawa do odszkodowania za wypadek przy pracy. 

A jak to wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Brak terminowej zapłaty oznacza wygaśnięcie ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca, którego dotyczyła nieopłacona składka ZUS. W konsekwencji przedsiębiorcy nie przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, a także świadczenie rehabilitacyjne.

SKŁADKI ZUS - W INFAKCIE DOŁĄCZYSZ POTWIERDZENIA ZAPŁATY


Wszelkie kwestie związane ze składkami ZUS nie stanowią problemów dla użytkowników inFaktu. Dane dotyczące ZUS-u należy podać podczas uzupełniania danych księgowych. Na tej podstawie aplikacja wyświetla aktualne kwoty, które należy uiścić. Dodatkowo użytkownicy mają stały dostęp do odpowiednich numerów kont ZUS-u. 

Jak w inFakcie wyświetlić aktualne składki ZUS? W tym celu wystarczy jedynie kliknąć w zakładkę „Księgowość”, a następnie „Składki ZUS”. Po kliknięciu w wybrany okres, wyświetlisz kwoty oraz numery kont, na które należy wpłacić składki za dany okres.

Przedsiębiorca zobowiązany jest ponadto do przechowywania potwierdzeń zapłaty ZUS-u, które musi przedstawić na wypadek kontroli. Konto użytkownika w inFakcie daje możliwość załączania potwierdzeń zapłaty – mogą to być dowolne pliki, np. w formacie PDF. Dzięki temu w razie potrzeby wszystkie potwierdzenia są pod ręką. inFakt.pl wysyła swoim użytkownikom powiadomienia e-mailowe o zbliżającym się terminie zapłaty ZUS-u.

ZAŁOŻYMY FIRMĘ ZA CIEBIE


Zakładanie firmy wymaga wiedzy i znajomości przepisów. Zamiast samemu czytać ustawy i wypełniać formularze, zlecasz to fachowcom z inFaktu, którzy doskonale znają przepisy i dopełnią za Ciebie wszelkich formalności. 

Księgowi inFaktu wyjaśniają Ci wszystko telefonicznie i e-mailowo, wypełniają formularze, a później składają je za Ciebie we właściwych urzędach. Wypełnij formularz i sprawdź jakie to proste i wygodne.


Data modyfikacji:2015-09-16

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu