Klasyfikacją kosztów nazwiemy podział kosztów na oddzielne składniki oraz łączenie tychże składników w określone grupy. Wszystko wynika z tego, że koszty ponoszone przez jednostkę gospodarczą w ramach zwykłej działalności operacyjnej są wyjątkowo zróżnicowane, dlatego też można je dzielić podług różnych kryteriów. Pospolitą klasyfikacją kosztów, jest ich podział ze względu na potrzeby produkcji. 

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.


Dzieli się je wtedy na koszty produkcyjne oraz koszty nieprodukcyjne. Inną klasyfikacją będzie podział kosztów według celu ich prowadzenia. Wtedy wyróżnić można wyróżnić klasyfikację przygotowaną dla celów tylko i wyłącznie sprawozdawczych, lub tez klasyfikację dokonaną dla celów wewnętrznych jednostki gospodarczej. W przedostatniej klasyfikacji chodzi o to, że obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego, a także statystyki GUS. Ostatnia klasyfikacja zaś dotyczy dostarczenia koniecznych informacji, które są potrzebne do efektywnego zarządzania daną jednostką, do skutecznego podejmowania właściwych decyzji oraz do przeprowadzenia kontroli kosztów. Prócz tego istnieją jeszcze inne podziały kosztów jednostek gospodarczych.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.