Reklama bez podatku VAT. Jak uniknąć podatku za usługi reklamowe?

Adam Pietrzak

Zakładasz działalność gospodarczą, w której świadczysz usługi reklamowe? Pod pewnymi warunkami możesz uzyskać zwolnienie z VAT. Sprawdź, czy spełniasz warunki do tego, aby uniknąć podatku od towarów i usług.

Kto musi płacić podatek VAT?

Są takie rodzaje działalności gospodarczej, dla których rejestracja do VAT jest obowiązkowa niezależnie od wielkości sprzedaży. Do tego typu usług należy doradztwo, usługi prawnicze czy też usługi jubilerskie. Oznacza to, że na przykład adwokat już od pierwszej wyświadczonej usługi musi zapłacić podatek VAT. 

box-icon

Warto wiedzieć

Katalog usług, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT znajdziesz w artykule 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługi reklamowe nie widnieją w katalogu usług objętych obowiązkowym VAT już od pierwszej sprzedaży. Nie ma ich również wśród usług, które korzystają z tzw. zwolnienia przedmiotowego. Zwolnienie przedmiotowe oznacza, że niezależnie od tego, ile wynosi nasza sprzedaż, nie musimy rejestrować się jako czynny podatnik podatku od towaru i usług. Wśród usług przedmiotowo zwolnionych z VAT można wymienić m.in. usługi medyczne, czy edukacyjne.

box-icon

Warto wiedzieć

Pełen katalog usług przedmiotowo zwolnionych z VAT znajdziesz w artykule art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Do której grupy zaliczają się usługi reklamowe?

Świadcząc usługi reklamowe możesz jednak skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. Warunek jest jeden: wielkość Twojej sprzedaży nie może być większa niż 200 tysięcy zł w stosunku rocznym.

box-icon

Ważne

Jeśli zakładasz działalność gospodarczą w trakcie roku, to limit sprzedaży liczony jest proporcjonalnie.

Wartość sprzedaży wylicza się z następującego wzoru:

(200 tysięcy złotych x liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku) / liczba dni w danym roku podatkowym.

Powyższą zależność zilustruje przykład. Pan Piotr założył agencję reklamową 1 sierpnia 2022 roku. Do końca roku pozostało mu 153 dni prowadzenia działalności. Wysokość sprzedaży do której Pan Piotr może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT to 83 835,62 zł. Można to obliczyć korzystając z wzoru podanego wyżej:

(200 000 zł x 153 dni) / 365 = 83 835,62 zł

Wysokość sprzedaży za usługi reklamowe

Korzystając ze zwolnienia podmiotowego z VAT musisz jednak pilnować wysokości sprzedaży. Pierwsza transakcja, która spowoduje przekroczenie limitu, oznacza dla Ciebie konieczność rejestracji do VAT i opodatkowania jej tym podatkiem. Stawka VAT dla usług reklamowych to 23%.

box-icon

Warto wiedzieć

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnienia podmiotowego znajdują się w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.