Faktura Wzór doc

Prowadzenie działalności gospodarczej jako czynny podatnik VAT wiąże się z obowiązkiem wystawiania faktur VAT. Jest to czynność obligatoryjna, której niedopełnienie może wiązać się z nałożeniem kary grzywny.

Dla większości przedsiębiorców jest to nieprzyjemna konieczność, starają się więc minimalizować swój czas i nakłady finansowe na tę czynność. Większość z nich nie jest zainteresowana wydawaniem pieniędzy na rozbudowane programy do wystawiania faktur w darmowych edytorach tekstowych.

Sporządzając fakturę VAT należy pamiętać, by zawierała one niezbędne dane narzucone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z rozporządzeniem tym faktura powinna zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży również datę sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 •  sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 •  kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 •  kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Jeżeli ww. dane są zachowane, faktura wystawiona za pomocą edytora tekstowego będzie dokumentem ważnym i prawidłowym. Prawidłowym jednak pod warunkiem nie popełnienia błędów przy jej sporządzaniu, a niestety wystawiając faktury w edytorach tekstowych przedsiębiorcy popełniają mnóstwo pomyłek. Ta forma sporządzania dokumentów ma jednak również zalety. Zaliczyć do nich można:

 • bezpłatną formę,
 • dowolność w wyborze jej wyglądu, czcionki, rozkładu treści,
 • możliwość wprowadzenia logo firmy,
 • możliwość wprowadzenia nietypowych elementów.

Popularność tej formy związana jest z wygodą, łatwością obsługi i nie ponoszeniem żadnych nakładów finansowych na programy do tego przystosowane. W praktyce niestety rzadko kiedy jest to niezawodny sposób na szybkie i prawidłowe wystawienie faktury. Związane jest to z tym, że przy tej formie wystawiania dokumentów popełnia się wiele błędów, co wiąże się wówczas z koniecznością dokonania poprawek, które zajmują cenny czas przedsiębiorcy. Najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu faktury VAT w edytorze tekstowym:

 • błędna numeracja faktur – pomijanie bądź powielanie danego numeru,
 • brak chronologii – wystawianie faktur z numerem wyższym a datą wcześniejszą w stosunku do poprzedniej faktury,
 • błędy rachunkowe związane z koniecznością samodzielnego przeliczania wartości,
 • konieczność każdorazowego wpisania danych kontrahenta,
 • błędy w numerach NIP odbiorców, ze względu na brak możliwości ich weryfikacji,
 • częste zapominanie o poprawieniu kwoty należności słownie i pozostawianie treści z poprzedniej faktury.

Alternatywnym rozwiązaniem staje się wystawianie faktur w platformach, które oferują tego typu usługi. Korzystanie z platformy Infakt.pl pozwala nam wystawić faktury w każdym momencie połączenia z internetem bez konieczności instalacji specjalistycznych programów. Do zalet fakturowania za pomocą Infakt zaliczyć można:

 • zachowanie ciągłości numeracji,
 • możliwość stworzenia bazy kontrahentów,
 • weryfikacja numerów identyfikacji podatkowej,
 • możliwość tworzenia bazy produktów i usług,
 • oszczędność czasu – po wyborze z bazy kontrahenta i produktu oraz uzupełnieniu ceny i day generujemy gotowy dokument do przekazania klientowi,
 • nieograniczone możliwości wystawiania faktury VAT bez względu na miejsce – wystarczy połączenie z internetem.
Faktura wzór doc 1

Dodając nową fakturę w aplikacji Infakt.pl wystarczy kilka kroków, aby wystawić prawidłową, zgodną z przepisami fakturę VAT:

 • wybór format numeracji daty według potrzeb (m.in. numeracja ciągła w rach miesiąca, bądź roku),
 • wprowadzenie danych / wybór kontrahenta (aplikacja przechowuje bazę wszystkich odbiorców),
 • uzupełnienie danych odnośnie produktu bądź usługi – Infakt.pl umożliwia stworzenie bazy produktów czy usług,
 • wprowadzenie terminu płatności wymaganego od danego kontrahenta,
 • uzupełnienie ewentualnych dodatkowych uwag oraz danych sprzedawcy i odbiorcy.
Faktura wzór doc 2

po wprowadzeniu których generujemy fakturę VAT:

Faktura wzór doc 3

Warto już dzisiaj na stronie www.Infakt.pl zupełnie za darmo przetestować możliwość wystawiania nie tylko faktury VAT, ale też innych dokumentów księgowych.

Data modyfikacji:2011-10-17

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: