Faktura korygująca wzór

Faktura korygująca pozwala wystawcy faktury pierwotnej na dokonywanie dowolnych zmian w treści dokumentu. W odróżnieniu od noty korygującej wystawianej przez nabywcę, faktura korygująca pozwala zmieniać wartości liczbowe na fakturze, w tym kwoty i stawki podatków. Jak szybko uzyskać wzór faktury korygującej?

Faktura korygująca – cel wystawienia i jej budowa

Budowa i elementy faktury korygującej są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług (…) w par. 13 i 14. Celem faktury korygującej jest sprawienie, aby dokonywane zapisy księgowe w jak najdokładniejszy sposób oddawały zaistniałe operacje gospodarcze. Dzięki dokumentom takim jak faktura korygująca i nota korygująca, ustawodawca zapewnia przedsiębiorcom możliwość szybkiej i prostej zmiany dokumentów.

Przepisy rozporządzenia dają sprzedawcy możliwość poprawienia wszystkich danych, nawet tych, które wpływają na możliwość odliczenia podatku VAT z danej faktury. Jest to więc sposób, na uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym wspomniano w powyższym akapicie, faktura korygująca zawsze zawiera:

 • wyrazy „Korekta” lub „Faktura korygująca”
 • numer kolejny oraz datę wystawienia faktury korygującej
 • dane z faktury pierwotnej pozwalające na zidentyfikowanie korygowanej transakcji
 • treść prawidłową (w odróżnieniu od noty korygującej, nie ma wymogu wskazywania treści korygowanej)

Powyższe elementy są charakterystyczne dla każdej faktury korygującej. Rozporządzenie przewiduje, że fakturę korygującą wystawia się albo w celu udzielenia rabatu (par. 13), albo w celu podwyższenia ceny lub poprawienia błędów (par. 14). Warto zauważyć, że sytuacja zwrotu towaru lub niewykonania usługi również może być poprawiona dzięki wystawieniu faktury korygującej.

Wystawianie faktury korygującej i potwierdzenie odbioru

Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury korygującej jest wyłącznie sprzedawca towaru lub usługi, czyli wystawca faktury pierwotnej. Kontrahent nabywający może w pewnych przypadkach skorygować dane transakcji poprzez notę korygującą, aczkolwiek rozporządzenie przewiduje wyraźne ograniczenia w tym zakresie.

Przepisy rozporządzenia nie wymagają podpisu na fakturze korekcie, ale zgodnie z ustawą o VAT, konieczne jest potwierdzenie odbioru korekty. Zazwyczaj potwierdzenie e-mailowe przyjmuje się, że za minimalną dopuszczalną formę. Ze względów dowodowych nie poleca się przyjmowania potwierdzeń w drodze ustnej, pomimo tego, że nie są one zakazane. Co istotne, faktura korygująca wywiera skutki podatkowe dopiero po uzyskaniu potwierdzenia jej otrzymania od kontrahenta.

Faktura korygująca – wzór w inFakcie pod ręką!

Program do fakturowania inFakt pozwala użytkownikowi nie tylko na wystawianie faktur, ale również szeregu innych dokumentów, w tym faktury korygującej. Intuicyjny i prosty kreator, pozwala na błyskawiczne utworzenie korekty zgodnej ze wzorem ministerstwa. W tym celu należy:

 • zalogować się do aplikacji,
 • przejść do zakładki „Przychody” a następnie z menu po prawej stronie ekranu wybrać przycisk „Faktura korygująca”,
 • w otwartym kreatorze, uzupełnić kolejno daty faktury korygowanej, sprzedaży, wystawienia faktury korygującej oraz wpisać termin płatności,
 • opcjonalnie uzupełnić pola „przed korektą” i po „korekcie” (pola te zostały zachowane, ale do ważności korekty nie jest wymagane ich wypełnienie).

Tak utworzoną fakturę korygującą należy dostarczyć do kontrahenta. W momencie otrzymania potwierdzenia odbioru korekty, należy ponownie zalogować się do systemu inFakt, odnaleźć wystawioną fakturę korygującą oraz w menu edycji zaznaczyć „Dostałem dokument”. Od tego momentu, aplikacja podczas obliczania wysokości podatków będzie uwzględniać zapisy wynikające z korekty.

Wystawianie korekt w inFakcie jest bardzo proste, ale najlepiej przekonać się o tym na własną rękę. Właśnie do tego służy darmowe konto na inFakt.pl, które pozwala wystawiać do 3 dokumentów w miesiącu. Zapraszamy do skorzystania.

Data modyfikacji:2014-06-23

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: