Faktura VAT marża przykład

Faktura marża jest specyficznym rodzajem dokumentu, który pozwala wyliczyć zobowiązania wobec urzędu skarbowego na podstawie marży. Możliwość wystawienia takiego dokumentu dotyczy przykładowo komisów.

Kiedy wystawić fakturę VAT marża?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury marża wystawiają przedsiębiorcy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Do tej grupy należą podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Marżą jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Oznacza to że sprzedawca nalicza i odprowadza VAT tylko od kwoty od marży (różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu), ale bez możliwości odliczenia VAT z faktur zakupu.

Faktura marża nie musi zawierać pewnych elementów

Należy pamiętać, że faktura marża różni się od standardowych faktur, które dokumentują transakcje. Przede wszystkim nie należy na niej ujmować:
 • ceny jednostkowej netto,
 • wartości sprzedaży netto,
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki,
 • kwoty podatku od sumy sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Poza wymienionymi faktura marża powinna jednak zawierać pozostałe informacje właściwe dla faktury, czyli m.in. numer dokumentu, datę wystawienia i sprzedaży, nazwy i adresy oraz numery NIP stron transakcji.

Nabywca nie odliczy VAT-u z faktury marża

W przypadku faktury marża pewnym ograniczeniem dla nabywcy jest brak możliwości odliczenia podatku, jako że ten dokument ten nie zawiera jego kwoty. Taka faktura nie jest księgowana w ewidencji zakupów VAT, a całkowita kwota należna sprzedawcy stanowi koszt prowadzenia działalności.

Z kolei dla sprzedawcy główną zaletą jest niższa kwota podatku VAT, jaką zobligowany jest odprowadzić do urzędu skarbowego. Standardowo, podatek VAT jest naliczany od pełnej wartości sprzedaży, co jednak nie ma zastosowania w przypadku faktury marża. Tutaj opodatkowaniu podlega tylko kwota prowizji, jaką pobiera sprzedawca.

Handel dziełami sztuki wymaga zgłoszenia procedury VAT marża

Czy korzystanie z procedury VAT marża należy zgłosić? Ten obowiązek dotyczy jedynie przedsiębiorców zajmujących się handlem dziełami sztuki. Są oni zobligowani zgłosić to do naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed dokonaniem pierwszej w ten sposób opodatkowanej sprzedaży. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie i co dwa lata odnawiać.

Inni przedsiębiorcy nie muszą zgłaszać do urzędu skarbowego korzystania z faktur marża. Wystarczy tylko, że zaznaczą w deklaracji miesięcznej (VAT-7) lub kwartalnej (VAT-7K) właściwe pole w części „informacje dodatkowe”:
 • pole 66 zaznaczają przedsiębiorcy stosujący marżę w związku z usługami turystycznymi,
 • pole 67 zaznaczają pozostałe firmy stosujący system marży (towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki).

Wystawianie faktury marża w inFakcie

Sporządzenie faktury marża nie stanowi problemów jeśli przedsiębiorca korzysta z usług inFaktu. Dzięki aplikacji wystarczy kilka prostych kroków i dokument jest gotowy. Jak wystawić fakturę marża w inFakcie? W tym celu wystarczy jedynie:
 • W zakładce przychody wybrać: „Faktura marża”.
 • Uzupełnić podstawowe dane: kontrahent, data dokumentu, towar/usługa, wartość transakcji.
 • Z rozwijanej listy wybrać konkretny rodzaj sprzedaży.
 • Zapisać dokument.
Tak przygotowany dokument można wydrukować bądź od razu wysłać do klienta z poziomu aplikacji. Sprawdź jak szybko i sprawnie można wystawiać faktury w inFakcie. Wystarczy, że założysz darmowe konto. Dzięki temu istnieje możliwość przetestowania Programu do Fakturowania wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Aplikacja dostępna jest 24h/dobę na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu oraz za pomocą dedykowanych aplikacji na iPhone'a i smartfony z Androidem.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Faktura VAT marża księgowanie

Czym jest faktura VAT marża? Jak wygląda jej księgowanie i jacy podatnicy są zobowiązani do wystawiania jej? Faktury VAT marża są wystawiane przez tych podatników, którzy jako podstawę opodatkowania mają marżę

Faktura vat marża wzór

W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca określił szczególne zasady opodatkowania określonych rodzajów branż

pokaż więcej tematów

Faktura Marża 2011

Świadczysz usługi w branży turystycznej albo zajmujesz się dostawą towarów używanych, antyków czy dzieł sztuki? Powinieneś zatem wystawiać faktury VAT marża

Faktura Marża Korekta

Faktura VAT marża to faktura szczególnego rodzaju, służąca do dokumentowania czynności, dla których podstawą opodatkowania jest marża

Faktura marża PDF

Przy okazji znacznej większości transakcji wystawia się zwykłe faktury

Faktura Marża Program

Fakturę VAT marża wystawiają ci podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża

VAT Marża

Zdecydowana większość firm rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych, przyjmując za podstawę opodatkowania obrót