Czy faktura bez NIP firmy jest ważna? Jakie elementy musi zawierać faktura w myśl ustawy o podatku VAT?

Faktura należy do najbardziej popularnych dokumentów wystawianych przez przedsiębiorców. O tym jakie informacje powinna zawierać faktura przeczytacie w poniższym artykule. Zapraszam!

 • Faktura powinna zawierać między innymi: datę wystawienia, kolejny numer, dane sprzedawcy i nabywcy wraz z nr NIP, wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto, itd.
 • Aplikacja inFakt pozwala na wystawienie faktury w szybki i prosty sposób.

Jakie elementy powinna zawierać faktura?

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym transakcję kupna-sprzedaży. Najczęściej wystawiania jest w relacji firma-firma.

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku VAT faktura powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer faktury zgodny z przyjętą numeracją,
 • imiona i nazwiska lub nazwę sprzedawcy i nabywcy towaru/usługi oraz ich adresy,
 • numer NIP podatnika (sprzedawcy),
 • numer NIP, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile jest określona, i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • jednostkę miary oraz ilość sprzedanych towarów lub usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich rabatów, obniżek i opustów,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawkę VAT oraz wartość podatku,
 • sumę sprzedaży netto, z podziałem na wartości objęte poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku VAT z podziałem na poszczególne stawki,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura – najważniejsze informacje

Jakie informacje powinna zawierać faktura?

Adres na fakturze – jaki należy podać?

W ustawie o podatku VAT nie zostało doprecyzowane, jaki adres na fakturze powinien podać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Informacje o adresach podatnik wskazuje na wniosku CEiDG-1 oraz na formularzu VAT-R. Na wniosku CEiDG-1 przedsiębiorca wskazuje adres zamieszkania, adres do doręczeń, stałe oraz dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Na formularzu VAT-R podatnik wskazuje tylko swój adres zamieszkania.

Według interpretacji podatkowych, podatnik, który wykonuje działalność w miejscu swojego zamieszkania powinien na fakturze wskazać adres zamieszkania.
Jeżeli przedsiębiorca posiada główne miejsce prowadzenia działalności, to na fakturze powinien wskazać ten właśnie adres.

Warto pamiętać jednak o tym, że adres, który chcemy umieścić na fakturze powinien być podany na wniosku CEiDG-1.

Adres na fakturze – jaki należy umieścić?

Wystawienie faktury w aplikacji inFakt

Aplikacja inFakt pozwala na wystawienie faktury w szybki i prosty sposób. Z poziomu aplikacji możliwe jest wystawienie: faktury VAT, korygującej, pro forma, marża, zaliczkowej, rozliczeniowej oraz faktury MOSS.

Pamiętaj, że w Programie do Fakturowania inFakt możesz wystawiać do trzech faktur miesięcznie zupełnie za darmo. Aplikacja w prosty i szybki sposób pozwala wystawić fakturę oraz wydrukować ją do pliku PDF.

Przekonaj się sam i poznaj zalety Programu do Fakturowania inFakt.