Rachunek za wykonanie usługi

Na żądanie usługobiorcy, przedsiębiorca po wykonaniu każdej usługi powinien wystawić rachunek. Rachunek ten będzie dowodem wywiązania się z umowy zleceniobiorcy. Rachunki wystawiają przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z rozliczania podatku VAT. Jakie elementy powinien zawierać rachunek i jak najszybciej go wystawić dowiesz się z tego artykułu.Rachunek za wykonanie usługi – kiedy wystawiany i dla kogo?

Sposób i terminy wystawiania rachunków za ukończone usługi powinny być zawarte w warunkach każdej umowy. Rachunek poświadcza wykonanie usługi; w przypadku umów cywilnoprawnych, w tym umów z przekazaniem praw autorskich i pokrewnych do wykonanej pracy twórczej, potwierdza wywiązanie się z postanowień umowy. Wystawiany jest na żądanie zlecającego wykonanie usługi. W sytuacji, gdy żądanie to zostało zgłoszone jeszcze przed jej realizacją, rachunek zostaje wystawiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. Żądanie zgłoszone po wykonaniu usługi, siedmiodniowy termin do jego wystawienia rozpoczyna bieg w dniu zgłoszenia. Nie ma obowiązku wystawiania rachunku w sytuacji, gdy strona zlecająca realizację danego zadania zgłosi takie życzenie po upływie 3 miesięcy od daty wykonania usługi.

W przypadku zleceniobiorców nie prowadzących działalności gospodarczej, na wystawionym rachunku powinno znaleźć się rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy i, jeśli powstaje z tego tytułu obowiązek, składek ZUS.

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Co musi, a czego już nie, zawierać rachunek za usługi? (jakie wymagania)

Każdy rachunek za wykonanie usługi obejmować może wyłącznie rezultaty (przedmiot) wykonanych robót, zgodne z podpisaną wcześniej umową. Możliwe jest oczywiście określenie w umowie zakresu obowiązków, które będą rozliczane cząstkowo w okresach umową wskazanych lub wypłacanie kwot ryczałtowych, ostatecznie składających się na całkowity koszt wykonanej usługi. Żaden z tych przypadków nie zwalnia jednak przedsiębiorcy od zachowania / spełnienia formalnych wymogów stawianych przed wystawcą rachunku.

Każdy rachunek musi zawierać dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy usługi – imiona, nazwiska, adresy oraz, jeśli posiadają, nazwy obu przedsiębiorstw. Obowiązkowo wyszczególniony musi być zakres wykonanych usług wraz z ceną jednostkową za ich realizację w okresie rozliczeniowym, jeśli umowa obejmowała wykonanie więcej niż jednej usługi. Na rachunku musi znaleźć się pełna kwota wykonanej usługi, wyrażona liczbą i opisana słownie. Rachunek musi być również oznaczony kolejnym numerem, z zachowaniem ciągłości wystawianych dokumentów, a także datę jego wystawienia.

Nie ma obowiązku wyszczególniania daty wykonania usługi, a także umieszczania nań podpisu oraz oznaczeń „oryginał”/”kopia”. Zmiany te obowiązują od 11 marca 2011 roku i nie każdy przedsiębiorca jest jeszcze ich świadomy.

Należy jednak pamiętać o bezwzględnym przechowywaniu kopii rachunków (oryginał trafia do nabywcy), w numerycznej kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wykonałeś usługę – wystaw rachunek z poRachunkiem.

W firmach liczy się szybkość i łatwość działania. Odnosi się to również do sporządzania dokumentów rozliczeniowych, takich jak rachunki. Temu też służy tworzenie przyjaznych przedsiębiorcom aplikacji internetowych, dzięki którym mogą oni wystawiać rachunki swoim kontrahentom. Bez obaw o możliwe błędy czy pominięcie wymaganych prawem danych.

To wszystko zawarte jest w aplikacji poRachunek. Co więcej, poRachunek umożliwia przedsiębiorcom znacznie więcej, niż proste wykorzystanie kreatora dokumentu.

PoRachunek to aplikacja umożliwiająca zarządzenie wystawionymi rachunkami.

W zakładce PODGLĄD, użytkownik ma dostęp do grup wystawionych rachunków.

  • SZKIC RACHUNKÓW, to lista dokumentów, które użytkownik rozpoczął wystawiać ale nie zapisał ich jeszcze,
  • RACHUNKI Z PRZEKROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI – to lista rachunków, których termin płatności minął i nie zostały jeszcze opłacone,
  • RACHUNKI DO ZAPŁATY – to lista rachunków, które jeszcze nie zostały opłacone ale których termin płatności nie został przekroczony,
  • RACHUNKI ZAPŁACONE – to te dokumenty, które zostały już rozliczone.

Dzięki bazie danych Produktów i Klientów, użytkownik może w szybki sposób wystawiać rachunki. Aplikacja bowiem przy wystawianiu dokumentów, uzupełnia automatycznie wszystkie dane – wystarczy jedynie wybrać odpowiedni rekord z rozwijanej listy.

Jeśli więc wystawiasz rachunki za wykonane usługi, warto skorzystać z aplikacji poRachunek. Jeśli wystawiasz do 3 rachunków miesięcznie, możesz korzystać z aplikacji za darmo. Jeśli Twoje potrzeby są większe, za niewielka opłatą dostajesz dostęp do abonamentu PREMIUM. Dzięki temu możesz wystawiać nieograniczona liczbę rachunków, dla nieograniczonej liczby klientów oraz edytować, źle wystawione dokumenty.

Skorzystaj z aplikacji już dziś! Po zarejestrowaniu, możesz ja wypróbować za darmo.

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"