Co to jest pro forma? Czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty?

Przedsiębiorcy często w relacjach handlowych z kontrahentami stosują faktury pro forma. Warto tutaj mieć na uwadze, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, a jej wystawienie nie powoduje żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego i VAT. O tym czym jest pro forma i kiedy możemy ją wystawić przeczytacie poniżej.

 • Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym.
 • Wystawionej lub otrzymanej faktury pro forma nie księgujemy w KPiR, nie rozliczamy również z tego tytułu podatku VAT.

Faktura pro forma – podstawowe informacje

Zgodnie z polskim prawem, pro forma nie jest dokumentem księgowym. Nie stanowi ona podstawy do uiszczenia opłaty, nie jest również potwierdzeniem zrealizowanej transakcji.

Faktura pro forma jest dokumentem wystawianym w celu:

 • przedstawienia oferty handlowej,
 • określenia kwoty do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi,
 • przed zapłatą zaliczki za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi,
 • wezwania do zapłaty.

Pamiętaj!

Fakturę pro forma należy wystawić zawsze przed otrzymanie zapłaty za towar lub usługę. Nie można wystawić faktury pro forma po otrzymaniu zapłaty.

Obowiązek wystawienia faktury – kogo dotyczy?

faktura pro forma

Jakie elementy może zawierać pro forma?

Pod względem wyglądu pro forma niemal niczym nie różni się od zwykłej faktury. Faktura pro forma powinna zawierać następujące informacje:

 • adnotację „faktura pro forma”,
 • datę oraz numer dokumentu,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwę towaru/usługi,
 • cenę jednostkową netto,
 • wartość netto,
 • stawkę podatku VAT,
 • kwotę podatku VAT,
 • wartość brutto,
 • podsumowanie kwot,
 • podpis wystawcy.

Stawka VAT na fakturze – jak ustalić?

Skutki wystawienia faktury pro forma

Jak już wspomniałam powyżej pro forma nie jest dokumentem księgowym. Jej wystawienie nie wpływa na konieczność rozliczenia podatku VAT lub podatku dochodowego – po prostu nie księgujemy jej w KPiR i nie rozliczamy z tego tytułu podatku VAT.

Wystawienie faktury pro forma nie wpływa na:

 • konieczność zapłaty podatku VAT wykazanego na tym dokumencie,
 • dla kontrahenta (odbiorcy faktury) nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT,
 • nie stanowi przychodu i kosztu, który ewidencjonujemy w KPiR,
 • nie stanowi podstawy do realizacji płatności wynikającej z wystawionej pro formy.

Warto pamiętać o tym, że na fakturze, która ma spełnić cechy faktury proforma, należy umieścić adnotację „pro forma”.

Terminy, o których powinien pamiętać przedsiębiorca