Faktura a rachunek – kto i kiedy powinien wystawić dany dokument?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą jest dokumentowanie sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Czynni podatnicy VAT mają obowiązek wystawiać faktury – dokumenty uwzględniające wartość podatku VAT należnego. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają tego statusu od 2014 roku również mogą wystawiać faktury. Wystawienie rachunku przez podatnika zwolnionego z VAT jest w dalszym ciągu możliwe, pod warunkiem że ustawa VAT nie nakazuje wystawienia faktury w szczególnych sytuacjach.

Czym różni się rachunek od faktury?

Nie każdy wie na czym polega wystawianie faktur lub rachunków i czym różnią się te dokumenty, a szczególnie osoby, które dopiero startują z prowadzeniem firmy i nie miały do czynienia z księgowością. Różnica pomiędzy rachunkiem a fakturą jest tak naprawdę całkiem prosta. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą ma obowiązek dokumentować swoją sprzedaż (towarów i usług). Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, to w tym celu zobowiązany jest wystawiać faktury, jeżeli natomiast zrezygnował z płacenia VAT-u, czyli nie jest tzw. VAT-owcem – sprzedaż może dokumentować za pomocą faktur lub rachunków. Oba dokumenty wyglądają podobnie, z tym że na rachunku nie ma podanej kwoty podatku VAT. 

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Rachunek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą niebędący podatnikami VAT do końca roku 2013 mogli wystawiać tylko rachunki. Od początku roku 2014 przepis ten uległ zmianie, od teraz podatnik zwolniony może wystawiać faktury, wypisywanie rachunków nie zostało mu jednak odebrane. Warto jednak pamiętać o tym, że na życzenie klienta podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury do wcześniej wypisanego rachunku.Elementy, które powinien zawierać rachunek to:
 • imiona i nazwiska (nazwę lub firmę),
 • adresy sprzedawcy i kupującego, bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
 • datę wystawienia oraz kolejny numer rachunku,
 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
 • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Faktura

Faktura jest podstawowym dokumentem, z którym każdy przedsiębiorca zetknie się w trakcie prowadzenia działalności, niezależnie od tego czy jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie jest. Niezbędne elementy, które muszą znaleźć się na każdej fakturze to:
 • kolejny numer faktury,
 • dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko, nazwa skrócona, adres, nr NIP),
 • data wystawienia i sprzedaży,
 • termin płatności i forma zapłaty,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • jednostka miary i ilość sprzedawanego towaru, 
 • cena jednostkowa,
 • kwoty wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość netto, 
 • stawka i wartość podatku VAT, 
 • kwota podatku,
 • wartość brutto.
Podatnik zwolniony z VAT wystawiając fakturę w polu dotyczącym stawki VAT wpisuje „zw”. Skrót ten świadczy o tym, że przedsiębiorca, który wystawia fakturę z taką stawką VAT prowadzi sprzedaż zwolnioną z VAT (nie podlegającą opodatkowaniu).Przedsiębiorca, który korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT (do wartości limitu 200 000 zł) nie ma obowiązku podawać na fakturze informacji dotyczących podstawy zwolnienia z VAT.Z kolei podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj wykonywanej sprzedaży ma obowiązek podać na fakturze podstawę zwolnienia z VAT zgodną z art. 43 ustawy o podatku VAT.

Wystawianie faktur w inFakt.pl

Wystawianie nowych faktur w inFakt.pl jest niezwykle szybkie i proste. Wystarczy zgodnie ze wskazówkami programu przechodzić przez kolejne bloki danych, które należy uzupełniać:
 • wybieramy klienta z bazy lub wprowadzamy dane nowego klienta,
 • określamy wszystkie niezbędne daty: wystawienia, sprzedaży i płatności,
 • wprowadzamy nazwę sprzedawanego towaru oraz jego ilość i cenę netto, pozostałe wartości aplikacja wylicza sama,
 • uzupełniamy ewentualne uwagi do wystawianego dokumentu.
InFakt to aplikacja online, która jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Jest to program intuicyjny, który pozwala na bardzo łatwe generowanie czytelnych i zgodnych z przepisami faktur VAT. Aplikacja prowadzi przedsiębiorcę krok po kroku w trakcie wystawiania dokumentu, a ponadto ukazuje ostrzeżenia w momencie wprowadzenia błędnych danych. Pozwala to użytkownikowi na uniknięcie pomyłek oraz nie dopuszcza do pominięcia niezbędnych elementów, które winna zawierać faktura.

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"