Jakie są konsekwencje nie dokonywania wpłat na składki zdrowotne za pracowników?

Problemy z terminowym opłacaniem składek ZUS ma wielu przedsiębiorców, problematyczne może być w szczególności nieregulowanie ubezpieczenia zatrudnianych w firmie osób. Dobrze wiedzieć jaki są konsekwencje nie dokonywania wpłat na składki zdrowotne za pracowników.

ZUS OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEGO


Rejestrując działalność gospodarczą w CEiDG każdy przedsiębiorca podlega także rejestracji w ZUS i od tej pory musi co miesiąc płacić składki ubezpieczeniowe. Niestety, gdy przedsiębiorcy gorzej się powodzi, ZUS nie ulega zmniejszeniu, bez względu na zarobki firmy trzeba go opłacać regularnie i w stałej wysokości zarówno we własnym imieniu, jak i zatrudnianych pracowników.

Składki ZUS należy opłacać co miesiąc, w terminie:

  • do 10 dnia miesiąca, jeśli firma nikogo nie zatrudnia lub

  • do 15 dnia miesiąca jeśli zatrudnia pracowników.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników i opłacają składki również za nich muszą co miesiąc składać formularz ZUS DRA. Konieczne jest również składanie za pracowników imiennych raportów na formularzach ZUS RCA lub ZUS RZA, a także ZUS RSA.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIE DOKONYWANIA WPŁAT NA SKŁADKI ZDROWOTNE ZA PRACOWNIKÓW?


Jeśli przedsiębiorca nie opłaca składek zdrowotnych za swoich pracowników nie tracą oni prawa do korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych. Gdy zajdzie konieczność wizyty u lekarza lub w szpitalu będą oni musieli okazać dokument, który będzie potwierdzał objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Takim dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa, na której winien widnieć aktualny wpis oraz pieczątka pracodawcy. Ewentualnie może to być formularz zgłoszenia do ubezpieczeń (ZUS ZUA lub raport miesięczny ZUS RMUA).

A więc brak dokonywanych wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników im samym nie grozi konsekwencjami, ale może być przyczyną kłopotów finansowych pracodawcy. NFZ ma bowiem możliwość obciążenia przedsiębiorcy wszystkimi kosztami, które poniesione zostały na rzecz leczących się pracowników. Ponadto ZUS nalicza należne od płatnika odsetki za zwłokę. Trzeba je odpowiednio obliczyć. W tym celu stosuje się zasady oraz wysokość, które zostały określone dla zaległości podatkowych.

ZALEGŁOŚCI W ZUS - CO MOŻNA ROZŁOŻYĆ NA RATY?


Przedsiębiorca mający wobec ZUS zaległości w płaceniu składek może starać się o rozłożenie ich na raty. ZUS może rozłożyć na raty całe zadłużenie przedsiębiorcy, a więc zarówno zaległe składki zdrowotne i społeczne oraz te na Fundusz Pracy, wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest jednak regularne opłacanie bieżących składek.

Nieterminowe wpłaty mogą pozbawić przedsiębiorcę możliwości podpisania porozumienia ratalnego. Inaczej sytuacja wygląda, gdy właściciel firmy zalegał z opłacaniem składek za zatrudnianych pracowników – wówczas rozłożeniu na raty może ulec tylko część zadłużenia, resztę trzeba spłacić w całości.

SKŁADKI ZUS W INFAKT


Wszelkie kwestie związane z opłacaniem składek ZUS, także za pracowników ułatwia inFakt.pl. Już podczas uzupełniania danych księgowych należy podać te dotyczące ZUS-u. W oparciu o nie aplikacja wyświetla aktualne składki ZUS-u do zapłaty. To jedno z wielu udogodnień z jakim można spotkać się w inFakcie.

Nie masz jeszcze firmy? Nasi fachowcy założą ją za Ciebie. Wystarczy tylko, że skontaktujesz się z nami. Nasi księgowi wyjaśnią Ci wszystko telefonicznie i e-mailowo, wypełnią formularze, a później złożą we właściwych urzędach. Ale to nie wszystko.

Wraz z założeniem firmy zapewniamy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym. Możesz ją testować przez 60 dni za darmo, bez żadnych zobowiązań. Już dziś dołącz do grona klientów inFaktu. Naprawdę warto!

Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu