Faktura korygująca druk

Zmiana treści faktury jest konieczna w wielu przypadkach – zarówno błędów, jak i zmiany ustaleń dotyczących transakcji (np. ceny). W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do faktury, przydatna jest faktura korygująca – druk lub wersja elektroniczna.

Czym jest faktura korygująca?

Przepisy wymagają, by dane umieszczone na każdej fakturze były zgodne z prawdą. Może się jednak zdarzyć, że w wyniku pomyłki lub zmiany ustaleń, klient otrzyma dokument zawierający dane, które trzeba zmienić. Przykładowo, może chodzić o stawki i kwoty podatku, pomyłki w cenie towaru lub błędne dane nabywcy. Ponieważ faktury nie mogą zawierać dopisków ani poprawek, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą w dwóch egzemplarzach. Oryginał trafia do nabywcy, a kopię zachowuje sprzedawca.

Funkcją faktury korygującej jest doprowadzenie pierwotnej faktury do stanu, odpowiadającemu rzeczywistości. Jednym dokumentem tego typu można poprawić zarówno pojedynczą fakturę, jak i kilka dokumentów. Korektę wystawia sprzedawca, czyli podmiot, który wystawił fakturę pierwotną. Nabywca może poprawić błędne dane, jednak służy do tego nota korygująca. Za pomocą noty nie można jednak zmieniać danych liczbowych, takich jak kwota należności czy wysokość podatku.

Kiedy należy wstawić fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia się nie tylko w przypadku błędów, ale także w następujących sytuacjach:

 • zwrot towarów zakupionych przez klienta, na które została wystawiona pierwotna faktura,
 • udzielenie rabatów – wystawia się wtedy fakturę korygującą rabatową, zmniejszającą
 • należność za sprzedane towary lub wyświadczone usługi,
 • zwiększenie należności za sprzedane towary lub wyświadczone usługi,
 • zwrócenie klientowi kwot nienależnych lub zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat,
 • podlegających opodatkowaniu.

Dzięki fakturze korygującej sprzedawca może zmienić następujące elementy faktury źródłowej:

 • zakres wykonanych usług, miary lub ilość sprzedanych towarów;
 • cenę jednostkową netto czyli cenę towaru lub usługi bez podatku VAT;
 • wartość sprzedaży netto czyli wartość sprzedanych towarów lub wyświadczonych usług bez podatku VAT;
 • stawki podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wyświadczonych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem raz z należnym podatkiem

Przepisy podatkowe nie precyzują terminu, w jakim przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą. Jednak warto zrobić to niezwłocznie, by uniknąć płacenia odsetek w zakresie podatku dochodowego lub VAT.

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

Przepisy określają jakie pozycje powinny znaleźć się na każdej fakturze korygującej, by była ona zgodna z prawem. Do obowiązkowych elementów należą m.in.:

 • nazwa „Faktura korygująca” lub „Korekta”,
 • kolejny numer oraz data wystawienia faktury korygującej,
 • dane, jakie znalazły się w pierwotnej fakturze (której dotyczy korekta), pozwalające na jej identyfikację – numer, data wystawienia, nazwa nabywcy,
 • zmieniona treść.

Dodatkowo w przypadku faktur rabatowych, na fakturze korygującej powinna znaleźć się kwota rabatu oraz okres, w którym stosuje się rabat. Warto również pamiętać, że od 2013 r. faktura korygująca nie musi zawierać kwot, jakie pojawiły się na fakturze pierwotnej. Wystawiając korektę wystarczy podać właściwe, poprawione kwoty lub różnicę.

Przepisy nie wymagają, aby nabywca towaru lub usługi podpisywał korektę faktury. Przedsiębiorca, wystawiający taki dokument, powinien jednak posiadać potwierdzenie odbioru przez nabywcę. Wyjątkiem są transakcje, w których uzyskanie potwierdzenia jest znacznie utrudnione. Należą do nich:
 • eksport towarów lub usług;
 • sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego;
 • usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne;
 • dostawa wody z sieci i beczkowozami;
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • sprzątanie ulic i placów;
 • usuwanie nieczystości z nieruchomości (z wyjątkiem szaletów publicznych).

Szybkie wystawianie faktury korygującej w inFakcie

Dużym ułatwieniem w wystawianiu korekt do faktur są programy do fakturowania. Przykładowo, w aplikacji inFakt wystawianie faktur korygujących jest możliwe z poziomu panelu użytkownika w zakładce Przychody. Wygenerowanie właściwego dokumentu wymaga podania zaledwie kilku danych:

 • numeru faktury pierwotnej, której dotyczy korekta;
 • daty wystawienia faktury pierwotnej, sprzedaży, wystawienia korekty oraz terminu zapłaty;
 • poprawnych danych po korekcie.

Dane obu stron transakcji uzupełnia się bardzo szybko – wystarczy znać NIP, a pozostałe dane pobiorą się automatycznie z GUS.

Gotowy dokument można zapisać jako plik PDF i wysłać pocztą elektroniczną do klienta. Program umożliwia również druk faktury korygującej w przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza wysłać korektę pocztą.

Program do Księgowości od inFaktu przypomina użytkownikowi o wymogu posiadania potwierdzenia otrzymania korekty ze strony nabywcy. Służy temu funkcja „Dostałem dokument”. Dopiero po jej zaznaczeniu zmiany uwzględnione w fakturze korygującej zostaną uwzględnione w rozliczeniach podatkowych. Program umożliwia również wprowadzanie poprawek do dokumentów uprzednio wystawionych przy pomocy systemu inFakt.

Te funkcje najlepiej przetestować samodzielnie. W tym celu wystarczy założyć darmowe konto na inFakt.pl – do 3 faktur w miesiącu można wystawiać bez opłat. Zapraszamy!

Data modyfikacji:2013-08-28

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: