Deklaracja PIT-5 służyła w przeszłości do wykazywania szczegółów wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy. Mimo że od kilku lat nie trzeba jej już wypełniać i składać, zaliczki nadal wylicza się i wpłaca według zasad dawnego PIT-5. Konieczność składania deklaracji pit-5 zniesiono w celu ograniczenia biurokracji i uproszczenia formalności.

PO CO PRZEDSIĘBIORCY SPORZĄDZAJĄ JESZCZE PIT-5?


Choć PIT-5 nie trzeba już sporządzać to wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu to czyni. Dlaczego tak się dzieje? Otóż taka deklaracja umożliwia wykazanie sposobu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy w danym okresie, w tym m.in.:
  • ustalenia kwoty dochodu (lub straty),
  • wykazania odliczeń od dochodu,
  • wykazania odliczeń od podatku.
Co więcej wypełniony druku PIT-5 był i jest obecnie dowodem potwierdzającym sposób wyliczenia należnej kwoty w razie kontroli.

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!
 

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

JAK WYLICZA SIĘ PODATEK DOCHODOWY?


Generalnie, podatek dochodowy przy korzystaniu z zasad ogólnych jest wyliczany jako procent od podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania zaś to kwota przychodów w danym okresie pomniejszona o koszty.

Oprócz tego, do wyliczenia podatku dochodowego pod uwagę bierze się także kwotę zmniejszającą podatek i składki ZUS – społeczne mogą stanowić koszty lub zmniejszać podstawę opodatkowania (z wyjątkiem opłaty na Fundusz Pracy, która może być wyłącznie kosztem). Z kolei większą część składki zdrowotnej odejmuje się wprost od podatku (7,75% podstawy wymiaru).

Większość przedsiębiorców może wybrać miesięczny lub kwartalny system wyliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Pierwszy sposób oznacza, że zaliczkę na podatek dochodowy należy wyliczyć i wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Kwartalny sposób zaś działa analogicznie, przy czym zaliczkę wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

DEKLARACJA PIT-5 - JAK I KIEDY WYBRAĆ TERMIN OPŁACANIA ZALICZEK?


Najprostszy sposób wyboru miesięcznego lub kwartalnego sposobu wyliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy polega na odpowiednim wypełnieniu formularza CEIDG-1 w pkt. 19. Następnie, wniosek ten należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Osoby posiadające tzw. profil zaufany mogą także złożyć wniosek przez Internet. Przejścia na kwartalny lub miesięczny podatek dochodowy można dokonać tylko raz w roku, do 20 lutego.

Podatek dochodowy kwartalnie mogą wpłacać tylko przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika lub rozpoczynający działalność gospodarczą (o ile nie prowadzili działalności w ciągu 2 lat poprzedzających założenie firmy). Małym podatnikiem określa się firmy generujące sprzedaż o wartości do 1,2 mln euro rocznie.

Kwota limitu jest niższa m.in. dla przedsiębiorstw maklerskich i zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

WYGENERUJ PIT-5 W INFAKT.PL


Jeśli chcesz mieć w dokumentacji firmowej PIT-5 (L), nie musisz tworzyć tego dokumentu samodzielnie, ani znać zasad wyliczania podatku dochodowego. Możesz do tego wykorzystać prosty Program do Fakturowania, który utworzy dla Ciebie PIT-5 automatycznie. Jak to działa?

Wystarczy zapisać w aplikacji kwoty przychodów, a także dodać koszty uzyskania przychodów. W oparciu o te dane program sam utworzy dokument wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy, czyli dawny PIT-5 lub PIT-5L. Następnie wystarczy, że zapiszesz dokument w formacie PDF, wydrukujesz i zachowasz w swojej dokumentacji. W razie potrzeby bez problemu przedstawisz PIT-5 urzędnikom.

Możliwości Programu do Księgowości można sprawdzić zakładając darmowe konto na inFakt.pl. Po wypełnieniu danych księgowych otrzymasz bezpłatny 30-dniowy okres testowy. Od tego momentu możesz wystawiać faktury i dodawać koszty, które zostaną automatycznie uzupełnione w zakładce „Księgowość”.

Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować Program do Księgowości. Szybko się przekonasz jak wygodna i intuicyjna to usługa online.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 380 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.