Faktura VAT druk

Śledzenie zmian przepisów i pilnowanie, by faktury spełniały wymogi prawne może być kłopotliwe, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Programy do fakturowana mogą znacznie ułatwić stawianie pierwszych kroków w biznesie i sprawić, że papierowy druk faktury VAT nie jest potrzebny.

Dla każdego podatnika VAT faktura jest ważnym dokumentem. Jej podstawowym zadaniem jest udokumentowanie zawarcia transakcji – sprzedaży towaru lub usługi. W związku z tym, faktury potwierdzają prawo nabywców do odliczeń podatków oraz obowiązki sprzedawców dotyczące opłacenia podatków. W razie kontroli, urzędnicy na pewno przejrzą właśnie faktury.

Jakie dane powinna zawierać faktura?

Aby faktury wystawiane przez podatnika mogły spełniać wymienione funkcje, muszą zawierać określone elementy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na fakturze powinny się znaleźć m.in.:

 • Nazwy sprzedawcy i nabywcy towaru lub usługi wraz z ich adresami. W przypadku, gdy odbiorcą jest osoba prywatna, nazwą jest imię i nazwisko – wtedy też nie jest wymagany numer NIP odbiorcy.
 • Data dokonania transakcji oraz data wystawienia faktury.
 • Numer kolejnej faktury.
 • Informacja na temat ilości sprzedanych towarów (jednostka miary i ilość) lub rodzaj wykonanych usług.
 • Cena jednostkowa netto czyli cena towaru lub usługi bez kwoty podatku.
 • Wartość sprzedaży netto czyli wartość sprzedanych towarów lub wykonywanych usług bez kwoty podatku.
 • Stawki podatku.
 • Suma wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki VAT, zwolnionych z opodatkowania orz niepodlegających opodatkowaniu.
 • Kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem czyli kwota brutto (wyrażona cyframi).

Do niedawna na każdej fakturze dodatkowo musiała znajdować się nazwa „Faktura VAT”. Zmiana przepisów, obowiązująca od początku 2013 r., zniosła ten obowiązek. Dodatkowo, podatnicy wystawiający faktury, nie muszą używać nazw „Oryginał” i „Kopia” (od 2011 roku). Przepisy mówią o sformułowaniach „pierwszy egzemplarz” i „drugi egzemplarz”.

Zmieniły się również inne oznaczenia dokumentów. W miejsce oznaczenia „Faktura marża”, od początku roku stosuje się się uwagę w postaci „procedura marży” wraz z podaniem nazwy usługi lub towaru (np. towary używane). Zniknęło również oznaczenie „VAT-MP”, a zamiast niego stosuje się nazwę „Faktura metoda kasowa”. Na fakturach dla kontrahentów zagranicznych miejsce zwrotu „VAT rozlicza nabywca” zajęło oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Nowe przepisy zniosły konieczność wystawiania faktury wewnętrznej. Dotychczas taki dokument był wymagany np. przy transakcjach, w których podatnikiem jest nabywca.


Kto wystawia fakturę VAT?

W myśl obowiązujących przepisów, obowiązek wystawiania faktur VAT mają czynni podatnicy VAT, świadczący usługi lub sprzedający towary innym przedsiębiorcom. W przypadku, kiedy odbiorcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, firma nie musi wręczać mu faktury, chyba że zażyczy sobie takiego dokumentu. Podatnicy zarejestrowani jako zwolnieni podatnicy VAT również mogą wystawiać faktury, choć zazwyczaj posługują się jednak rachunkami.

Wystawianie faktury w programie komputerowym

Zmieniające się przepisy mogą sprawiać pewną trudność, szczególnie osobom rozpoczynającym prowadzenie własnej działalności. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest oprogramowanie pozwalające na wystawienie i druk faktury VAT.

Na rynku można znaleźć kilka propozycji programów do faktur. Jedną z nich jest aplikacja inFakt, wysoko oceniana przez specjalistów i użytkowników. Pozwala ona automatycznie generować wiele różnych dokumentów, takich jak:

 • faktury VAT
 • faktury i noty korygujące
 • noty wewnętrzne
 • faktury proforma
 • faktury zaliczkowe
 • faktury „procedura marży”
 • faktury „metoda kasowa”

inFakt działa w oparciu o formularze, wypełniane przez użytkownika, co oznacza, że w dużej mierze podpowiada jak wystawić fakturę i co powinno się na niej znaleźć. Liczba danych, jakie musi każdorazowo wprowadzić przedsiębiorca, została ograniczona do minimum. Przykładowo, chcąc wystawić fakturę VAT wystarczy podać numer NIP, a program automatycznie pobiera dane z GUS i uzupełnia kolejne pola formularza, obliczając właściwe stawki. Faktura jest generowana w formacie PDF, umożliwiającym wysłanie pliku pocztą e-mail lub druk gotowego dokumentu.

Najlepiej przetestować inFakt samodzielnie. Do tego posłuży Ci darmowe konto, które pozwala wystawiać do 3 faktur w miesiącu – to wystarczy, aby sprawdzić, czy inFakt jest dla Ciebie.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Faktura VAT program

Dokonywanie sprzedaży czy zakupu towarów lub usług zazwyczaj wymaga odpowiedniego udokumentowania

Faktura zagraniczna

  Faktura zagraniczna jest wystawiania kontrahentom posiadającym swoje placówki i prowadzącym działalność poza granicami kraju

Faktury na maca

Szukasz programu, który umożliwi Ci wystawianie faktur bez względu na to, jaki posiadasz komputer i na jakim oprogramowaniu pracujesz? Doskonale trafiłeś

Faktura vat angielski

Chcielibyśmy przedstawić Państwu doskonały program do wystawiania faktur za pośrednictwem Internetu

pokaż więcej tematów

Faktura w formie elektronicznej

Już od kilku lat przedsiębiorcy mają możliwość przesyłania faktur zarówno drogą pocztową, jak i w formie elektronicznej

Duplikat faktury - wzór

Jeśli nabywca zgubił lub zniszczył fakturę, może zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu faktury

Faktura zerująca

Pod pojęciem faktura zerująca, kryje się uproszczony zabieg księgowości, który polega na wystawieniu faktury korygującej do zera fakturę pierwotną oraz wystawienie nowej faktury

Nota wewnętrzna

Nota wewnętrzna może być stosowana jako dokument potwierdzający zdarzenie gospodarcze, które przed 2013 r

Faktura uproszczona druk

Faktura uproszczona jest to dokument pozbawiony niektórych informacji identyfikujących nabywcę, jak również same towary i usługi

Faktura vat angielski

Chcielibyśmy przedstawić Państwu doskonały program do wystawiania faktur za pośrednictwem Internetu

Faktura bez vat

W przypadku eksportu usług za miejsce świadczenia usług uznaje się kraj usługobiorcy, a nie wykonawcy usługi

Faktura eksportowa

Wraz z otwarciem się rynków Unii Europejskiej formalności związane z eksportem towarów i usług z Polski do krajów unijnych (i nie tylko) stały się prostsze

Faktura rr

Faktura RR jest nietypowym dokumentem księgowym, ponieważ do jej wystawienia zobowiązany jest kupujący

Europejska faktura VAT

Coraz więcej polskich przedsiębiorców nawiązuje kontakty biznesowe z kontrahentami zagranicznymi z Unii Europejskiej

Faktura kosztowa

Faktura kosztowa to dokument wystawiony na towary i usługi, które są nabywane w celu uzyskania przychodów przez przedsiębiorstwo