Faktura korygująca wzór

Faktura korygująca pozwala wystawcy faktury pierwotnej na dokonywanie dowolnych zmian w treści dokumentu. W odróżnieniu od noty korygującej wystawianej przez nabywcę, faktura korygująca pozwala zmieniać wartości liczbowe na fakturze, w tym kwoty i stawki podatków. Jak szybko uzyskać wzór faktury korygującej?

Faktura korygująca – cel wystawienia i jej budowa

Budowa i elementy faktury korygującej są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług (…) w par. 13 i 14. Celem faktury korygującej jest sprawienie, aby dokonywane zapisy księgowe w jak najdokładniejszy sposób oddawały zaistniałe operacje gospodarcze. Dzięki dokumentom takim jak faktura korygująca i nota korygująca, ustawodawca zapewnia przedsiębiorcom możliwość szybkiej i prostej zmiany dokumentów.

Przepisy rozporządzenia dają sprzedawcy możliwość poprawienia wszystkich danych, nawet tych, które wpływają na możliwość odliczenia podatku VAT z danej faktury. Jest to więc sposób, na uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym wspomniano w powyższym akapicie, faktura korygująca zawsze zawiera:

  • wyrazy „Korekta” lub „Faktura korygująca”
  • numer kolejny oraz datę wystawienia faktury korygującej
  • dane z faktury pierwotnej pozwalające na zidentyfikowanie korygowanej transakcji
  • treść prawidłową (w odróżnieniu od noty korygującej, nie ma wymogu wskazywania treści korygowanej)

Powyższe elementy są charakterystyczne dla każdej faktury korygującej. Rozporządzenie przewiduje, że fakturę korygującą wystawia się albo w celu udzielenia rabatu (par. 13), albo w celu podwyższenia ceny lub poprawienia błędów (par. 14). Warto zauważyć, że sytuacja zwrotu towaru lub niewykonania usługi również może być poprawiona dzięki wystawieniu faktury korygującej.

Wystawianie faktury korygującej i potwierdzenie odbioru

Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury korygującej jest wyłącznie sprzedawca towaru lub usługi, czyli wystawca faktury pierwotnej. Kontrahent nabywający może w pewnych przypadkach skorygować dane transakcji poprzez notę korygującą, aczkolwiek rozporządzenie przewiduje wyraźne ograniczenia w tym zakresie.

Przepisy rozporządzenia nie wymagają podpisu na fakturze korekcie, ale zgodnie z ustawą o VAT, konieczne jest potwierdzenie odbioru korekty. Zazwyczaj potwierdzenie e-mailowe przyjmuje się, że za minimalną dopuszczalną formę. Ze względów dowodowych nie poleca się przyjmowania potwierdzeń w drodze ustnej, pomimo tego, że nie są one zakazane. Co istotne, faktura korygująca wywiera skutki podatkowe dopiero po uzyskaniu potwierdzenia jej otrzymania od kontrahenta.

Faktura korygująca – wzór w inFakcie pod ręką!

Program do fakturowania inFakt pozwala użytkownikowi nie tylko na wystawianie faktur, ale również szeregu innych dokumentów, w tym faktury korygującej. Intuicyjny i prosty kreator, pozwala na błyskawiczne utworzenie korekty zgodnej ze wzorem ministerstwa. W tym celu należy:

  • zalogować się do aplikacji,
  • przejść do zakładki „Przychody” a następnie z menu po prawej stronie ekranu wybrać przycisk „Faktura korygująca”,
  • w otwartym kreatorze, uzupełnić kolejno daty faktury korygowanej, sprzedaży, wystawienia faktury korygującej oraz wpisać termin płatności,
  • opcjonalnie uzupełnić pola „przed korektą” i po „korekcie” (pola te zostały zachowane, ale do ważności korekty nie jest wymagane ich wypełnienie).

Tak utworzoną fakturę korygującą należy dostarczyć do kontrahenta. W momencie otrzymania potwierdzenia odbioru korekty, należy ponownie zalogować się do systemu inFakt, odnaleźć wystawioną fakturę korygującą oraz w menu edycji zaznaczyć „Dostałem dokument”. Od tego momentu, aplikacja podczas obliczania wysokości podatków będzie uwzględniać zapisy wynikające z korekty.

Wystawianie korekt w inFakcie jest bardzo proste, ale najlepiej przekonać się o tym na własną rękę. Właśnie do tego służy darmowe konto na inFakt.pl, które pozwala wystawiać do 3 dokumentów w miesiącu. Zapraszamy do skorzystania.

Autor: Wiktor Sarota

Zobacz również

Wystawienie faktury korygującej

Obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy o VAT dokładnie wskazują przypadki, w których to podatnik nabywa prawo do tego, aby wystawić tak zwane dokumenty korygujące

Faktura korygująca darmowa

Każdy przedsiębiorca wystawiający faktury VAT prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z zadaniem, jakim jest sporządzenie faktury korygującej

Faktura korygująca przykład

Prowadząc działalność zdarza się, że przedsiębiorca udziela dodatkowego rabatu, przyjmuje zwrot towaru bądź zwyczajnie pomyli się wystawiając fakturę

Faktury korygujace

Faktury korygujące są znacznie rzadziej wystawianie niż standardowe faktury VAT

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór

pokaż więcej tematów

Faktura korygująca xls

W obrocie gospodarczym, nierzadko zdarza się, że jedna ze stron transakcji popełniła błąd przy wystawianiu faktury

Faktura korygująca program

W obrocie gospodarczym zdarzają się takie sytuacje, kiedy wystawca dowodu sprzedaży popełni różnego rodzaju pomyłki

Nota korygująca

Nota korygująca służy do poprawiania na fakturach prostych błędów niezwiązanych z liczbami, które jednak w wielu przypadkach mogą być istotne

Nota korygująca przykład

Zarówno w firmie jak i w życiu codziennym zdarza nam się popełniać błędy, jednak te dokonane w księgowości naszego przedsiębiorstwa należy korygować zgodnie ze wszystkimi przepisami w formalny sposób

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór