Darmowe faktury vat do pobrania

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami dotyczącymi wystawiania faktur VAT. Do tej pory podatnicy VAT musieli wystawiać faktury ręcznie co wiązało się również z ręcznym wypełnianiem KPIR (Księga Przychodów i Rozchodów).

Był to dość problematyczny obowiązek oraz wyjątkowo czasochłonny. Na szczęście w ostatnich latach fakturowanie przeszło prawdziwą metamorfozę. Zanim jednak przejdziemy do sedna tematu, poznajmy podstawy. Czym są faktury VAT i co powinny w sobie zawierać? Jak i gdzie wystawić fakturę za darmo?

Czym jest faktura VAT i kto ją wystawia?

Mówiąc w ogromnym skrócie, faktura VAT jest rodzajem dokumentu wystawianym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, będących podatnikami VAT. Obowiązek ten może zostać zniesiony w sytuacji, gdy przedsiębiorcy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W tym przypadku faktura może zostać wystawiona wyłącznie na wyraźne życzenie zainteresowanego, jako forma udokumentowania transakcji.


Wystawianie faktury w InFakt.pl

Nieco inaczej wygląda to w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. W takim wypadku podatnik ma obowiązek wystawienia faktury również wtedy, gdy sprzedaż wysyłkowa lub dostawa wewnątrzwspólnotowa są wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Fakturę wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym jej oryginał wydawany jest nabywcy, a kopię podatnik pozostawia w swojej dokumentacji. Fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli jednak podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, jak to ma miejsce w przypadku umów o charakterze ciągłym, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Ostatnio coraz popularniejsze stają się faktury w formie elektronicznej, które mają taką samą wartość prawną, co faktury papierowe. O fakturach elektronicznych napiszemy nieco szerzej w dalszej części tekstu.

Co powinna zawierać faktura VAT?

W prawidłowo wypełnionej fakturze VAT znajduje się wiele szczegółowych danych zarówno o przedsiębiorcy, jak i nabywcy konkretnego towaru lub usługi. Trzeba pamiętać, że odpowiednie wypełnienie faktury VAT jest bardzo ważne. A co powinna zawierać taka faktura?

 • Nazwy, imiona i nazwiska lub nazwy skrócone nabywcy oraz sprzedawcy, a także ich dokładne adresy.
 • Numery identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy i nabywcy.
 • Dokładna data sprzedaży zawierająca dzień, miesiąc i rok. Lub też miesiąc i rok jeśli dotyczy to sprzedaży o charakterze ciągłym. W tym przypadku podatnik może umieścić na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, natomiast data wystawienia faktury musi być dokładna. W tym przypadku chodzi o faktury zbiorcze wystawione na jednego kontrahenta, który w krótkim okresie czasu dokonał wielu zakupów.
 • W fakturze należy również zawrzeć jej nazwę, tj. „Faktura VAT” wraz z numerem kolejnym danej faktury.
 • Faktura powinna również zawierać nazwę towaru lub usługi.
 • Ilość, jednostki miary i wartości dotyczące sprzedanych towarów lub wykonanych usług.
 • Cena jednostkowa usługi lub towaru oraz łączna wartość netto wszystkich usług lub towarów. Stawki podatku.
 • Suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług.
 • Faktura powinna zawierać również wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku, czyli wartość brutto wszystkich towarów i usług. Wykaz powinien zawierać podział na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku również z uwzględnieniem usług i towarów zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.
 • Całkowita kwota należności wraz z należnym podatkiem. Kwota musi być wyrażona zarówno słownie jak i w postaci cyfrowej.

W większości przypadków faktura VAT zawierająca powyższe dane wystawiana jest w postaci papierowej. Od jakiegoś czasu coraz większą popularnością cieszą się faktury w postaci elektronicznej, tak zwane e-faktury. O ile na początku, zaraz po wprowadzeniu tego typu faktur do obiegu ich popularność była znikoma, to już dziś przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po ten sposób rozliczeń.

Czym jest e-faktura i jakie są jej największe zalety?

Faktura elektroniczna (e-faktura) została prawnie zrównana z fakturą tradycyjną (papierową) 14 lipca 2005 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów. Niestety do niedawna tego typu forma faktury była ograniczana głównie komplikacjami związanymi ze sposobem potwierdzenia autentyczności i integralności.

Na szczęście od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2010. Nowe rozporządzenie dotyczy przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Nowe zasady wprowadzają więcej swobód dotyczących sposobu zapewnienia autentyczności i integralności e-faktury. W związku z tym coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna korzystać z elektronicznych faktur, również tych darmowych.

Do największych zalet faktur elektronicznych należy przede wszystkim ogromna oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Aplikacje elektroniczne samodzielnie dokonują wszelkich wyliczeń KPIR, tworzą również deklaracje VAT. W przypadku e-faktur odpadają wszelkie koszty związane z przesyłką pocztową, archiwizacją i innymi działaniami logistycznymi.

