Księgowość jest bez wątpienia jednym z najważniejszych działów każdej firmy. W przypadku mniejszych przedsiębiorców jest ona zazwyczaj prowadzona w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów, którą można również sporządzać w wersji online. Warto w tym kontekście znać zasady jakie obowiązują przedsiębiorców w stosowaniu KPiR.

Sposoby prowadzenia KPiR


Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jako sposób rozliczania podatku dochodowego, wybierają najczęściej Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Dzięki odpowiedniemu zestawieniu przychodów i kosztów ustala się podstawę opodatkowania. KPiR, dany przedsiębiorca może prowadzić na kilka sposobów:
 • wersja papierowa polegająca na ręcznym wpisywaniu dokonywanych operacji gospodarczych,
 • za pomocą odpowiedniego programu komputerowego,
 • w wersji online.
Obecnie ręczne prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów odchodzi już do lamusa. Przedsiębiorcy decydują się albo na zakup programu komputerowego , albo na prowadzenie KPiR online. Ta ostatnia forma ma wiele zalet. Ręczne rejestrowanie operacji gospodarczych jest czasochłonne i obarczone ryzykiem popełnienia jakiegoś błędu.

Decydując się na prowadzenie KPiR online istnieje większa pewność, że rozliczenie podatku prowadzone będą bezbłędnie. Księga Przychodów i Rozchodów w wersji online jest najczęściej bardzo prosta w obsłudze. Dlatego korzystać z niej mogą również mniej doświadczeni przedsiębiorcy.

KPiR online w prostym i szybkim programie do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

 

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

Jak wygląda podatkowa księga przychodów i rozchodów?


Wbrew zawiłej nazwie, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to dość proste zestawienie przychodów i kosztów mające formę przejrzystej tabeli. W KPiR zapisuje się m.in. przychody ze sprzedaży i szeroko pojęte koszty firmowe. W Księdze znajduje się 16 kolumn, wśród których można wyróżnić daty, dane kontrahentów, opisy zdarzeń gospodarczych, rejestr przychodów i kosztów:
 • w kolumnie 1 - mieści się kolejny numer zapisów do księgi,
 • w kolumnie 2 - znajduje się data poniesienia wydatku lub uzyskania przychodu,
 • w kolumnie 3 - umieszcza się numer faktury lub innego dokumentu,
 • w kolumnach 4 i 5 - wpisuje się nazwy i adresy kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje,
 • w kolumnie 6 - w zwięzły sposób opisujemy rodzaj przychodu lub wydatku,
 • w kolumnie 7 - mieszczą się przychody ze sprzedaży towarów i usług,
 • w kolumnie 8 - wpisujemy pozostałe przychody jak wynagrodzenia płatnika czy odpłatne zbycie składników majątku,
 • w kolumnie 9 - znajduje się łączna kwota przychodów z kolumn 7 i 8,
 • w kolumnie 10 - wpisuje się zakup materiałów i towarów handlowych według cen zakupu,
 • w kolumnie 11 - wpisuje się koszty uboczne jakie ponosimy w związku z zakupem jak np. koszty transportu, załadunku czy ubezpieczenia towaru w drodze,
 • w kolumnie 12 - wpisuje się wynagrodzenie brutto wypłacane pracownikom, również te wypłacane z tytułu wmów zlecenia lub umów o dzieło,
 • w kolumnie 13 - wpisuje się pozostałe koszty nieuwzględnione w kolumnach 10-12 np: czynsz za lokal, opłaty za energie, gaz wodę, telefon, zakup paliw, wydatki na remont, koszty podróży służbowej, składki na ubezpieczenia pracowników, amortyzację środków trwałych,
 • w kolumnie 14 - sumuje się wartości z kolumn 12 i 13,
 • kolumna 15 - pozostaje wolna - można w niej wpisać inne zaszłości gospodarcze nie wymienione we wcześniejszych kolumnach,
 • kolumna 16 - dotyczy ewentualnych uwag codo zapisów w kolumnach 2 - 15.
Kwoty wynikające z zapisów w poszczególnych kolumnach KPiR są zsumowane i tworzą przejrzyste zestawienie finansowe danego okresu. Księga stanowi dowód, na mocy którego ustalane są kwoty, od których przedsiębiorca płaci podatek dochodowy.

Wygeneruj KPiR online w inFakcie


Szukasz odpowiedniej aplikacji, która ułatwi Ci prowadzenie KPiR? Zdecyduj się na inFakt.pl. Dzięki Programowi do Księgowości otrzymasz Księgę automatycznie – wystarczy wystawiać faktury i wprowadzać koszty. inFakt.pl pozwala wygenerować gotowy do wydruku plik PDF z KPiR. 

Dane pobierane są automatycznie spośród informacji, które użytkownik zapisuje w inFakcie. Wzór Księgi generowany przez Program do Księgowości jest w pełni zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Każdy użytkownik, który uzupełnił dane księgowe, wystawia faktury i dodaje koszty firmowe – ma możliwość pobrania gotowej KPiR. W tym celu należy:
 • Kliknąć w zakładkę Księgowość.
 • W sekcji Księga przychodów i rozchodów kliknąć w wybrany okres, np. luty 2014.
 • Kliknąć w przycisk Drukuj KPiR.
Dzięki temu plik z księgą zapisze się na dysku komputera jako plik PDF i można go wydrukować w dowolnym momencie.

Nie zastanawiaj się dłużej – wypróbuj Program do Księgowości już dziś. W tym celu załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować inFakt.pl. W ciągu 30 dni przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online. 

Prowadzenie KPiR online w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. 

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.