Faktura Wzór doc

Prowadzenie działalności gospodarczej jako czynny podatnik VAT wiąże się z obowiązkiem wystawiania faktur VAT. Jest to czynność obligatoryjna, której niedopełnienie może wiązać się z nałożeniem kary grzywny.

Dla większości przedsiębiorców jest to nieprzyjemna konieczność, starają się więc minimalizować swój czas i nakłady finansowe na tę czynność. Większość z nich nie jest zainteresowana wydawaniem pieniędzy na rozbudowane programy do wystawiania faktur w darmowych edytorach tekstowych.

Sporządzając fakturę VAT należy pamiętać, by zawierała one niezbędne dane narzucone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z rozporządzeniem tym faktura powinna zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży również datę sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 •  sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 •  kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 •  kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Jeżeli ww. dane są zachowane, faktura wystawiona za pomocą edytora tekstowego będzie dokumentem ważnym i prawidłowym. Prawidłowym jednak pod warunkiem nie popełnienia błędów przy jej sporządzaniu, a niestety wystawiając faktury w edytorach tekstowych przedsiębiorcy popełniają mnóstwo pomyłek. Ta forma sporządzania dokumentów ma jednak również zalety. Zaliczyć do nich można:

 • bezpłatną formę,
 • dowolność w wyborze jej wyglądu, czcionki, rozkładu treści,
 • możliwość wprowadzenia logo firmy,
 • możliwość wprowadzenia nietypowych elementów.

Popularność tej formy związana jest z wygodą, łatwością obsługi i nie ponoszeniem żadnych nakładów finansowych na programy do tego przystosowane. W praktyce niestety rzadko kiedy jest to niezawodny sposób na szybkie i prawidłowe wystawienie faktury. Związane jest to z tym, że przy tej formie wystawiania dokumentów popełnia się wiele błędów, co wiąże się wówczas z koniecznością dokonania poprawek, które zajmują cenny czas przedsiębiorcy. Najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu faktury VAT w edytorze tekstowym:

 • błędna numeracja faktur – pomijanie bądź powielanie danego numeru,
 • brak chronologii – wystawianie faktur z numerem wyższym a datą wcześniejszą w stosunku do poprzedniej faktury,
 • błędy rachunkowe związane z koniecznością samodzielnego przeliczania wartości,
 • konieczność każdorazowego wpisania danych kontrahenta,
 • błędy w numerach NIP odbiorców, ze względu na brak możliwości ich weryfikacji,
 • częste zapominanie o poprawieniu kwoty należności słownie i pozostawianie treści z poprzedniej faktury.

Alternatywnym rozwiązaniem staje się wystawianie faktur w platformach, które oferują tego typu usługi. Korzystanie z platformy Infakt.pl pozwala nam wystawić faktury w każdym momencie połączenia z internetem bez konieczności instalacji specjalistycznych programów. Do zalet fakturowania za pomocą Infakt zaliczyć można:

 • zachowanie ciągłości numeracji,
 • możliwość stworzenia bazy kontrahentów,
 • weryfikacja numerów identyfikacji podatkowej,
 • możliwość tworzenia bazy produktów i usług,
 • oszczędność czasu – po wyborze z bazy kontrahenta i produktu oraz uzupełnieniu ceny i day generujemy gotowy dokument do przekazania klientowi,
 • nieograniczone możliwości wystawiania faktury VAT bez względu na miejsce – wystarczy połączenie z internetem.
Faktura wzór doc 1

Dodając nową fakturę w aplikacji Infakt.pl wystarczy kilka kroków, aby wystawić prawidłową, zgodną z przepisami fakturę VAT:

 • wybór format numeracji daty według potrzeb (m.in. numeracja ciągła w rach miesiąca, bądź roku),
 • wprowadzenie danych / wybór kontrahenta (aplikacja przechowuje bazę wszystkich odbiorców),
 • uzupełnienie danych odnośnie produktu bądź usługi – Infakt.pl umożliwia stworzenie bazy produktów czy usług,
 • wprowadzenie terminu płatności wymaganego od danego kontrahenta,
 • uzupełnienie ewentualnych dodatkowych uwag oraz danych sprzedawcy i odbiorcy.
Faktura wzór doc 2

po wprowadzeniu których generujemy fakturę VAT:

Faktura wzór doc 3

Warto już dzisiaj na stronie www.Infakt.pl zupełnie za darmo przetestować możliwość wystawiania nie tylko faktury VAT, ale też innych dokumentów księgowych.

Zobacz również

Faktura zaliczkowa wzór

Otrzymałeś zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług? W związku z tym musisz wystawić fakturę zaliczkową

Jak wygląda faktura VAT

Wzór faktury VAT jest nam potrzebny tylko na samym początku naszej pierwszej działalności

Wzory do faktur

Jesteś przedsiębiorcą, zatem już na pewno niejeden raz znalazłeś się w sytuacji, w której na gwałt potrzebowałeś znaleźć aktualne wzory do faktur

Wzór fv

Szukasz najlepszego na rynku programu do fakturowania? Doskonale trafiłeś

Wzór faktury VAT

  Każda firma działająca od pewnego czasu na rynku, która wypracowała sobie już jakąś markę chce być utożsamiana z pewnymi znakami, wzorami czy nawet kolorami

pokaż więcej tematów

Wzór faktury VAT

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT zobligowani są do wystawiania faktur w związku z większością przeprowadzonych transakcji

Faktura wzór do pobrania

Faktura jest dokumentem handlowym, którego przeznaczeniem jest przedstawienie szczegółów zawieranej transakcji

Angielska faktura wzór

Polski przedsiębiorca, który współpracuje z zagranicznym kontrahentem często staje przed decyzją, czy wystawiać faktury w obcym języku i w obcej walucie

Faktura wzór darmowy

Dokonanie transakcji wiąże się dla przedsiębiorcy z koniecznością odpowiedniego jej udokumentowania

Faktura wzór word

Do wystawiania faktur VAT zobowiązani są wszyscy podatnicy zarejestrowani jako płatnicy podatku od towarów i usług (PTU)

Wzór faktury VAT

  Każda firma działająca od pewnego czasu na rynku, która wypracowała sobie już jakąś markę chce być utożsamiana z pewnymi znakami, wzorami czy nawet kolorami