Faktura VAT w PDF wygenerowana w Infakt.plPrzykład Faktury VAT wygenerowanej w aplikacji infakt.pl

W przypadku faktur elektronicznych nie ma również ryzyka związanego z przekroczeniem terminów. Jak wiadomo, faktury tradycyjne przesyłane drogą pocztową czasami ulegały zgubieniu lub zniszczeniu, w przypadku e-faktur takie ryzyko nie istnieje. Do plusów należy zaliczyć również fakt związany z przechowywaniem. Faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca, co faktura papierowa, gdyż trzymamy ją na dysku komputera lub dowolnym nośniku danych z telefonem włącznie. Poza tym w każdej chwili możemy taką fakturę przejrzeć lub edytować – zajmuje to kilkanaście sekund.

Darmowe faktury VAT w inFakt

W serwisie inFakt każdy przedsiębiorca czy firma może skorzystać z darmowych faktur VAT. Jest to proste i każdy bez problemu sobie z tym poradzi. Wystarczy zarejestrować się w serwisie inFakt postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Najważniejszą zaletą jest to, że z każdego miejsca (z pracy, biura, domu etc.) przedsiębiorca ma dostęp do swojego konta. W razie jakichkolwiek pytań, nasi doradcy pomogą rozwiązać każdy problem. Korzystając z serwisu inFakt możemy mieć pewność, że nasza faktura została wypełniona bezbłędnie z uwzględnieniem wszystkich najnowszych aktualizacji.

Jak wystawić fakturę w inFakt ?

Wystawianie darmowych faktur w inFakt jest bardzo proste. Po rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto klikamy w przycisk „Nowa faktura VAT”. Następnie postępujemy zgodnie z instrukcją.

Dodawanie nowej Faktury VAT w Infakt.pl Dodawanie nowej Faktury VAT w aplikacji infakt.pl
 • Na wyświetlonym schemacie wystawianej faktury VAT dodajemy nowego klienta lub wybieramy pozycję z listy już dodanych. W każdej chwili możemy również zmienić dane dodanych już klientów.
 • Następnie wybieramy datę wystawienia faktury, datę sprzedaży oraz termin zapłaty. Datę możemy wpisać ręcznie lub z kalendarza.
 • Następnym krokiem jest wpisanie nazwy produktu lub usługi. Możemy wybrać wcześniej zdefiniowane pozycje lub dodać nowy produkt. W tym celu wpisujemy jego nazwę, wartość netto lub brutto, a także wybieramy stawkę VAT. Aplikacja samoczynnie przeliczy wszystkie wartości. Klikając w przycisk „Zapisz produkt” dodajemy pozycję do listy.
 • W kolejnym kroku wybieramy walutę oraz sposób płatności. Wybierając „przelew”, jako sposób płatności dodajemy numer konta oraz nazwę banku.
 • Opcjonalnie możemy wpisać odbiorcę dokumentu oraz wszelkie uwagi dotyczące faktury.
 • Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zobaczymy podgląd wystawianej faktury. Oczywiście w każdej chwili możemy skorygować wpisane dane. Jeśli jednak wszystko jest wypełnione poprawnie, fakturę możemy wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną – wszystkie opcje znajdują się po prawej stronie ekranu. Po wybraniu odpowiedniej opcji klikamy na przycisk „Wyślij fakturę”.
Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl

Zobacz również

Kiedy do faktury należy dołączyć paragon fiskalny?

Wielu płatników zastanawia się, w jakich sytuacjach zobligowani są do dołączenia do faktury paragonu fiskalnego? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i służy pomocą dla wszystkich jej potrzebujących

Możliwość anulowania faktury VAT.

W przypadku popełniania błędu na fakturze sporo przedsiębiorców nie wie jak się zachować – anulować taki dokument czy wprowadzić korektę? Trzeba wiedzieć, że zależy to od pewnych czynników

Faktura proforma 2013

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i co najważniejsze – nie wymaga rozliczania związanych z nią podatków

Druk faktury VAT 2013

Fakturowanie jest niezbędne niemal w każdej firmie, dlatego niezwykle pomocny jest dobry program do wystawiania faktur

Faktura gotówkowa

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia jej pełnej dokumentacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zawierane transakcje z klientami i kontrahentami

Faktura handlowa

W rozliczeniach dotyczących importu i eksportu zastosowanie znajdują różne dokumenty księgowe

pokaż więcej tematów

Faktura handlowa

W rozliczeniach dotyczących importu i eksportu zastosowanie znajdują różne dokumenty księgowe

Faktura np

W przypadku realizacji usług lub sprzedaży towarów w obrocie międzynarodowym, ustawa o podatku VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury VAT z zerową stawką tego podatku

Faktura przelewowa

Faktura przelewowa jest dosyć powszechnie stosowany przez przedsiębiorców