Odprowadzanie składek za emeryta, który prowadzi własną firmę.


Załóżmy, że od niedawna znajdujemy się na emeryturze i chcielibyśmy dodatkowo założyć teraz własną działalność gospodarczą. Czy w takim wypadku będziemy musieli odprowadzać do ZUS wyłącznie składkę zdrowotną? 

Jeżeli emeryt prowadzi swoją działalność gospodarczą, to musi odprowadzać do ZUS jedynie składkę zdrowotną. Jeżeli wyraża on taką inicjatywę, to może odprowadzać także składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z tytułu prowadzenia działalności. Jednak, kiedy będzie chciał odprowadzać te składki, to zostaje objęty obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, musi z tego tytułu odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i to niezależnie od tego, czy jest to osoba posiadająca prawo do poboru emerytury, czy też nie posiada takiego prawa. 

Osoby posiadające prawo do pobierania emerytury mają jednakże możliwość korzystania z ulg w wysokości opłacanej składki na to ubezpieczenie. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pobiera świadczenia rentowe lub emerytalne, a ich wysokość nie przekracza kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, to nie opłaca on składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności, jeżeli: podatek dochodowy opłacany jest w formie karty podatkowej, lub też z prowadzonej działalności osiąga przychody, które miesięcznie nie przekraczają 50% najniższej emerytury (przychody te mogą wynieść nie więcej niż 364,09 zł). 

Za pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne należy tutaj rozumieć kwotę pobieranej emerytury czy też renty oraz dodatków pielęgnacyjnych. Ze zwolnienia z opłat na składkę zdrowotną można skorzystać tylko wtedy, kiedy w danym miesiącu przedsiębiorca spełni określone warunki, które są wymagane. Mimo wszystko przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych. 

W tych dokumentach powinny zostać prawidłowo wskazane: podstawa wymiaru składek oraz kwota składek. Kwota składki wynosi 0,00 zł, jeżeli w danym miesiącu przedsiębiorca spełnił warunki wymagane do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, lub też składka ta wynosi 9% wykazanej podstawy wymiaru składki, jeżeli te wymagane warunki nie zostały przez przedsiębiorcę spełnione. W związku z tym (odpowiadając na pytanie zawarte we wstępie), osoba pobierająca świadczenia emerytalne i prowadząca własną działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Pozostałe składki do ZUS są dobrowolne. Jeżeli natomiast przedsiębiorca spełni wymagane warunki, może zostać w danym miesiącu zwolniony także z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Data modyfikacji:2015-06-30

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu