Jakie są konsekwencje nie dokonywania wpłat na składki zdrowotne za pracowników?

Czasami zdarza się tak, że przedsiębiorcy nie opłacają składek do ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych w firmie pracowników. Jakie będą skutki takiego stanu rzeczy? Co stanie się wówczas, kiedy jeden z pracowników będzie musiał mieć zabieg w szpitalu? Czy w związku z tym, że nie opłacano składek, pracownik będzie musiał ponieść jakieś konsekwencje? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Pracownik nie będzie ponosił konsekwencji za to, że pracodawca nie odprowadził składek do ZUS na przykład na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak konsekwencje te na pewno będą zagrażały pracodawcy. Jest kilka kwestii, o których warto pamiętać w tym temacie. Przede wszystkim o tym, iż dla osoby, która zatrudniona jest w firmie na podstawie umowy o pracę, obowiązkowe będzie ubezpieczenie zdrowotne. Tak bowiem stanowią przepisy art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pracownik nie opłaca tej składki samodzielnie. W jego imieniu płatnik składek, czyli pracodawca dokonuje zarówno jej obliczenia jak też pobiera ją z dochodu pracownika i odprowadza do ZUS. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem opłacanie składek ZUS za wszystkie osoby, które są u niego zatrudnione. Mało tego, pracodawca musi się pilnować, aby opłacić składki w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca, jeśli mamy do czynienia z podmiotami będącymi jednostkami budżetowymi czy też samorządowymi zakładami budżetowymi jak również do 15-tego dnia następnego miesiąca, jeśli mamy do czynienia z pozostałymi płatnikami składek. Ponadto w tych wyżej wymienionych terminach pracodawca jako płatnik składek musi także przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której składki nie zostały w terminie opłacone, to pojawiają się należne od płatnika odsetki za zwłokę. Trzeba je odpowiednio obliczyć. W tym celu stosuje się zasady oraz wysokość, które zostały określone dla zaległości podatkowych. Jeśli pracodawca nie opłaca tych składek, to tym samym można przypuszczać, że pracownik zostanie wyłączony z tego ubezpieczenia. Tak jednak do końca nie jest. Pracownik będzie nadal objęty ubezpieczeniem i będzie mógł nadal korzystać z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych. Będzie musiał jedynie okazać dokument, który będzie potwierdzał objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Takim dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa, na której winien widnieć aktualny wpis oraz pieczątka pracodawcy. Ewentualnie może to być formularz zgłoszenia do ubezpieczeń. Będą to odpowiednio ZUS ZUA lub raport miesięczny ZUS RMUA. Pamiętajmy, że brak dokonywanych wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników im samym nie grozi, ale może być przyczyną przykrych konsekwencji finansowych dla pracodawcy. NFZ ma bowiem możliwość obciążenia przedsiębiorcy wszystkimi kosztami, które poniesione zostały na rzecz leczących się pracowników. Data modyfikacji:2011-08-28

Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu