Jednoczesne zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z VAT jest możliwe. Kto może z niego skorzystać?

Aneta Socha-Jaworska

Czym jest zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z VAT? Jak rozliczać koszty w takiej działalności? W jaki sposób liczyć limit zwolnienia podmiotowego? 

Zwolnienie podmiotowe

Zwolnienie podmiotowe z VAT związane jest z limitem przychodów. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z VAT do limitu przychodu 200 000 zł w skali roku. Oczywiście zakładając działalność gospodarczą należy mieć na uwadze wyjątki. Dokładne informacje ustawodawca określił w art. 113 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe to zwolnienie z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży. Najczęściej wykonywane usługi i towary zostały określone w art. 43 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienia te są odgórne i podatnik nie może zarejestrować się do VAT wykonując te usługi lub świadcząc daną dostawę.

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z VAT jest połączeniem obu zwolnień z VAT. Ustawodawca nie wykluczył takiej możliwości, zatem rozwiązaniem jest jak najbardziej możliwe. Podatnik prowadząc taką działalność nie musi dokonywać w US żadnych zgłoszeń, ale oczywiście może dokonać poinformowania naczelnika US na druku VAT-R.

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z VAT

Limit zwolnienia podmiotowego

Warte podkreślenia jest to, że zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług do limitu zwolnienia podmiotowego nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  • usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych

Koszty

Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych ze sprzedażą która jest zwolniona podmiotowo-przedmiotowe z VAT. Uregulowania w tym zakresie zostały określone w art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przykłady

Przykład 1 – Lekarz świadczący  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów, który dodatkowo prowadzi sympozja.

Przykład 2 – Podatnik świadczący usługi ubezpieczeniowe i  remontowo-budowlane.