Deklaracja VAT-UEK to korekta do druku VAT-UE, który stanowi informację podsumowującą dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych za dany okres – miesiąc lub kwartał. Specyficzny jest sposób jej wypełniania jako, że zamieszcza się w niej jedynie informacje, które podlegają korekcie.

KIEDY SKŁADANA JEST DEKLARACJA VAT-UEK?


VAT- UEK wypełniają ci podatnicy, którzy chcą dokonać zmian w złożonej uprzednio do urzędu skarbowego deklaracji VAT-UE. Celem wypełnienia i złożenia tego dokumentu jest więc dokonanie korekty danych wcześniej zawartych w informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

W myśl przepisów deklaracja VAT-UEK deklaracja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia błędów w VAT-UE. VAT-UEK trzeba złożyć w tym samym urzędzie skarbowym, w którym składano VAT-UE.

W przypadku poprawy wielu elementów do poprawy co doprowadzi do braku miejsca na dokumencie, należy dołączyć kolejny formularz VAT-UEK oraz podać ich ogólną liczbę.

Składając deklaracje VAT-UEK, należy dołączyć pisemne wyjaśnienie uzasadniające przyczynę korekty (obowiązek ten wynika z Ordynacji Podatkowej).

Nie orientujesz się z czym wiąże się deklaracja VAT-UEK? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i bez żadnych limitów kontaktuj się z księgowymi, którzy rozwieją Twoje wątpliwości. Przetestuj już dziś!


Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ VAT-UEK?


Deklaracja VAT-UEK ma specyficzny charakter, jako że wpisuje się w niej tylko kwestie, które ulegają poprawie w formie: „było” i „jest”. Formularz składa się z siedmiu części oznaczonych literami od A do G.

Na początek należy uzupełnić jednak ogólne informacje:

  • numer NIP,

  • miesiąc lub kwartał, którego dotyczy korekta,

  • numer załącznika.

Następnie trzeba wpisać dane urzędu skarbowego, do którego adresowana jest korekta oraz podać dane identyfikacyjne płatnika.

Kolejne informacje dotyczą już właściwej korekty. Pola części:

  • C – wypełnia się jeśli w deklaracji VAT-UE został popełniony błąd, który dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

  • D – wypełnia się jeśli błąd dotyczy wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,

  • E – trzeba wypełnić jeśli popełniony błąd dotyczy wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Część F deklaracji VAT-UEK to „podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”. Ostatnia część „G” to miejsce przeznaczone na adnotacje urzędu skarbowego.

MASZ PROBLEM Z WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI VAT-UEK? ZAPYTAJ KSIĘGOWYCH INFAKTU


Prowadząc własną działalność gospodarczą kwestii związanych z księgowością nie da się uniknąć. Wart więc ułatwić sobie jej prowadzenie wybierając inFakt.pl. Korzystając z Programu do Księgowości przedsiębiorca może m.in.:

  • wystawiać faktury przychodowe,

  • dodawać i edytować koszty firmowe,

  • generować KPiR, deklaracje podatkowe i rejestry VAT,

  • sprawdzać kwoty podatków i składek ZUS.

Co więcej jeśli np. wypełniając deklarację VAT–UEK napotka jakiekolwiek problemy, będzie miał wątpliwości lub pytania, może skontaktować się z księgowymi inFaktu.pl. Nasz ekspert razem z przedsiębiorcą, krok po kroku wypełni dokumenty lub odpowie na pytania.

Co trzeba zrobić, żeby było to możliwe? Wystarczy jedynie założyć bezpłatne konto i wypełnić dane księgowe. W zamian każdy użytkownik dostaje możliwość testowania Programu do Księgowości przez 30 dni zupełnie za darmo. Już dziś przekonaj się jak inFakt upraszcza prowadzenie firmy.  

Deklaracja VAT w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Sprawdź koniecznie - to nic nie kosztuje!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.