Czym dokładnie jest deklaracja vat – im/a oraz jaki ma związek z deklaracją vat – im? 

Deklaracja VAT – IM/A jest informacją o dokonanym imporcie. Jaki ma związek z deklaracją VAT – IM? Bardzo ścisły. Otóż stanowi załącznik do tej deklaracji, a to oznacza, że informacje takie jak kto ją wypełnia, gdzie i w jakim terminie składa – są identyczne jak przy deklaracji VAT – IM. Podatnik, który składa w urzędzie celnym deklarację VAT – IM jest zobowiązany do złożenia, jako załącznika do tej deklaracji, również formularz deklaracji VAT – IM/A. 

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.


Jak wypełnić deklarację vat – im/a? 

Formularz deklaracji VAT – IM/A składa się z dwóch części, które są oznaczone literami A oraz B. Zanim przejdziemy do opisywania poszczególnych części, trzeba zaznaczyć, iż przed wypełnieniem tych właśnie części deklaracji VAT – IM/A należy pamiętać, aby w lewym górnym rogu wpisać swój NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, a po prawej stronie pod tytułem deklaracji wpisać numer załącznika. Teraz możemy przejść do wypełniania części A deklaracji VAT – IM/A. Stanowi ona identyfikację podatnika, gdzie podatnik VAT określa się jako osoba prawna lub też osoba fizyczna i w zależności od tego jako która z tych osób się określił, dalej wpisuje albo swoje imię i nazwisko wraz z numerem PESEL, albo pełną nazwę wraz z numerem REGON. Na tym kończy się wypełnianie części A. 

Część B stanowi za to informację o dokonanym imporcie towarów. W punktach (jest ich 31) podatnik wymienia rodzaje towarów, jakie importuje. Do każdego towaru wymienionego w części B podatnik jest dodatkowo zobowiązany dodać informacje takie jak: numer zgłoszenia celnego, kod CN, ilość w jakiej importujemy dany towar, jego wartość celną, należne cło oraz pozostałe elementy, zwiększające podstawę opodatkowania importu, następnie do każdego rodzaju towaru musimy określić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stawkę podatku oraz należny podatek. W zależności od importowanej przez podatnika ilości towarów, może on dołączyć dowolną ilość załączników w formie deklaracji VAT – IM/A.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.