Faktura korygująca druk

Zmiana treści faktury jest konieczna w wielu przypadkach – zarówno błędów, jak i zmiany ustaleń dotyczących transakcji (np. ceny). W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do faktury, przydatna jest faktura korygująca – druk lub wersja elektroniczna.

Czym jest faktura korygująca?

Przepisy wymagają, by dane umieszczone na każdej fakturze były zgodne z prawdą. Może się jednak zdarzyć, że w wyniku pomyłki lub zmiany ustaleń, klient otrzyma dokument zawierający dane, które trzeba zmienić. Przykładowo, może chodzić o stawki i kwoty podatku, pomyłki w cenie towaru lub błędne dane nabywcy. Ponieważ faktury nie mogą zawierać dopisków ani poprawek, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą w dwóch egzemplarzach. Oryginał trafia do nabywcy, a kopię zachowuje sprzedawca.

Funkcją faktury korygującej jest doprowadzenie pierwotnej faktury do stanu, odpowiadającemu rzeczywistości. Jednym dokumentem tego typu można poprawić zarówno pojedynczą fakturę, jak i kilka dokumentów. Korektę wystawia sprzedawca, czyli podmiot, który wystawił fakturę pierwotną. Nabywca może poprawić błędne dane, jednak służy do tego nota korygująca. Za pomocą noty nie można jednak zmieniać danych liczbowych, takich jak kwota należności czy wysokość podatku.

Kiedy należy wstawić fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia się nie tylko w przypadku błędów, ale także w następujących sytuacjach:

 • zwrot towarów zakupionych przez klienta, na które została wystawiona pierwotna faktura,
 • udzielenie rabatów – wystawia się wtedy fakturę korygującą rabatową, zmniejszającą
 • należność za sprzedane towary lub wyświadczone usługi,
 • zwiększenie należności za sprzedane towary lub wyświadczone usługi,
 • zwrócenie klientowi kwot nienależnych lub zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat,
 • podlegających opodatkowaniu.

Dzięki fakturze korygującej sprzedawca może zmienić następujące elementy faktury źródłowej:

 • zakres wykonanych usług, miary lub ilość sprzedanych towarów;
 • cenę jednostkową netto czyli cenę towaru lub usługi bez podatku VAT;
 • wartość sprzedaży netto czyli wartość sprzedanych towarów lub wyświadczonych usług bez podatku VAT;
 • stawki podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wyświadczonych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem raz z należnym podatkiem

Przepisy podatkowe nie precyzują terminu, w jakim przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą. Jednak warto zrobić to niezwłocznie, by uniknąć płacenia odsetek w zakresie podatku dochodowego lub VAT.

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

Przepisy określają jakie pozycje powinny znaleźć się na każdej fakturze korygującej, by była ona zgodna z prawem. Do obowiązkowych elementów należą m.in.:

 • nazwa „Faktura korygująca” lub „Korekta”,
 • kolejny numer oraz data wystawienia faktury korygującej,
 • dane, jakie znalazły się w pierwotnej fakturze (której dotyczy korekta), pozwalające na jej identyfikację – numer, data wystawienia, nazwa nabywcy,
 • zmieniona treść.

Dodatkowo w przypadku faktur rabatowych, na fakturze korygującej powinna znaleźć się kwota rabatu oraz okres, w którym stosuje się rabat. Warto również pamiętać, że od 2013 r. faktura korygująca nie musi zawierać kwot, jakie pojawiły się na fakturze pierwotnej. Wystawiając korektę wystarczy podać właściwe, poprawione kwoty lub różnicę.

Przepisy nie wymagają, aby nabywca towaru lub usługi podpisywał korektę faktury. Przedsiębiorca, wystawiający taki dokument, powinien jednak posiadać potwierdzenie odbioru przez nabywcę. Wyjątkiem są transakcje, w których uzyskanie potwierdzenia jest znacznie utrudnione. Należą do nich:
 • eksport towarów lub usług;
 • sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego;
 • usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne;
 • dostawa wody z sieci i beczkowozami;
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • sprzątanie ulic i placów;
 • usuwanie nieczystości z nieruchomości (z wyjątkiem szaletów publicznych).

Szybkie wystawianie faktury korygującej w inFakcie

Dużym ułatwieniem w wystawianiu korekt do faktur są programy do fakturowania. Przykładowo, w aplikacji inFakt wystawianie faktur korygujących jest możliwe z poziomu panelu użytkownika w zakładce Przychody. Wygenerowanie właściwego dokumentu wymaga podania zaledwie kilku danych:

 • numeru faktury pierwotnej, której dotyczy korekta;
 • daty wystawienia faktury pierwotnej, sprzedaży, wystawienia korekty oraz terminu zapłaty;
 • poprawnych danych po korekcie.

Dane obu stron transakcji uzupełnia się bardzo szybko – wystarczy znać NIP, a pozostałe dane pobiorą się automatycznie z GUS.

Gotowy dokument można zapisać jako plik PDF i wysłać pocztą elektroniczną do klienta. Program umożliwia również druk faktury korygującej w przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza wysłać korektę pocztą.

Program do Księgowości od inFaktu przypomina użytkownikowi o wymogu posiadania potwierdzenia otrzymania korekty ze strony nabywcy. Służy temu funkcja „Dostałem dokument”. Dopiero po jej zaznaczeniu zmiany uwzględnione w fakturze korygującej zostaną uwzględnione w rozliczeniach podatkowych. Program umożliwia również wprowadzanie poprawek do dokumentów uprzednio wystawionych przy pomocy systemu inFakt.

Te funkcje najlepiej przetestować samodzielnie. W tym celu wystarczy założyć darmowe konto na inFakt.pl – do 3 faktur w miesiącu można wystawiać bez opłat. Zapraszamy!

Autor: Wiktor Sarota

Zobacz również

Wystawienie faktury korygującej

Obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy o VAT dokładnie wskazują przypadki, w których to podatnik nabywa prawo do tego, aby wystawić tak zwane dokumenty korygujące

Faktura korygująca wzór

Faktura korygująca pozwala wystawcy faktury pierwotnej na dokonywanie dowolnych zmian w treści dokumentu

Faktury korygujace

Faktury korygujące są znacznie rzadziej wystawianie niż standardowe faktury VAT

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

pokaż więcej tematów

Faktura VAT korygująca

Doszły nas słuchy, że twój program do wystawiania faktur uniemożliwia ci wstawianie faktur VAT korygujących

Faktura korygująca darmowa

Każdy przedsiębiorca wystawiający faktury VAT prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z zadaniem, jakim jest sporządzenie faktury korygującej

Faktura korygująca przykład

Prowadząc działalność zdarza się, że przedsiębiorca udziela dodatkowego rabatu, przyjmuje zwrot towaru bądź zwyczajnie pomyli się wystawiając fakturę

Faktura korygująca xls

W obrocie gospodarczym, nierzadko zdarza się, że jedna ze stron transakcji popełniła błąd przy wystawianiu faktury

Faktura korygująca program

W obrocie gospodarczym zdarzają się takie sytuacje, kiedy wystawca dowodu sprzedaży popełni różnego rodzaju pomyłki

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór