Wszystko, o co chciałbyś zapytać swojego księgowego, ale się wstydzisz

Joanna Grochala

Chcesz zapytać księgowego o podstawy prowadzenia firmy, ale nie wiesz czy wypada? Obojętnie, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, czy dopiero zaczynasz, nie wstydź się swojej niewiedzy i nie bój się pytać. Oto krótka lista pytań, które być może chcesz zadać, ale się wstydzisz.

Brutto, netto co to takiego? 

Netto to cena usługi lub towaru bez doliczonego podatku VAT. Brutto to cena netto plus podatek VAT. A co jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT? Wtedy wartość netto i brutto jest sobie równa.

Przychód i dochód. Czy to to samo?

Przychodem nazywamy sumę wystawionych faktur w kwocie netto, jeżeli jesteś podatnikiem VAT oraz w kwocie brutto, jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT.

Wartość ta nie jest pomniejszona o koszty działalności. Kiedy przychody, czyli wpływy ze sprzedaży, zmniejszysz o koszty – powstaje dochód. Co istotne, mówimy tu o kosztach, które umożliwiły uzyskanie przychodów, czyli związanych z wykonywaną przez Ciebie działalnością. 

Skąd mam wiedzieć jaki mam numer NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej można sprawdzić w najbliższym Urzędzie Skarbowym. Metoda ta może być jednak czasochłonna, ponieważ wymaga osobistej wizyty w placówce oraz złożenia odpowiedniego wniosku. Możemy to sprawdzić, wpisując swoje dane w wyszukiwarce na stronie biznes.gov.pl.

Czy każdy ma numer NIP?

Do posiadania numeru NIP, zobowiązane są:

Czy rachunek i paragon to ten sam dokument?

Rachunek możemy uznać za fakturę bez VAT, nie jest on tym samym co paragon. Natomiast paragon to wydruk, który otrzymujesz z kasy fiskalnej. W przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, prosisz o paragon z Twoim numerem NIP.

Czy wszystko może być kosztem mojej działalności?

Nie każdy wydatek w firmie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu. Przykładem takiego wydatku, którego nie będzie można ująć w kosztach, jest to gdy jako właścicielka biznesu zakupiłaś dla siebie karnet na siłownie i okulary korekcyjne. Nie możesz tego uznać za koszt uzyskania przychodu, ponieważ jest to wydatek o charakterze osobistym.

Pewnie  zastanawiasz się co się stanie, gdy błędnie zakwalifikujesz wydatek do kosztów? Podczas kontroli Urząd Skarbowy może zakwestionować koszt, zażądać wyjaśnień i ostatecznie usunąć wydatek z kosztów. Przedsiębiorca będzie musiał dopłacić brakujący podatek wraz z odsetkami.

Jakie są rodzaje faktur i kiedy jaką wystawić?

Możemy wyróżnić kilka rodzajów faktur:

  • Faktura VAT –  wystawisz ją, gdy jesteś podatnikiem VAT czynnym,
  • Bez VAT – wystawisz ją, gdy jesteś zwolniony z podatku VAT,
  • Faktura pro forma – nie wiąże się z nią żaden obowiązek podatkowy, ale stanowi ona potwierdzenie oferty. Dopiero, gdy klient dokona za nią zapłaty, wystawiasz fakturę,
  • Zaliczkowa – wystawiamy ją w związku z rozliczeniem otrzymanych zaliczek przyporządkowanych do określonej sprzedaży mającej nastąpić w przyszłości,
  • Faktura końcowa – w przypadku, gdy kontrahent nie wpłacił zaliczki w wysokości 100% wartości zamówienia, konieczne jest wystawienie dodatkowej faktury końcowej zamykającej całą sprzedaż,
  • Faktura korygująca –  wystawiana jest w przypadku błędu, zwrotu towaru lub udzielenia rabatu po wystawieniu faktury.
box-icon

Warto wiedzieć

Anulowanie faktury jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie doszło do transakcji, np. klient nie odebrał towaru oraz nie otrzymał faktury.

Jak poprawić błąd na fakturze?

W zależności od błędu i osoby wystawiającej, poprawienie danych zawartych na fakturze będzie wymagało wystawienia noty korygującej lub faktury korygującej.

Rozróżniamy dwa typy faktur korygujących:

  • Fakturę korygującą na dane formalne –  wystawiasz ją, jeśli popełnisz błąd np. w adresie, nazwie, numerze NIP, czyli takich danych, które nie wpływają na kwotę faktury,
  • Faktura korygująca poszczególne pozycje faktury – wystawia się ją, jeśli popełnisz błąd w stawce VAT, cenie produktu, albo gdy popełnisz błąd obliczeniowy. Taki dokument  wystawisz również, gdy klient zwróci część towaru lub po wystawieniu faktury udzielisz mu rabatu.

Faktury korygujące wystawia tylko i wyłącznie sprzedawca. Notę korygującą wystawić może tylko nabywca faktury i tylko wtedy, gdy otrzyma fakturę z błędem w danych formalnych.